Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Y | Z | ا | ب | ج | ح | د | ر | ز | س | ش | ط | ظ | ع | غ | ف | م | ن | ه | و | پ | ک
Number of items: 152.

A

(2013) بررسی رابطه بین روشهای مقابله با تنیدگی و بیومارکر ایمنی شناختی اینترلوکین -6 در بیماران عروق کرونر قلب. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Upregulation of microRNA-146a was not accompanied by downregulation of pro-inflammatory markers in diabetic kidney. Mol Biol Rep.

(2013) تعیین فون، وفور و فعالیت فصلی پشه‌های آنوفل (دیبترا: کولیسیده) در زیستگاههای لاروی شهرستان الیگودرز، غرب ایران. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) مقایسه نتایج آزمون نکات کلیدی با آزمون چهارجوابی پایان دوره کارورزی در بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) ارزیابی میزان موفقیت پروژه سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان آموزشی درمانی شهیدمحمدی بندرعباس با استفاده از مدل تحلیل شکاف. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متأهل شهر زاهدان در سال 1388. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) تسهیل در ریکاوری سالمندان بعد از اعمال جراحی شکمی با پایش شاخص دوطیفی (BIS). Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) طرح ارزیابی پیام های بهداشتی پاکتهای سیگار در افراد سیگاری شهر بندرعباس. completed.

(2013) بررسی وضعیت دانسیته استخوان در زنان یائسه مراجعه‌کننده جهت انجام دانسیتومتری استخوان به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 1389. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

B

(2013) Familial Colocalization of Lichen Planus and Vitiligo on Sun Exposed Areas. Ann Dermatol.

(2013) شیوع کمردرد در کودکان و نوجوانان ایرانی و بررسی عوامل خطرزای مرتبط با آن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) استفاده از سرم دکستروز 5 حاوی پلاسمای خودی جهت جداسازی مونوسیتها. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

D

(2013) Prevalence of legal abortions and correlated causes in a central women’s hospital in south of Iran (2009-2012). Life Science Journal.

(2013) مقایسه خودارزشیابی دانشجویان سال آخر مامایی از مهارتهای فراگرفته شده در طی تحصیل با ارزشیابی آنان توسط مربی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی میزان اضطراب امتحان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

E

(2013) -. International Journal of General Medicine.

(2013) بررسی اثرات داروهای آنتاگونیست آنژیوتانسین (Telmisartan و Captopril ) برروی مرگ سلولی آپپتوتیک ناشی ازغلظت بالای گلوکز در سلولهای عصبی PC12 و تاثیر تجویزهمزمان آنها با ترکیب آنتی اکسیدانت Genistein. completed.

(2013) Role of Bax Protein and Caspase-3 at High Glucose-Induced Apoptosis in Human Embryonic Kidney (HEK) 293 Cells. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.

(2013) Role of Bax Protein and Caspase-3 at High Glucose-Induced Apoptosis in Human Embryonic Kidney (HEK) 293 Cells. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.

(2013) Detection of Amp-C type Producing Escherichia coliusing the Clavulanic acid and Boronic Acid Inhibitor and Multiplex PCR method. Life Science Journal.

F

(2013) تأثیر توبکتومی دو طرفه بر میزان استرس اکسیداتیو سرم و هورمون‌های تخمدانی در موش صحرایی ماده. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Factors Associated With Pre-hospital Delay in Patients With Acute Myocardial Infarction. Iran Red Crescent Med J.

(2013) Factors Associated With Pre-hospital Delay in Patients With Acute Myocardial Infarction. Iran Red Crescent Med J.

(2013) Malaria Situation in an Endemic Area, Southeastern Iran. J Arthropod-Borne Dis.

G

(2013) بررسی ارتباط بین معیارهای هیستوپاتولوژیک ویروس پاپیلومای انسانی و وجود HPV در نمونه‌های بیوپسی سرویکس در بلوکهای پارافینی به روش PCR. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Sensation Seeking and Stress. Is There a Relation? Life Science Journal.

(2013) Infectious lesions of oral cavity in HIV patients: A Review. Life science journal.

(2013) Knowledge of dental students toward HIV/AIDS and its transmission. Life science journal.

