Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Items where Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | Z | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
Number of items: 319.

A

(2016) بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در استفاده کنندگان ازکافی نت های شهرستان بیرجند در سال1395. Journal of Preventive Medicine.

(2016) Teacher Creativity in University Students’ Views: A Content Analysis. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences.

(2016) شیوع کم خونی و کم خونی فقر آهن در دختران دبیرستانی بندر عباس 1391. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی میزان برخی فلزات سنگین (کادمیوم ، سرب، جیوه ، آرسنیک) در محصولات آرایشی. Under Construction.

(2016) عوامل موثر در به کارگیری روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان متأهل شهرستان قروه در سال 1393. Journal of Preventive Medicine.

(2016) تأثیر تمرین ورزشی ترکیبی بر غلظت پلاسمایی آپلین، رزیستین و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) وضعیت مصرف میوه‌جات و سبزیجات بر اساس سازه‌های الگوی فرانظریه‌ای در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانش آموزان. Journal of Preventive Medicine.

(2016) زیست فناوری دریا و قابلیت‌های آن در درمان سرطان: مقاله مروری. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش خشم و خصومت در میان جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مزمن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Prenatal diagnosis of fetal aneuploidies using QF-PCR in 333 cases. Molecular Medicine Journal.

(2016) Effects of probiotic supplementation in patients with type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews, Volume 74, Issue 12, 1 December 2016, Pages 774–784,.

(2016) Effect of a Non-Ionic Surfactant on Xylene Removal in a Scoria-Compost-Based Biofilter. clean soil air water.

(2016) شناسایی گونه‌های مختلف اسینتوباکتر، تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی وMIC کارباپنم‌ها به روش E-Test. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی اثرات پودر دانه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر فاکتورهای اکسیدانی و آنتی‌اکسیدانی در آسیب کبدی ناشی از استامینوفن در موش‌های صحرایی نر. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی تأثیر مداخله آموزشی در بروز کاندیدیازیس دهانی در استفاده‌کنندگان از دست‌دندان کامل در سطح شهر بندرعباس در سه شیوه پمفلت، CDو شفاهی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) اثر هشت هفته تمرین مقاومتی - استقامتی هم‌زمان بر مقادیر سرمی NT-pro BNP و فریتین بیماران بتا تالاسمی ماژور. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Administration of activated glial condition medium in the nucleus accumbens extended extinction and intensified reinstatement of methamphetamine-induced conditioned place preference. Brain Research Bulletin.

(2016) Prevalence of Class 1, 2, and 3 Integrons and Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii among ICU and non- ICU Patients. Infect Epidemiol Med.

(2016) The association study between deiodinase2 gene polymorphism with thyroid nodule. Molecular Medicine Journal.

(2016) The genetics study of gestational diabetes in Iranian women and DIO2 gene. Molecular Medicine Journal.

(2016) طراحی و ارزیابی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای پیش‌بینی بیماری عروق کرنری قلب. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Association of Chlamydia Pneumoniae Infection With Atherosclerotic Plaque Formation. Global Journal of Health Science;.

(2016) مقایسه اثربخشی پروفیلاکسی آنتی‌بیوتیکی وسیع‌الطیف با آزیترومایسین به همراه کفلین نسبت به کفلین تنها، در جلوگیری از تب و عفونت بعد از سزارین اورژانسی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

B

(2016) بررسی عوامل استرس‎زا در رابطه با وجود منابع الکترونیک در کتابداران کتابخانه‎های دانشگاه‎های علوم‎‎پزشکی شهر تهران در سال 1393. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان با استفاده از ابزار Libqual. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) Hepatitis Viruses B and D and Human Immunodeficiency Virus Infections in Hemodialysis Patients in the South of Iran: Prevalence and Genotypes. Hepat Mon.

(2016) Hepatitis Viruses B and D and Human Immunodeficiency Virus Infections in Hemodialysis Patients in the South of Iran: Prevalence and Genotypes. Hepat Mon.

(2016) Assess the comparison of marital satisfaction between the abused and nonabused women. International Journal of Medical Research &Health Sciences, 2016, 5, 11:617-624.

(2016) Investigating the impact of counseling based on PLISSIT model on sexual intimacy and satisfaction of breastfeeding women. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 2016, 5(3):489-499.

(2016) اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراهان بیمار بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) The association of Factor XIII 100 G/T polymorphism and the risk of deep venous thromboembolism: An in silico and experimental study. Molecular Medicine Journal.

(2016) Genetic susceptibility to deep venous thromboembolism: the roles of inherited thrombophilia polymorphisms. Blood Coagulation & Fibrinolysis.

(2016) بررسی اثر پیش درمان فعالیت ورزشی هوازی منظم روی استرس اکسایشی بافت کبد ناشی از دوکسوروبیسین در موش‌های با نژاد ویستار: گروه‌های سنی مختلف. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) اقدام به خودکشی: عوامل خطرساز و کارکرد خانواده. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

C

(2016) تأثیر بازی در زمین‌های کوچک بر IL-18 و لاکتات خون فوتبالیست‌های نوجوان در هوای گرم. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

D

(2016) بررسی سطح سلامت روان زنان نابارور شهر بندر عباس. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی ارائه آموزش های سواد اطلاعاتی در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی ایران. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) تأثیر یک برنامه تمرینی پر شدت بر میزان ترشح هورمون VIP و نیمرخ لیپیدی پلاسما در موش‌های صحرایی نر. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

E

(2016) Carcinoembryonic Antigen Expression and Resistance to Radiation and 5-Fluorouracil-Induced Apoptosis and Autophagy. IJMCM.

(2016) Trends in Incidence of Common Cancers in Iran. Asian Pac J Cancer Prev.

(2016) Sensing properties of BN nanotube toward carcinogenic 4-chloroaniline: A computational study. Physica E.

(2016) بررسی امکان پیاده سازی قابلیت های فناوری اطلاعات در بیمارستان های آموزشی شهر بندرعباس در سال 1394. Journal of Modern Medical Information Sciences.

