Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ص | ط | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | ک | ی
Number of items: 69.

ا

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای هوش کودکان دختر و پسر (دانش‌آموزان ‮‭۱۱‬ - ‮‭۹‬ سال). پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) دازه گیری فشار داخل چشم ‮‭IOP‬ و ‮‭CD RATIO‬ در ‮‭۲۰۰‬ نفر از افراد مراجعه کننده به کلینیک ویژه بیمارستان شهید محمدی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) ‭A Cross-Sectional, Study Performed on Patinets of Burn Unit, ICU, and Surgical Ward of Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbas (may 1999 - may 2000)‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی پروتئینیوری، کیست یوری و هماچوری در مارگزیدگی که در خلال شش ماه(‮‭۷۷/۳/۱‬ لغایت ‮‭۷۷/۸/۳۰‬) در سال ‮‭۷۷‬ به بیمارستان شهید محمدی مراجعه و بستری شده‌اند. پایان نامه مقطع Doctoral.

ب

[error in script] (1999) بررسی اولین موارد ‮‭IUI‬ در بندرعباس و توصیف روشهای به کار رفته و در صد موفقیت و عوارض آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی میزان شیوع استرابیسم در کودکان دبستانی شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای تاثیر مرزه با کوتریموکسازول بر روی اسهال حاد باکتریال. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی خطرات چندزایی در زایمانهای انجام شده در بیمارستان شریعتی بندرعباس از بهمن ‮‭۷۸‬ تا تیر ماه ‮‭۷۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ت

[error in script] (1999) بررسی شیوع پیلونفریت حاد در خانمهای حامله بستری شده در بیمارستان شریعتی بندرعباس در طی دوره دو ساله (مهر ‮‭۱۳۷۶‬ تا مهر ‮‭۱۳۷۸‬) و در صد همراهی آن با دردهای زایمانی زودرس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی بیماری مننژیت در بیماران بستری در بیمارستان کودکان از مهر ‮‭۷۳‬ لغایت مهر ‮‭۷۷‬. پایان نامه مقطع PhD.

ج

[error in script] (1999) : بررسی کلسترول و تری گلیسرید سرم در بیماران با کاتاراکت سنی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی آمار میزان شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) ارزیابی بیماران مراجعه کننده به اسکرین بیمارستان شهید محمدی از نظر تشخیص اولیه در یک دوره سه ماهه. پایان نامه مقطع Doctoral.

ح

[error in script] (1999) بررسی فامیلیال سرطان حنجره، وقوع ‮‭۳‬ مورد سرطان حنجره در بیمارستان لقمان حکیم. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی علل مرگ و میر بر اساس تشخیص اولیه در بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی علل سرعت رسوب گلبولهای قرمز دربیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در طول دو سال اخیر. پایان نامه مقطع Doctoral.

خ

[error in script] (1999) بررسی میزان مثبت شدن تست کومبز و درصد رتیکولیست در نوزادان بستری شده با زردی نوزادی ناشی از ناسازگاری ‮‭ABO‬ و ‮‭RH‬ و مقایسه آن با نوزادان دارای زردی ناشی از سایر علل در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس طی سالهای ‮‭۷۸‬ - ‮‭۱۳۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی میزان کاهش پلاکت در نوزادان مبتلا به زردی که نوردرمانی می‌گیرند. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی وضعیت مراقبتهای بهداشتی (واکسیناسیون و تغذیه با شیر مادر) در شیرخواران بستری در بیمارستان کودکان از ‮‭۷۷/۱/۱‬ لغایت ‮‭۷۷/۶/۳۱‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (1999) اصول تکنیک‌های ایمونوشیمیایی. پایان نامه مقطع Doctoral.

د

[error in script] (1999) بررسی اختلالات کلسیمی در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری (بندرعباس ‮‭۱۳۷۷-۷۸‬). پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی میزان تغییرات تست پوستی‮‭P.P.D. Conversion(‬)در زندان بندرعباس به فاصله ‮‭۶‬ ماه در سال ‮‭۷۸‬ - ‮‭۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی موارد کزاز نوزادی بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس از سال ‮‭۱۳۷۳‬ تا ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی تنوع، فراوانی و تقسیم‌بندی شکستکی‌های اطفال ‮‭۰-۱۳‬ سال در سال ‮‭۱۳۷۷‬ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

ر

[error in script] (1999) مقایسه دو روش سل بلاک و سیتولوژی معمولی در تشخیص بدخیمی‌های مایع بلور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ص

[error in script] (1999) بررسی عوامل دخیل در بروز زردی نوزادی و مقایسه آن در نوزادان پره‌ترم و ترم در نوزادان بستری در سال ‮‭۱۳۷۸‬ در بیمارستان کودکان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی درصد فراوانی و علل آسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از مهر ماه ‮‭۷۸‬ لغایت مهر ماه ‮‭۷۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی وجود علائم آسم در ‮‭۲۰۰‬ کودکی که با عفونت دستگاه تنفس فوقانی مراجعه کرده‌اند. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی ‮‭۲۵‬ مورد بیمار کالاآزار (لیشمانیوز احشایی) در بندرعباس از سال ‮‭۶۹‬ تا دیماه ‮‭۷۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ط