H

(2013) بررسی میزان فقدان ژن گلوتاتیون اس – ترانسفراز T1 و M1 در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان ریه. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی علل تکرار تصاویر رادیوگرافی در مراکز رادیولوژی بیمارستانهای آموزشی بندرعباس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) رابطه هوش معنوی و ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی اثر یک مداخله آموزشی بر امکان ارتقاء رفتارهای ایمن کارگران نساجی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی شدت رنگ پذیری آدنوکارسینومای پروستات توسط P53 به روش ایمونو هیستوشیمیایی و ارتباط آن با گریدگلیسون. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Factors Associated With Pre-hospital Delay in Patients With Acute Myocardial Infarction. Iran Red Crescent Med J..

(2013) The Use of T-tube Cholangiocatheter Stents in the Treatment of Pediatric Tracheomalacia. J Surg Tech Case Rep.

I

(2013) بررسی وضعیت سلامت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ - 1390. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

J

(2013) اثر عصاره آبی خرما و ملاتونین بر آستانه درد نوروپاتی در موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Application of information technology may increase the efficacy of Confidential Unit Exclusion (CUE) in blood donors. Electronic physician.

(2013) New corruption detected: Bogus impact factors compiled by fake organizations. Electronic physician.

(2013) مدل خطی برآورد حجم فعالیت بدنی روزانه مردان میانسال تندرست. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی کارایی فرآیند فنتون در تصفیه فاضلاب صنایع شوینده. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

K

(2013) GABA-induced vasorelaxation mediated by nitric oxide and GABAA receptor in non diabetic and streptozotocin-induced diabetic rat vessels. Gen. Physiol. Biophys.

(2013) بررسی تأثیر فشار مثبت ونتیلاتور بر خارج کردن لوله سینه (Chest Tube) در بیماران ترومایی بستری در ICU. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن لپتین 7799039rs و سرطان روده بزرگ. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Misoprostol versus Surgical Intervention for Incomplete Abortion in Iran. Life Science Journal.

(2013) مطالعه فونستیک پشه خاکی‌های فلبوتومینه (دیپترا: سایکودیده) در شهرستان سراوان، جنوب شرقی ایران. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) مقایسه اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در پروتئین میکروبی حاصل از کشت پلوروتوس فلوریدا بر روی ضایعات لیگنوسلولزی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Hepatitis B virus surface protein mutations clustered mainly in CTL immune epitopes in chronic carriers: results of an Iranian nationwide study. Journal of Viral Hepatitis,.

(2013) تعیین غلظت تریهالومتان در آب استخرهای شنا بندرعباس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Prevalence of HBc-Ab among HBs-Ag negative healthy blood donors in south of Iran. Electronic physician.

(2013) Interactions Between the Genes of Vasodilatation Pathways Influence Blood Pressure and Nitric Oxide Level in Hypertension. American Journal of Hypertension.

M

(2013) بررسی میزان سرب، کادمیوم، نیکل و روی در ماهی‌های کنسرو شده جنوب ایران. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) تأثیر نانوذرات اکسید روی بر روی گونه‌های جنس ویبریو جدا شده از آبهای بخش ساحلی خلیج فارس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) اداره بیهوشی در بیمار با آنوریسم آئورت شکمی پاره شده: گزارش یک مورد. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی حذف سرب از محلولهای آبی با استفاده از پر شترمرغ اصلاح شده با پراکسید هیدروژن. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی رابطه ساختار سازمانی با خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Assessment of Inter and Intra-atrial Asynchrony in Patients with Systolic Heart Failure Using Velocity Vector Imaging. Res Cardiovasc Med.

(2013) Assessment of Inter and Intra-atrial Asynchrony in Patients with Systolic Heart Failure Using Velocity Vector Imaging. Res Cardiovasc Med.

(2013) نظر اساتید و دانشجویان دندانپزشکی شیراز درباره محتوی برنامه آموزشی گروه کودکان دوره دکتری عمومی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Determining the Level of Test Anxiety and Some of Its Contributing Factors among the Freshmen Students. Life Science Journal.

(2013) فراوانی عفونت هرپس تیپ 6 در کودکان مبتلا به تب و تشنج طی سال 1390-1389 در بندرعباس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) شیوع اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه در دانش‌آموزان ابتدایی شهر بندرعباس در سال 1388. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) تأثیر آروماتراپی با اسطوخودوس بر کاهش طول مدت مرحله اول و دوم زایمان زنان نخست‌زا. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی مولکولی هاپلوتیپ های کلاستر ژن زنجیره بتا در ارتباط با موتاسیونهای رایج مسئول تالاسمی ماژور در استان هرمزگان. completed.

N

(2013) Iron Deficiency Anemia and Immune Deviation in Recurrent Vulvovaginal Candidiasis. Iran J Immunol.