F

(2016) Survey on Different Samsung with Nokia Smart Mobile Phones in the Specific Absorption Rate Electrical Field of Head. Global Journal of Health Science.

(2016) REP-PCR Genotyping and Antibiogram Pattern of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa in Shahid Mohammadi Hospital, Bandar Abbas, Iran. Qom Univ Med Sci.

(2016) Effects of omega-3 fatty acids on serum levels of T-helper cytokines in children with asthma. Cytokine.

(2016) مطالعه اپیدمیولوژیک مصرف سیگار در جمعیت بالای 15 سال هرمزگان در سال 1393. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی توزیع فشارخون در جمعیت بالای 18 سال شهر بندرعباس سال 1381. Journal of Preventive Medicine.

(2016) پاسخ سایتوکین‌ها به واکسن آنفلوانزا در ژیمناست های پسر نخبه. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) تغییرات پروفایل بافت نرم صورت پس از جراحی ارتوگناتیک. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

G

(2016) تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی هایپوکسی بر حجم‌های ریوی و رکورد شنای 50 و 100 متر کرال سینه‌ی شناگران نخبه. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) اثربخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر میل زناشویی زوجین. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) تغییرات سطوح فیبرینوژن، ویسکوزیته پلاسما و مقاومت انسولینی بعد از 4 هفته تمرین ترکیبی دراز و نشست و پیاده‌روی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) ارزیابی روشنایی عمومی داخلی بیمارستان براساس استاندارد های انجمن مهندسین روشنایی آمریکای شمالی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان‌سازی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی تاثیر مداخله آموزشی از طریق تلفن همراه بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. Journal of Preventive Medicine.

(2016) Design, Construction, and Evaluation of 1a/JFH1 HCV Chimera by Replacing the Intergenotypic Variable Region. Hepat Mon.

(2016) Removal of Cd(II) Ions from Aqueous Solutions onto Modified Sesame Husk. Nature Environment and Pollution Technology.

(2016) Nephroprotective effect of estrogen and progesterone combination on cisplatin-induced nephrotoxicity in ovariectomized female rats. Indian Journal of Nephrology.

(2016) Influance of regular swimming on serum levels of CRP, IL-6, TNF-α in high-fat diet-induced type 2 diabetic rats. Gen Physiol Biophys..

(2016) کیفیت باکتریولوژیک سالادهای آماده مصرف در رستورانهای شهر بندرعباس. Journal of Preventive Medicine.

H

(2016) بررسی ارتباط توان کاری و بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در مشاغل صنعتی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی اثر گرما بر دقت و سرعت انجام کار مردان با استفاده از مجموعه آزمون های ارزیابی مهارت شغلی در شرایط آزمایشگاهی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارزیابی تکنیک‌های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) آنالیز پوسچر وظایف تکراری درکارگران یک کارخانه یخچال سازی با استفاده از روش ART. Journal of Preventive Medicine.

(2016) Alteration in Inflammation-related miR-146a Expression in NF-KB Signaling Pathway in Diabetic Rat Hippocampus. Advanced Pharmaceutical Bulletin.

(2016) بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های فرکانسی نیروی عکس‌العمل زمین و درک راحتی کفی کفش ورزشی در فاز اتکاء دویدن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان ترکیبات فلاونوئیدی و فنولی گیاهCitrullus colocynthis(L.) Schrad در استان خوزستان. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) پاسخ سرمی میواستاتین، انسولین و گلوکز به فعالیت ورزشی تداومی و تناوبی در زنان یائسه و غیریائسه دارای اضافه وزن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) The Prevalence of Infection with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) Among the Volunteers for Marriage Referred to the Health Center of Bandar Abbas in 2015. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences.

(2016) بررسی وضعیت انتشار پشه‌های آنوفل در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان در سال 1393. Journal of Preventive Medicine.

(2016) The Effectiveness of Group Narrative Therapy on the Reduction of Social Phobia Among 11 to 15 Years Female Adolescents. JOURNAL OF CHANGDE TEACHERS UNIVERSITY-NATURAL SCIENCE EDITION.

(2016) ساخت و کلونینگ وکتور بیانی نوترکیب حاوی ژن CD20 انسانی با هدف ایمونوتراپی برای لنفومای غیر هوجکین. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی میزان ویتامین D سرم و ارتباط آن با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Non-structural and Functional Vulnerability of Rehabilitation Centers of Tehran Welfare Organization in Disaster. Health in Emergencies and Disasters Quarterly.

(2016) Study of the association between ERα expression, age and menopause of Iranian women with breast cancer. Molecular Medicine Journal.

(2016) ایجاد سیستم خبره برای تشخیص افتراقی بتاتالاسمی مینور از کم‌خونی فقرآهن با استفاده از شبکه عصبی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) The Role of BK Potassium Channels in Analgesia Produced by Alpha-2 Adrenergic Receptors. J Babol Univ Med 97 Sci;.

J

(2016) طراحی مجدد فرم پذیرش و خلاصه ترخیص براساس نیاز سنجی اطلاعاتی انجام شده در بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) Umbilical Cord Whartons jelly and ADIPOSE TISSUE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS. Molecular Medicine Journal.

(2016) بررسی رابطه پروتئین واکنش‌گرC و چاقی در بالغین. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Urine-Based Nested PCR for the Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis: A Comparative Study Between HIV-Positive and HIV-Negative Patients. Jundishapur J Microbiol.

(2016) Effect of Ondansetron in Prevention of Spinal Anesthesia-Induced Hypotension in Pregnant Women Candidate for Elective Cesarean Section. JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE.

(2016) Treatmentof PostoperativePaininPediatricOperations: Comparing theEfficiencyof Bupivacaine,Bupivacaine-Dexmedetomidineand Bupivacaine-FentanylforCaudalBloc. Anesthesiology and Pain Medicine.