(2013) Does Nitric Oxide Generated by Dendritic Cells Contribute to the Low Incidence of GVHD after Cord Blood Transplantation? Iran.J.Immunol..

(2013) تحلیل اطلاعات ثبت شده زنان مبتلا به سرطان تخمدان و میزان بقای آنان در استان فارس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Post surgical adhesion prevention: Vitamin C or Satureja Khuzestanica. Journal of Veterinary Clinical Pathology.

(2013) Study of Ethical Standards in Genetic Research. Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches.

(2013) مقایسه نظرات دانشجویان پزشکی در مورد آموزش بر اساس سخنرانی و آموزش بر اساس حل مسئله در گروههای بزرگ. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Detection of CTX-Mβ-lactamase in Escherichia coli using Disk diffusion, combined disk, MIC and Multiplex PCR methods. Life Science Journal.

(2013) A case report of truncus arteriosus communis and genetic counseling. ARYA Atheroscler.

P

(2013) Physical and chemical analysis of vermicomposting characteristics derived from food wastages-A case study. INT J CURR SCI.

R

(2013) سابقه نازایی و دفع خون روشن از مقعد: عارضه آپاندیسیت پاره شده. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) تأثیر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بینی در کاهش اندازه لوزه سوم کودکان. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان متخصص زنان. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی سوگیری اسنادی در افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی با توهم شنوایی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) لووكاردي ايزوله: گزارش يك مورد. مجله پزشكي هرمزگان.

S

(2013) Essential Oil Composition and in vitro Antioxidant Activity of Ethanolic Extract of Thymus daenensis Celak from Iran. Global Journal of Pharmacology.

(2013) تغییرات ایمونوگلوبولین A بزاقی ورزشکاران پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در شرایط دمایی گرم، سرد و طبیعی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی جهش‌های ژنتیکی در کدون‌های 57 و 58 ژن دهیدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم ویواکس. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) بررسی سطح تروپونین تی نوزادان نیازمند ونتیلاسیون مکانیکی. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) علل گرایش به مطالعه جزوه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) The effect of regular moderate exercise, on cardiac hypertrophy and blood glucose level in diabetic adult male rats. International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

(2013) The role of flaxseed and vitamin E on oxidative stress in prepubertal rats with experimental varicocele: An experimental study. Iran J Reprod Med.

(2013) Effect of the administration of Solanum nigrum fruit on blood glucose, lipid profiles, and sensitivity of the vascular mesenteric bed to phenylephrine in streptozotocin-induced diabetic rats. Med Sci Monit Basic Res.

(2013) Association between Y-chromosome AZFc region micro-deletions with recurrent miscarriage. Iran J Reprod Med.

(2013) Effect of Oral Administration of Magnesium on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Normal and Streptozocin-Induced Diabetic Rats. Nephro-Urology Monthly.

T

(2013) بررسی ارتباط دیابت بارداری با آپگار نوزادان. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) Investigating Toxicity and Antibacterial Aspects of Nano ZnO, TiO2 and CuO with Four Bacterial Species. Journal of Basic and Applied Scientific Research.

V

(2013) Inter-relationships between inflammatory biomarkers and severity of angiographically verified coronary artery occlusion. Journal of Birjand University of Medical Sciences.

Y

(2013) Prevalence of and Factors Associated withMigraine inMedical Students at BandarAbbas, Southern Iran, in 2012. Electronic physician,.

Z

(2013) اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسون. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

(2013) The influence of CYP1A1 and GSTM1 polymorphism on the concentration of urinary 1-hydroxypyrene in cPAHs exposed Iranian anode plant workers. Mol Cell Toxicol.

(2013) Role of oxidative stress in Male infertility. International Electronic Journal of Medicine.

(2013) مقایسه سلامت روان، عزت‌ نفس و پرخاشگری دانش‌آموزان نوجوان مصروع و غیرمصروع. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences.

ا

[error in script] (2013) مقایسه سطح سدیم و پتاسیم ادرار کودکان بالای دو سال مبتلا به ایدیوپاتیک هایپرکلسیوری با کودکان سالم در همان گروه سنی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس از نیمه دوم سال ‮‭۱۳۹۱‬ تا نیمه دوم سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) ارزیابی اختلالات عملکرد کلیوی در بیماران کم خونی داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در فاصله زمانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین فراوانی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان هرمزگان از مهر ‮‭۱۳۸۹‬ لغایت اسفند ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین اثر درمان ایندومتاسین در مقایسه با نیفدیپین در توقف دردهای زایمانی زودرس در بیماران بستری در بیمارستان شریعتی در سال ‮‭1392‬. پایان نامه مقطع PhD.