(2016) مقایسه اثر ترکیب متوکلوپرامید - دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ عمل جراحی سزارین تحت بی‌حسی نخاعی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Seizure Duration and Hemodynamic State during Electroconvulsive Therapy: Sodium Thiopental versus Propofol. Global Journal of Health Science.

(2016) comparing the effect of bupivacaine alone and bupivacaine with two different doses of Fentanyl on Apgar scores of the newborn during cesarean section under spinal anesthesia. J anesth pain.

(2016) آموزش بیمار: مطالعه وضع موجود و عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش بیمار در همودیالیز. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

K

(2016) Immune-associated proteins with potential in vivo anti-tumor activities are upregulated in lung cancer cells treated with umbelliprenin: A proteomic approach. ONCOLOGY LETTERS.

(2016) The possible role of NS3 protease activity of hepatitis C virus on fibrogenesis and miR-122 expression in hepatic stellate cells. Acta virologica.

(2016) بررسی تاثیرشاخص توده بدنی و فعالیت ورزشی بر شاخص توانایی کار کارکنان شرکت پگاه گلستان. Journal of Preventive Medicine.

(2016) The role of miR-146a on NF-κB expression level in human umbilical vein endothelial cells under hyperglycemic condition. Bratisl Med J.

(2016) Investigation of Effective Factors on the Human Resources Efficiency according to Hersi & Goldsmith Model, Case Study: Iranian Gas Transmission Co., 6th .Operational distric. International Science and Investigation Journal.

(2016) Hepatitis C and G Virus Infection Prevalence Among Hemodialysis Patients and Associated Risk Factors in the Hormozgan Province of Southern Iran. Hepat Mon.

(2016) Cross Reactivity Values in Hepatitis C Infection and a Solution to Detect True Positive Serums by Third Generation of ELISA Test. International Journal of Medical Research & Health Sciences.

(2016) Complexity of Compensatory Effects in Nrf1 Knockdown: Linking Undeveloped Anxiety-Like Behavior to Prevented Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress. Cellular and Molecular Neurobiology.

(2016) رابطه سیستم‌های مغزی - رفتاری و مشکلات تنظیم هیجانی با الکسی تایمیا. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی میزان مواجهه با صدا و ارزیابی آستانه شنوایی در اساتید و رزیدنت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1394. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ویژگی‌های روانشناختی و رضایت زناشویی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و معلول جسمی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Nitric Oxide and Protein Disulfide Isomerase Explain the Complexities of Unfolded Protein Response Following Intra-hippocampal Aβ Injection. Cellular and Molecular Neurobiology.

(2016) Adsorption of methylene blue from aqueous solution by raw and NaOH-modified date fruit waste. Der Pharma Chemica.

(2016) بررسی کیفیت زندگی در بیماران لیشمانیوز پوستی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی ارتباط بین استرس شغلی و کیفیت زندگی در کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های تغذیه و رژیم‌درمانی با توجه به معیارهای ظاهری و محتوایی. Journal of Modern Medical Information Sciences.

M

(2016) بررسی شیوع مصرف سیگار و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات جزیره هرمز. Journal of Preventive Medicine.

(2016) Experience of Work While Studying: Novice Nurses Entering the Clinical Arena. Research Journal of Medical Sciences.

(2016) Genetic Linkage Analysis of DFNB3, DFNB9 and DFNB21 Loci in GJB2 Negative Families with Autosomal Recessive Non-syn-dromic Hearing Loss. Iran J Public Health,.

(2016) Ecological risk assessment of heavy metal (HM) pollution in the ambient air using a new bio-indicator. Environmental Science and Pollution Research.

(2016) Association between Polymorphisms of FTO Gene and Obesity. Molecular Medicine Journal.

(2016) ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نانوذرات کایتوزان تری پلی فسفات بارگذاری شده با کورکومین. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Placental Specific MicroRNAs in Pregnancy and Preeclampsia. Molecular Medicine Journal.

(2016) Health-related Microbial Quality of Drinking Water in Kangavar, Western Iran. British Journal of Medicine & Medical Research.

(2016) بررسی ارتباط بین ریسک و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت تولید لوازم خانگی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ‌‌بررسی خصوصیات بیواکولوژی ناقلین مالاریا در مناطق مختلف جغرافیایی در شهرستان بندرعباس در سال 1393. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارتباط سطوحِ در گردشِ IL-18 با لپتین، HsCRP، فشارخون و عملکرد قلبی - تنفسی در مردان چاق و لاغر. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) The Effect of Training of Stress Management on life Quality and Mental Control of Mothers with Autism off Spring. International Journal of Current Research in Medical Sciences.

(2016) بررسی اثر گیاه بابونه بر درمان زخم معده ناشی از ایبوپروفن در موش صحرایی نر. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) وضعیت مدیریت بهداشت محیط و ایمنی در شناورهای دریایی مسیر قشم- بندرعباس. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن‏ اینترلوکین 1B در بیماران مبتلا به زخم پپتیک و گاستریت مزمن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) مقایسه اثر سم بوتولینیوم و کلوپیدوگرل و تجویز همزمان آنها در بقاء فلپ پوستی راندوم در موش رت. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

N

(2016) مقایسه اثر میزوپروستول واژینال به تنهایی و میزوپروستول بعد از شستشوی واژن با اسید استیک 3 درصد برای سقط‌های سه ماهه اول بارداری: یک مطالعه بالینی یک سو کور تصادفی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) مقایسه اثر متفورمین و انسولین در درمان دیابت حاملگی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) تأثیر مصرف مکمل گلوتامین بر شاخص‌های آسیب عضلانی و استرس اکسیداتیو متعاقب 14 کیلومتر دویدن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی پیامد درمان بیماران مبتلا به سل و عوامل مرتبط با آن در جنوب شرق ایران- ایرانشهر طی سال‌های 1384 تا 1393. Journal of Preventive Medicine.

(2016) Prevalence and Characteristics of Basal Core Promoter Mutations in Iran and its Correlation with Acute and Chronic Hepatitis B Infection. Electronic Physician.

(2016) How sodium arsenite improve amyloid β-induced memory deficit? Physiology & Behavior 163 (2016) 97–106.

(2016) تغییرات غلظت اینترلوکین - 6 و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز به دنبال تمرین حاد پلیومتریک در مردان غیرفعال. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Explaining provincial disease network via graph-theoretic analysis of disease occurrence in Iran. Annals of Epidemiology.

(2016) Intracardiac Thrombosis in Sickle Cell Disease. IJMS.

(2016) Intracardiac Thrombosis in Sickle Cell Disease. Iranian Journal of Medical Sciences.

(2016) Evaluation of Tricuspid Regurgitant Jet Velocity in Thalassemia Patients with Splenectomy. Arch Cardiovasc Imaging.

(2016) Mental Retardation due to Down Syndrome and Other Causes in Referrals to Genetic Counseling Center in South of IRAN. Molecular Medicine Journal.

(2016) Health Related Quality of Life in Family Caregivers of Patients Suffering from Mental Disorders. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR.

(2016) همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه های اطلاعاتی Scopus و Web of Sciences در حوزه بیماری‌های غدد درون‌ریز. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) FoxP3 gene promoter polymorphism affects susceptibility to preeclampsia. HUMAN IMMUNOLOGY.

(2016) جذب مواد آلی طبیعی از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال پودری. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

O

(2016) ظهور دوره‌های آزاد درون خطی گسترده‌ در آموزش پزشکی. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسائل فنی پایگاهها در فاصله سال‌های 93 تا 95. Journal of Modern Medical Information Sciences.

P

(2016) Gamma-aminobutyric acid aggravates nephrotoxicity induced by cisplatin in female rats. Journal of Renal Injury Prevention.

(2016) A review of English for medical purposes for Iranian EFL learners. Journal of Advances in English Language Teaching.

(2016) ارتباط بین یادگیری زبان دوم و پیشرفت در ریاضیات در میان دانش‌آموزان کلاس دوم ابتدایی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) The role of oncomiRs in the pathogenesis of breast cancer: A review. Molecular Medicine Journal.

(2016) Recent Applications of DNA Vaccines in Cancer Therapy. Molecular Medicine Journal.

(2016) ارتباط خودکارآمدی، منافع، موانع و فرآیندهای تغییرنسبت به مصرف صبحانه با مراحل تغییر در دانش آموزان. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی روند بیماری مالاریا در شهرستان حاجی‌آباد، استان هرمزگان طی سالهای 1393-1380. Journal of Preventive Medicine.

R

(2016) بررسي ارتباط سطوح سرمي ويتامين D و IL-10 و IL-35 با شدت گرفتگی عروق کرونر در بيماران مبتلا به گرفتگي عروق کرونر قلب. completed.

(2016) Purification, Characterization and Comparison between Two New L-asparaginases from Bacillus PG03 and Bacillus PG04. The Open Biochemistry Journal.

(2016) Purification, Characterization and Comparison between Two New L-asparaginases from Bacillus PG03 and Bacillus PG04. The Open Biochemistry Journal.

(2016) ارزیابی ارزش غذایی، باقی مانده سموم و فلزات سنگین در انواع مختلف میوه انبه. completed.

(2016) تعیین تاثير اسانسهاي گياهي در کنترل پوسيدگي ميوه انبه ناشی از قارچ آسپرژيلوس نايگر(Aspergillus niger). completed.

(2016) بررسی ارزش تشخیصی شاخص‌های گلبول قرمز در افتراق آنمی فقرآهن از بتاتالاسمی مینور. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) شیوع اضافه وزن در کودکان سطح مدارس ابتدایی شهر بندرعباس در سال 1392- 1391. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن‌ اینترلوکین 10 در بیماران مبتلا به زخم پپتیک و گاستریت مزمن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سلامت مهاجران خارجی مبتلا به سرطان در ایران. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) موانع استفاده از مراقبت‌های پیش از بارداری - یک مطالعه کیفی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) ظرفیت تام ضداکسیدانی و توانایی احیای یون‌های آهن سه ظرفیتی توسط عصاره‌های سه گیاه دارویی و فرکشن‌های مختلف آنها. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

S

(2016) High-fat diet with stress impaired islets' insulin secretion by reducing plasma estradiol and pancreatic GLUT2 protein levels in rats' proestrus phase. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY.

(2016) MOLECULAR SURVEILLANCE OF Plasmodium vivax AND Plasmodium falciparum DHFR MUTATIONS IN ISOLATES FROM SOUTHERN IRAN. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo.

(2016) بررسی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت سلامت سالمندان ایران. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) Effect of Zataria multiflora Essential Oil on Histamine Production in Iranian Salted-Fermented Fish Sauce (Mahyaveh). Journal of Food Quality and Hazards Control.

(2016) گزارش یک مورد آلودگی دایروفیلاریایی در هیدروسل کودک 5 ساله، شهرستان بندرعباس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) Spatial changes in the distribution of malaria vectors during the past 5 decades in Iran. Acta Tropica.

(2016) N-doped TiO2 nanosheets for photocatalytic degradation and mineralization of diazinon under simulated solar irradiation: ptimization and modeling using a response surface methodology. Journal of Molecular Liquids.

(2016) Treatment of Electroplating Cr(VI) for Reduction Cr(VI) by Electrocoagulation in Continuous Operation. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences.

(2016) Plasmid borne Carbapenem-Hydrolyzing Class D b-Lactamases (CHDLs) and AdeABC efflux pump conferring carbapenem-tigecycline resistance among Acinetobacter baumannii isolates harboring TnAbaRs. Microbial Pathogenesis.

(2016) تبیین مفهوم خود مراقبتی از دیدگاه بیماران مبتلا به دیابت نوع دو : یک مطالعه کیفی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) ارزیابی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شبکه جهانی وب بر پایه مدل Ellis. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) بررسی انطباق الزامات ساختاری مجلات علوم پزشکی ایران با معیارهای مورد انتظار Pubmed Central. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) انتخاب میزبان مناسب برای تولید پروتئین‌های نوترکیب. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) ترسیم ساختار تولیدات علمی داروسازی و داروشناسی ایران در نمایه استنادی علوم در سالهای 2003 تا 2012. Journal of Modern Medical Information Sciences.