ب

[error in script] (2013) بررسی میزان دی و روی سرم در کودکان ‮‭۶‬ ماه تا ‮‭۱۲‬ سال در درمانگاه بیمارستان کودکان در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین تأثیرافزودن فنتانیل اینتراتکال در دوزهای مختلفبه مارکائین ‮‭0.5‬ بر میزان بروز درد بعد ازعمل سزارین الکتیو. پایان نامه مقطع Doctoral.

ج

[error in script] (2013) بررسی میزان روی سرم در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی و گوارشی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۹-۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2013) تعیین گونه های مختلف استافیلوکوکهای کواگولاز منفی (CONS) ایزوله شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از تکنیک PCR-Sequencing ژن tuf. completed.

(2013) بررسی فراوانی مقاومت به کارباپنم ها و توزیع ژن های blaOXA23، blaOXA24 و blaOXA51 در گونه های اسینتوباکتر جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس درسال 91. completed.

ح

[error in script] (2013) بررسی مایع مغزی نخاعی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت در بیمارستان کودکان بندرعباس در طی سالهای ‮‭۱۳۸۰-۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی مداخله ای آموزسی در بروز کاندیازیس دهانی در استفاده کنندگان از دست دندان کامل در سطح شهر بندرعباس در سه پمفلت، ‮‭CD‬ و شفاهی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی مقایسه اثر والپرووات سدیم و دپاکین در پیشگیری از میگرن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی میزان ویتامین ‮‭D‬ سرم وارتباط آن با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی دربیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) بررسی تاثیر تمرین تمرکز و تعقیب چشمی بر عملکرد کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش فعالی در آزمایه رایانه ای طراحی شده به منظور سنجش تکانش گری و توجه. پایان نامه مقطع Doctoral.

د

[error in script] (2013) بررسی میزان شیوع روت فنستریشن با استفاده از ‮‭CBCT‬ در دندان های پرمولر فک بالا در مراجعه کنندگان به رادیولوژی های تخصصصی دهان و فک و صورت شهر بندرعباس در سال ‮‭94 - 1392‬. پایان نامه مقطع PhD.

ر

[error in script] (2013) CAREER OPTIONS AND PLANS OF SENIOR DENTISTRY STUDENTS IN MANILA CENTRAL UNIVERITY A. Y 2011-2012‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) شیوع بی خوابی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین شیوع افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

ز

[error in script] (2013) مقایسه استحکام باند ‮‭push-out‬ پست های کوارتز فایبر هوشمند با پست های گلاس فایبر معمولی در داخل کانال ریشه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی تاثیر دگزامتازون بر مدت اقامت بیمارستانی کودکان مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه، بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال های ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تراکم استخوان و مارکرهای جذب استخوان در بیماران مبتلا به دیابت نوع ‮‭۱‬ با افراد غیر دیابتی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تغییرات قند خون قبل و بعد از الکترشوک درمانی ‮‭ECT(‬) در بیماران غیر دیابتی در سال ‮‭۱۳۹۱‬ در بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

س

[error in script] (2013) بررسی رابطه ناامیدی و تصویر از خدا با خودکشی در افراد معتاد اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خود کشی در بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2013) بررسی نقش مکمل منیزیم در کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین cisplatin در مدل حیوانی رات دیابتی. completed.

ش

[error in script] (2013) بررسی اپیدمیولوژی تشنج ناشی از تب و اتیولوژی بیماری‌های تب‌دار منجر به تشنج در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تخمین محل مناسب قرار گیری نوک کاتتر ورید مرکزی در دو روش مختلف کارگذاری کاتتر با استفاده از ‮‭CXR‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) ارزیابی میزان توانایی دانشجویان رشته دندانپزشکی علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی. پایان نامه مقطع Doctoral.

ط

[error in script] (2013) بررسی اثر آرامسازی پیشرونده ی عضلانی برروی فشارخون و ضربان نبض دربیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ازمهرماه‮‭1390‬ تااسفند ‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ظ

[error in script] (2013) مقایسه اثرات تیوپنتال و پروپوفول روی طول مدت تشنج و پارامترهای همودینامیک حین تشنج درمانی الکتریکی در بیمارستان ابن سینای بندرعباس طی سال ‮‭1391-1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ع

[error in script] (2013) مقایسه اثر ‮‭Dexmedetomidine‬ و ‮‭bupivacaine‬ با ‮‭bupivacaine‬ به تنهایی بر روی کیفیت بلوک کمپارتمان فاسیای ایلیاک با راهنمایی سونوگرافی در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی فیکساسیون شکستگی فمور در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ‮‭1393 - 94‬. پایان نامه مقطع PhD.