(2016) Academic libraries, student’s expectations and the adequacy of them. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences.

(2016) Why students go to the libraries few times. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences.

(2016) SURVEYING MICROBIAL POLLUTIONS IN URBAN, RURAL, AND PRIVATE WATER RESOURCES IN KERMANSHAH PROVINCE (IRAN) BETWEEN 2010 AND 2014. JPT.

(2016) Assessment of Anti- Inflammatory effect of sea urchin Echinometra mathaei From the Persian Gulf. ISMJ.

(2016) Identification and antioxidant of polyhydroxylated naphthoquinone pigments from sea urchin pigments of Echinometra mathaei. Med Chem Res.

(2016) اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر کاهش تعارض‌های زناشویی و میل به طلاق در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان بندرعباس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) بررسی و تشخیص ترکیبات آبلیموهای عرضه شده در سطح شهر بندرعباس به روش اسپکتروفتومتری و HPLC. Under Construction.

T

(2016) بررسی میزان تأثیر بازی‌های رایانه‌ای پرخاشگرانه بر خودپنداره نوجوانان دختر و پسر راهنمایی بندرعباس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) The Effects of Training Methods on Human Resource Productivity in Almahdi Aluminum Company of Hormozgan. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science.

(2016) ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و افسرگی در بیماران همودیالیزی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2016) مقایسه فراوانی شکایات تنفسی و اختلالات الگوی اسپیرومتری در خانمهای آرایشگر و خانه دار شهر بندر عباس. Journal of Preventive Medicine.

(2016) Evaluation of the relationship between age, gender, and body mass index, and lumbar facet joint pain. Indian Journal of Pain.

(2016) بررسی خواص ضدسرطانی برخی گونه¬های ماکروجلبک قهوه¬ای موجود در آب¬های خلیج¬فارس. Under Construction.

(2016) Prevalence of intestinal parasitic infection among primary school children in southern Iran. J Parasit Dis.

(2016) ارزیابی ارتباط بین دریافت ریز مغذی های رژیم غذایی و کیفیت سمن در مردان. completed.

Z

(2016) Genotyping of Mycobacterium tuberculosis Isolates from Hormozgan Province of Iran Based on 15-Locus MIRU-VNTR and Spoligotyping. International Journal of Bacteriology.

(2016) بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن CYP1A1 با استرس شغلی در کارکنان یکی از اسکله های جنوب ایران. Journal of Preventive Medicine.

(2016) THE EFFECTIVENESS OF ANGER MANAGEMENT AND CONTROL TRAINING ON MENTAL HEALTH PROMOTION OF MALE STUDENTS. Academic Journal of Psychological Studies.

(2016) Combined Effect of 5-Fluorouracil and Acriflavine on Mortality Rate of Colorectal Cancer Cell Lines. Arak Medical University Journal.

(2016) تعیین شیوع و ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان یک واحد صنعتی. Journal of Preventive Medicine.

(2016) بررسی عوامل مرتبط با انگیزش شغلی شاغلین حرفه فناوری اطلاعات و مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی شهربندرعباس در سال 1394. Journal of Modern Medical Information Sciences.

آ

[error in script] (2016) مقایسه عمل جراحی واریکوسلکتومی ساب اینگوینال استاندارد با جراحی ساب اینگوینال میکروسکوپیک با انسزیون کوچک (زیر ۱m). پایان نامه مقطع Doctoral.

ا

[error in script] (2016) بررسی تاثیر مداخله آموزشی برمبنای مدل اعتقاد بهداشتی در رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پروستات مردان نظامی. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) بررسی روند خودکشی های ثبت شده در مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از سال ‮. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی میزان ‮‭missing‬ دندان های دائمی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۴-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی وضعیت اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور بدون علامن نارسایی قلب به وسیله مطالعه داپلر دریچه های دهلیزی بطنی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۳-۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی تاثیر ارتفاع صورت بر میزان نمایش انسیزوری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی بندعباس در سال ‮‭139- 9. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی مقايسه اثر تزريق داخل وريدي پاراستامول، دگزامتازون، پتدين، لیدوكائین و كتامین بر درد ناشی از تزريق پروپوفول در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان آموزشی بندرعباس در سال 95-1394. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2016) بررسی اثر پروبیوتیک در درمان زردی نوزادان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ۱۳۹۵. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) ارتباط وضعیت متیلاسیون پروموتور ژن های دخیل در متابولیسم HDL (ABCA1, LCAT,CETP ) با شدت انسداد عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی. completed.

[error in script] (2016) بررسی و تعیین میزان نرمال آنالیز بولتون قدامی در جوانان ‮‭12-18‬ ساله ی شهر بندرعباس در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی الگوی آسیب سرنشینان حادثه دیده موتورسیکلت و عوامل مؤثر آن در بیماران بستری شده بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) تعیین شاخص نیازهای درمانی پریودونتال (CPITN) در بیماران ارتودنسی ثابت قبل از درمان و سه ماه پس از شروع درمان در گروه سنی ۲۸-۱۵ سال مراجعه کننده به مطب متخصصین ارتودنسی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر پیش آگهی در مسمومیت با متادون در بیمارستان کودکان طی سال های ‮‭1392 - 139. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) مروری بر سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در ایران. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

ب

[error in script] (2016) بررسی موفقیت بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی با تعیین موقعیت کانال با راهنمای رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با بی حسی عصب آلوئولار معمول. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی ارتباط کمال گرایی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ۱۳۹۶. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی نتایج عمل شکستگی یک سوم میانی استخوان ترقوه در اثر تروما با درمان جراحی به روش پلاک گذاری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس از سال ‮‭1393-1395‬ توسط سیستم نمره دهی جهانی ‮‭DASH‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) راهکارهای اعتلای اخلاق حرفه‌ای در سیستم آموزش پرستاری. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

ت

[error in script] (2016) مقایسه فراوانی شکایات پوستی و تنفسی و اختلالات الگوی اسپیرومتری در خانمهای آرایشگر و خانه دار شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه فراوانی شکایات پوستی و تنفسی و اختلالات الگوی اسپیرومتری در خانمهای آرایشگر و خانه دار شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) فراوانی کاهش شنوایی در کودکان مبتلا به بیماری داسی شکل مراجعه کننده به درمانگاه هماتولوژی بیمارستان کودکان شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲-۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

ج

[error in script] (2016) بررسی میزان شیوع موکوس ریتنشن سیست ‮‭MRC(‬) در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس طی سال تحصیلی ‮‭1395- 1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) عنوان پایان نامه یا رساله بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سیگار در سال ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر دکسمدتومدین و دگزامتازون بر پیشگیری از لرز در طی بیحسی نخاعی در بیمارستان کاندید عمل ارتوپدی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭1393- 94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ح

[error in script] (2016) مقایسه آزمایشگاهی تعیین طول کارکرد کانال توسط رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در دندان های تک ریشه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) تعیین میزان شیوع هایپوپلازی سینوس ماگزیلاری و عوامل مرتبط با آن در تصاویر پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس طی سال تحصیلی ‮‭95-94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه میزان افت هموگلوبین پس از عمل درد مجرایی پروستات بین بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماران دارای فشار خون طبیعی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی ارزش تشخیصی مارکرهای Ki67 و P53 در افتراق مول هیداتیفرم ناقص از سقط هیدروپیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴. پایان نامه مقطع PhD.

خ

[error in script] (2016) تروما شناسی در بیماران بستری در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در دوره یکساله از تیر ماه ۱۳۹۴ تا تیر ماه ۱۳۹۵. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) رابطه سلامت معنوی و توانمندی روانشناختی در دانشجویان پرستاری. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

[error in script] (2016) بررسی پایان‌نامه‌های تحقیقات فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

(2016) بررسی مکانیسم ملکولی منیزیم خوراکی بر میزان بیان ژن AKT2 در کاهش قند خون در رتهای دیابتی. completed.

[error in script] (2016) بررسی سطح سرمی ویتامین دی در مبتلایان به ضایعات مخاطی لیکن پلان، مراجعه کننده به بیمارستان رازی طی سال های ‮‭95 - 94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

د

[error in script] (2016) بررسی میزان شیوع روت فنستریشن با استفاده از ‮‭CBCT‬ در دندان های پرمولر فک بالا در مراجعه کنندگان به رادیولوژی های تخصصصی دهان و فک و صورت شهر بندرعباس در سال ‮‭94 - 1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی عوامل مرتبط با عود در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی بستری در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی اثر اندانسترون در پیشگیری از لرز بعد از عمل جراحی فتق اینگووینال در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭95-94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ذ

[error in script] (2016) تعیین اثربخشی صندلی لرزان بعد از سنگ‌شکنی برون اندامی بر روی دفع سنگ کلیه در بیماران ناتوان حرکتی. پایان نامه مقطع PhD.

ر

[error in script] (2016) مقایسه اثر پروپوفول با اتومیدیت بر روی پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمان الکتریکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا بندرعباس در سال ‮‭93 - 94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) طراحی و ارزیابی مدل نمونه در ثبت تروما در اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی تغییرات آناتومیک مجرای صفروای مشترک و مجرای کبدی مشترک پس از کله سیستکتومی باز و لاپاروسکوپیک. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) بررسی اثر کپسول Mogza بربیان ژن¬های استروژن رسپتور , ERα CYP19 درمردان اولیگو¬اسپرمیک. completed.

(2016) بررسی کپسول Mogza بر بیان ژن¬های آنتی اکسیدانی NOX5, XO, PRDX5 درمردان اولیگو¬اسپرمیک. completed.

[error in script] (2016) تعیین اثر درمان نگهدارنده ‮‭17‬ الفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات در پیشگیری از زایمان زودرس بعد از مهار انقباضات رحمی در بیمارستان شریعتی بندرعباس سال ‮‭91-92‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی سطح آنتی بادی علیه سرخک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی شیوع فشار خون بالا در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) رابطه کیفیت زندگی با زمان مراجعه در بیماران مبتلا به ضایعات پاتولوژیک دهانی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر تیزانیدین خوراکی و دارونما بر درد بعد از عمل جراحی الکتیو هرنیورافی در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۳-۹۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی ارزش تشخیصی شاخصهای گلبول قرمز در افتراق آنمی فقر آهن از بتا تالاسمی مینور. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی اثر درمانی آلفابلوکر انتخابی در درمان کودکان ۳تا ۱۵ سال مبتلا به اختلال همزمان کنترل اداراری و یبوست عملکرد در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی و گوارش بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۴. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2016) بررسی مهار آنزیم ‮‭a‬ - گلوکوزیداز و فعالیت آنتی اکسیدانی در عصاره اتانولی و فراکشن های آویشن شیرازی، مور تلخ و گل خارو. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) بررسی تاثیر اکسیژن درمانی مادر بر روی گازهای ورید نافی نوزاد به دنبال عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی نخاعی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال ‮‭93-94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ز

[error in script] (2016) شیوع آلودگی ویروس نقص ایمنی انسانی در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در سال ‮‭139. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه تاثیر گرانیسترون و متوکلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ در طی عمل سزارین به روش بی حسی اسپینال در بیمارستان خلیخ فارس بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

س

(2016) رابطه حمایت اجتماعی و یادگیری خودتنظیمی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

(2016) بررسی اثر منیزیوم و گابا بر متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین به روش یوگلایسمیک هیپرانسولنمیک کلامپ در رتهای دیابتی نوع دو. completed.

(2016) بررسی اثر منیزیم سولفات خوراکی بر میزان آترواسکلروز و بیان -1 (Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1) در عروق رتهای نر دیابتی. completed.