(2013) بررسی شیوع ویروس Respiratory syncytial virus (RSV)در کودکان 1 تا 36 ماه در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس همراه با عفونت تنفسی،91-1390. completed.

[error in script] (2013) مقایسه تزریق تریامسینولون استوناید با روش جراحی در درمان شالازیون. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی میزان ‮‭DMFT‬ و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ‮‭۷‬ تا ‮‭۱۲‬ ساله شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع PhD.

غ

[error in script] (2013) مقایسه سبک های دلبستگی مردان متاهل عضو انجمن های معتادان گمنام با افراد غیر عضو مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر بندرعباس در سال‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ف

[error in script] (2013) بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال خلفی دو قطبی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینای بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی روش ایمونوهیستوشیمی در بیماران گاستریت مزمن هلیکوباکترپیلوری منفی به روش هماتوکسیلین - ائوزین در بخش آسیب شناسی بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

(2013) مقايسه ي ژن پلي مورفيسم اينترلوكين-10 و اينتر لوكين-12 در مبتلايان به استوماتيت آفتي راجعه با افراد سالم. completed.

م

[error in script] (2013) تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های مولکولی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) ‭STRESS - RELATED DENTAL PROBLEMS AMONG SENIOR STUDENTS IN MCU COLLEGE OF DENTISTRY‬. پایان نامه مقطع PhD.

(2013) بررسی مکانیسم ملکولی منیزیم خوراکی بر کاهش قند خون در رتهای دیابتی. completed.

(2013) بررسی مولکولی بیماران سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس. completed.

(2013) بررسی مولکولی ایمنو ژنهای 18IL و IFNγ و مطالعه اثر آن در شدت بیماری مالاریا و نیز ایجاد reserviour انگلی دراستان هرمزگان. completed.

[error in script] (2013) اثر تزریق زیر مخاطی مواد حجم دهنده در درمان بی اختیاری مدفوعی بیماران مقعد بسته مراجعه کننده به مرکز جراحی کودکان بندر عباس ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی عوامل خطر ساز شکاف لب و کام در کودکان متولد شده در شهر بندرعباس از سال ‮‭۱۳۸۰‬ تا ‮‭۱۳۹۲. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی شاخصهای رشدی قد و وزن کودکان ‮‭۲‬ تا ‮‭۵‬ ساله بندرعباس (دختر و پسر) و فاکتورهای موثربرآن و مقایسه آن بامنحنی رشداستاندارد. پایان نامه مقطع Doctoral.

ن

[error in script] (2013) مقایسه میزوپروستول خوراکی و درمان جراحی استاندار برای درمان سقط جنین نا کامل. پایان نامه مقطع Doctoral.

ه

[error in script] (2013) بررسی فراوانی و الگوی آنتی بیوتیکی سودوموناس های جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی اثر ارسال پیامک به بیمارانی که دست به خودکشی زده اند در وداومت آنان در درمان بیماری در شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

و

[error in script] (2013) میزان عود عفونت ادراری در بیماران با رفلاکس اداری و تحت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیمارستان کودکان شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

پ

[error in script] (2013) اثر اندانسترون در پیشگیری از افت فشار خون ناشی ازبیحسی نخاعی در خانمهای حامله کاندید عمل جراحی سزارین الکتیو) در بیمارستان شریعتی در سال‮‭1392(‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تاثیر دو روش پارامدین و مدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین. پایان نامه مقطع PhD.

ک

[error in script] (2013) بررسی فراوانی آسیبهای ناشی از وسائل تیز و برنده حین آموزش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال ‮‭1391‬ تا‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) ‭A study in micro leakage of retrograde fillindg matarials‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) ‭Comparison of 4-hangded dentistry versus 2-handed dentistry Amongst the clinical trainee in Ajman University of Science Technolog. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) ارزیابی ارتباط میان وضعیت پریودنتال و میزان فاکتورهای ‮‭CRP‬ و ‮‭IL6‬ در سرم بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس. پایان نامه مقطع Doctoral.

This list was generated on Thu Dec 14 22:43:06 2017 IRST.