ش

(2016) بررسی ژنتیکی ژن های مقاومت دارویی پلاسمودیوم فالسیپاروم (دی هیدرو فولات ردوکتاز و دی هیدرپتروات سنتاز ) در ایزوله های جاسک و چابهار. completed.

[error in script] (2016) تخمین محل مناسب قرار گیری نوک کاتتر ورید مرکزی در دو روش مختلف کارگذاری کاتتر با استفاده از ‮‭CX. پایان نامه مقطع PhD.

(2016) بررسی بیان ژن ERBB3 و لیگاند آن NRG1 دربیماران مبتلا به افسردگی در استان هرمزگان. completed.

ص

[error in script] (2016) مقایسه کیفیت زندگی افراد بارور و نابارور در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) تعیین ارتباط آنمی کمبود آهن و عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان ‮‭2‬ تا ‮‭6‬ سال مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان در سال ‮‭1392-93‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی فاصله ی گوشه ی دهان تا دندان کانین در لبخند ‮‭Posed‬ و ارتباط آن نسبت یک پنجم میانی صورت در دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی کارایی فرایند فوتو کاتالیزوری با استفاده از Tio۲ به منظور حذف آنتی بیوتیک سفیکسیم از محلول های آبی. پایان نامه مقطع Masters.

ط

[error in script] (2016) بررسی مقایسه ای میزان تولید آنتی بادی ضد سرخک ‮‭۴‬ هفته تا ‮‭۶‬ ماه پس از دریافت واکسن ‮‭MMR‬ نوبت اول و دوم در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی تغییرات ضخامت غشاء مخاطی و کورتکس کف سینوس ماگزیلا در مجاورت ضایعات التهابی پریودونتال و ضایعات پری اپیکال با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک در افراد مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شهر بندرعباس در سال ‮‭95-1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ع

[error in script] (2016) بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی بیمارستان شهید محمدی نسبت به همراهان سالم آنها. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی اثر ترکیبی سوفنتانیل لیدوکایین در بلاک بیر بر روی کیفیت بلاک در بیماران الکتیو اورتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی شاخص های اسپیرومتری در توب کاران صنعت آلومینیوم در سال ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی همبودی مصرف مواد مخدر در بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در بیمارستان ابن سینا شهرستان بندرعباس طی سال های ‮‭1390‬ تا‮‭1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی میزان اعتبار روش تاناکا - جانسون جهت تخمین پهنای مزیودیستال دندانهای کامین و پرمولرهای دائمی در افراد مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس و مطب خصوصی ارتودنتیست ای شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی پلورال آمپیم در کودکان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در طی ‮‭۱۰‬سال گذشته. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه تغییرات همودینامیک بیماران در پره لود با ولوون و محلول رینگر حین عمل جراحی سزارین الکتیو بی حسی نخاعی در بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال ۹۵ - ۱۳۹۴. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر پاروکستین ‮‭C‬ و تادالافیل در درمان انزال زود رس در بیماران مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۴-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

غ

(2016) عدالت جنسیتی با بی‌عدالتی در نظام آموزشی استان ایلام. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

(2016) بررسی میزان روی، پراکسیداسیون لیپیدی، ویتامین C، و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در پلاسمای سمینال مردان بارور و نابارور، و ارتباط آن با کیفیت منی. completed.

ف

[error in script] (2016) بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی زایمان بر اضطراب مادران باردار. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) بررسی اثر تزریق داخل وریدی سوفنتانیل بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مطالعه اثر گرده ی نخل خرما بر بیان ژن های آنتی اکسیدانی PRDX1 و PRDX6 درمردان نابارور. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) مقایسه ایمنی زایی واکسیناسیون هپاتیت ب به روش درون پوستی و عضلانی در بیماران تالاسمی مرکز بیماری های خاص شهرستان بندرعباس دیماه ‮‭94‬ لغایت تیرماه ‮‭95‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ق

[error in script] (2016) بررسی شیوع فلوروزیس در کودکان ‮‭12‬ ساله شهر بندرعباس در سال ‮‭1395‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی میزان شیوع دیسپپسی و ارتباط آن با وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭1395‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) فراوانی درگیری قلبی در مبتلایان به بیماری کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭94- 1390‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

م

[error in script] (2016) بررسی فراوانی عقرب گزیدگی و فاکتورهای پیش آگهی دهنده در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در ‮‭۹۳-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) بررسی بیان ژنهای Dicerو Droshaدر بیماری پره اکلامپسی. completed.

(2016) رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب امتحان: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

(2016) بررسی رابطه راهبردهای فراشناختی خواندن با اضطراب امتحان در دانشجویان بهداشت حرفه‌ای. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

[error in script] (2016) بررسی حذف بروماید از محلول های آبی با فرآیند نانو فتوکانالیستی ‮‭UV/Zno‬ با مدل تحلیل با واریانس چند عاملی. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) مقایسه نتایج آزمایشگاهی و بالینی حاصل از تلقیح درون آزمایشگاهی در دو روش ‮‭Gonal-f, merional, Menopur Gonal-f‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2016) بررسی نگرش و عوامل مرتبط با مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان علوم پزشکی شهر بندرعباس در سال ‮‭1395- 1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی صحت پیش بینی تست بستری جنینی در پیش آگهی عوارض بارداری مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و خلیخ فارس بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی اثر ترانگزامیک اسید در کاهش میزان خونریزی در حین و بعد از جراحی سزارین. پایان نامه مقطع PhD.

(2016) بررسی میزان آنتی اکسیدانهای سرم و کال پروتکتین مدفوع به عنوان شاخص های تشخیصی بیماری التهاب روده. completed.

(2016) بررسی اثر عصاره های مختلف ده گونه ماکرو جلبک خلیج فارس بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تعیین ظرفیت انتی اکسیدان آنها. completed.

(2016) بررسی سطح سرمی هموسیستئین و ارتباط ان با کال پروتکتین مدفوع و سطح فولات در مبتلا یان به IBD. completed.

[error in script] (2016) بررسی اثر ارسال پیامک به بیماران مبتلا به بیش فعالی در مداومت آنان در درمان آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) مطالعه ی اثر گرده ی نخل خرما بر بیان ژن های آنتی اکسیدانی PRDX1 و PRDX6 درمردان اولیگو¬اسپرمیک. completed.

(2016) اثرجنستین بربیان ژن سرکوبگرتومورBTG3 در رده های سلولی ALL و مطالعه اثر القایی آن بر آنزیم ها. completed.

(2016) بررسی ارتباط فاکتور انژیوژنیک Flt1و فرم محلول ان با پره اکلامپسی. completed.

(2016) مطالعه بیان ژنHIF-1α دربیماران پره اکلامپسی. completed.

[error in script] (2016) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در مورد ایمپلنت‌های دندانی و بایدها و نبایدهای استفاده از ایمپلنت در شهرستان بندرعباس در سال ‮‭1395‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) اثر تزریق وریدی ترانگزامیک اسید روی میزان خون ریزی و نیاز به تزریق خون حین و پس از عمل جراحی تثبیت استخوان ران در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ‮. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی رابطه بین سطح سرمی‮‭25‬ - هیدروکسی ویتامین ‮‭D‬ و دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس، طی شهریور ‮‭93‬ تا پایان ‮‭94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ن

(2016) بررسی ارتباط واریانتهای ژن FOXP3 ((rs2232365, rs3761548, rs4824747 و سرطان پستان. completed.

[error in script] (2016) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی درمورد خصوصیات و موارد کاربرد سمان ها در شهرستان بندرعباس در سال ‮‭1395‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2016) بررسی میزان رضایت مندی والدین بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان شهرستان بندرعباس از خدمات ارائه شده در سال ‮‭1393- 1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2016) اثرجنستین بربیان ژن سرکوبگرتومور E-cadherin در رده های سلولی ALL و مطالعه اثر القایی آن بر آنزیم های تغییر دهنده هیستون. completed.

[error in script] (2016) علل خارج کردن عقل نهفته پایین و ارتباط آن با انواع نهفتگی دندان در بیماران مراجعه کننده به بخش جراجی فک و صورت کلینیک دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۵‬ و ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای سفالومتری و فتوگرافی جهت تعیین الگوی عمودی رشد صورت در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی بندرعباس ‮‭۱۳۹۴-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر رژیم میزوپروستول و رژیم اکسی توسین با دوز بالا به همراه لامیناریا در ختم بارداری‌های سه ماهه دوم. پایان نامه مقطع PhD.

ه

[error in script] (2016) فراوانی کمبود ویتامین د در کودکان مبتلا به بیماری داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان و درمانگاه هماتولوژی شهر بندرعباس از اردیبهشت لغایت شهریور ‮‭۱۳۹۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

و

[error in script] (2016) مقایسه اثر پروپوفول با ترکیب پروپوفول - کتامین بر روی پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمان الکتریکی در بیمارستان ابن سینا بندرعباس در یک دوره ‮‭6‬ ماهه در سال ‮‭93 -. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان شهر بندرعباس در مورد پروفیلاکسی آنتی بیوتیک در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

پ

[error in script] (2016) مقایسه ی اثر دارویی آفتوژل با ماده موثره ی شیرین بیان و داروی اورال مدیک با ماده موثر Hybenx در بیماران آفتی مراجعه کننده به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال۹۵. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۵-۱۳۹۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای بر مصرف منظم صبحانه در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر جیرفت. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) مقایسه اثر درمان تامسولوسین به تنهایی با درمان ترکیبی تامسولوسین و کتورولاک بر علایم تحریکی ادراری در سنگ های ادراری تحتانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر دارویی چسب دهانی Teriadent (تریامسینولون استوناید ۰/۱%) و داروی اورال مدیک (با ماده موثر Hybenx) در بیماران دارای زخم های آفتی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ۱۳۹۵. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی تغییرات فلور میکروبی حلق در بیماران اینتوبه بستری شده در ‮‭ICU‬ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سالهای ‮‭۱۳۹۰‬ تا سال ‮‭۱۳۹3. پایان نامه مقطع Doctoral.

ک

[error in script] (2016) مقایسه اثر بوپی واکائین - دکسمدتومیدین و بوپی و اکائین - فنتانیل جهت بی دردی پس از عمل جراحی روش کودال در کودکان ۱-۵ ساله در بیمارستان کودکان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اختلال عملکرد جنسی در معتادان تحت درمان نگه دارنده متادون و معتادان گمنام در بندرعباس در سال ‮‭1393 - 139. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی اکولوژی و انگل شناسی کریتید یا سینگولاتا (شکم پایان) در شهرستان بندرعباس ‮‭۱۳۹۵‬. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) بررسی نقش ‮‭microRNA-146a‬ بر بیان ژن ‮‭TRAF6‬ و ‮‭IRAK1‬ در سلول های اندوتلیال عروقی بند ناف انسانی تحت شرایط هایپرگلایسمی. پایان نامه مقطع Masters.

[error in script] (2016) تاثیر مصرف داروی سیلدنافیل بر بهبود پارامترهای آنالیز اسپرم در مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۴-۱۳۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

گ

[error in script] (2016) بررسی فراوانی انواع سوء رفتار با کودک در دانش آمزان پسر ‮‭11-13‬ ساله شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭93-94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی مقایسه ای تاثیر پاراستامول وریدی نسبت به پتدین بر درد پس از عمل سزارین الکتیو تحت بیهوشی جنرال. پایان نامه مقطع Doctoral.

ی

(2016) هوش اخلاقی و جایگاه این مفهوم در حرفه پرستاری: بررسی موردی. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی.

[error in script] (2016) الگوی بیماری های پوستی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی دوره ‮‭3‬ ساله ‮‭1388 - 1390. پایان نامه مقطع Doctoral.

This list was generated on Thu Dec 14 22:46:57 2017 IRST.