[error in script] (1999) بررسی اثرات درمان با آهن بر روی شدت و تعداد حملات ریسه رفتن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۷۸‬ و ‮‭۷۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ع

[error in script] (1999) بررسی علل کاهش بینایی در یکی از روستاهای بندرعباس (محله نوایسین). پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی میزان فراوانی دیسکنزی تاردیو ناشی از مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به مدت ‮‭۶‬ ماه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی اختلالات اسیداوریک در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری (بندرعباس سال ‮‭۱۳۷۸‬ - ‮‭۱۳۷۷‬). پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی آماری شیوع و تاثیر فاکتورهای سن مادر، سن و وزن موقع تولد نوزاد در بیضه پائین نیامده‮‭UDT‬ در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان شریعتی در تمام سال ‮‭۱۳۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی نتایج اندوسکوپی فوقانی انجام شده در بیمارستان شهید محمدی از مرداد ‮‭۱۳۷۳‬ تا شهریور ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی آماری شیوع علائم بالینی سندرم پیش از قاعدگی ‮‭PMS‬ و اختلال ملال پیش از قاعدگی ‮‭PMDD‬ در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭۷۸‬ - ‮‭۱۳۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) مرده‌زایی. پایان نامه مقطع Doctoral.

غ

[error in script] (1999) بررسی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد از نظر فراوانی سن ابتلاء جنس و علت مرگ و میر در بیمارستانهای آموزشی بندرعباس از تاریخ ‮‭۷۶/۷/۱‬ الی ‮‭۷۸/۶/۳۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی و مقایسه فاکتورهای موثر بر خطای انکساری در سنین قبل و بعد از بلوغ. پایان نامه مقطع Doctoral.

ف

[error in script] (1999) مروری بر عوارض یائسگی و درمانهای نوین آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل روانی - اجتماعی بر میزان شیوع افسردگی در پرسنل نظامی شاغل در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

ق

[error in script] (1999) بررسی شیوع و علل صدمات چشمی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سالهای ‮‭۷۵‬ - ‮‭۷۶‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) مطالعه تظاهرات مفصلی در بیماران تالاسمی مرکز انتقال خون شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی عواقب عقرب و مار گزیدگی و گزشهای نامعلوم و مقایسه آنها در کودکان ‮‭۷-۱۴‬ سال بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۱۳۷۶-۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی اثر درمانی دیکلوفنات سدیم خوراکی در درمان شب ادراری اولیه کودکان و مقایسه آن با ایمی‌پرامین. پایان نامه مقطع Doctoral.

ل

[error in script] (1999) بررسی ارتباط بین خصوصیات شخصیتی افراد با بیماری عروق کرونر قلب. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی استفاده از آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در جلوکیری از عفونت ادراری در بیمارانی که به علت ‮‭BPH‬ تحت عمل جراحی پروستات قرار می‌گیرند. پایان نامه مقطع Doctoral.

م

[error in script] (1999) بررسی شیوع نفروپاتی دیابتی در مبتلایان به ‮‭IDDM‬ و ‮‭NIDDM‬ و بررسی فاکتورهای خطر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از مهر ‮‭۱۳۷۸‬ الی اول بهمن ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی بیماران کاتاراکت از نظر سن و جنس در بیمارستان شهید محمدی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی موارد مار گزیدگی و عقرب گزیدگی و مقایسه آنها در یک دوره یکساله در افراد مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی نوزادان مادران پره‌اکلامپتیک و عوارض مختلف ایجاد شده در مدت یکسال (از مهر ‮‭۱۳۷۶‬ تا پایان ‮‭۱۳۷۷‬) در بیمارستان شریعتی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) میزان شیوع آریتمی در بیماران سکته قلبی که در سال ‮‭۱۳۷۷‬ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده‌اند. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی میزان خونریزی در عملهای سزارین انجام شده طی ‮‭۶‬ ماه اول سال ‮‭۱۳۷۸‬ در بیمارستان شریعتی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) مقایسه اثر رفتار درمانی با مصرف ایمی‌پرامین در درمان بیماران مبتلا به شب ادراری در سال ‮‭۷۷-۷۸‬ بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی عفونت مفصلی در بیمارستان شهید محمدی بین سالهای ‮‭۷۴-۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) Efficacy of Clomipramine and Fluoxetine in Patient with Premature Ejaculation, a placebo Controlled trial‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) فراوانی انواع سرطانها در بیماران شهرستان بندرعباس از دی ماه ‮‭۱۳۷۶‬ الی دی ماه ‮‭۱۳۷۷‬ و مقایسه آن با منابع معتبر داخلی و خارجی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) دقت آسپیراسیون سوزنی پروستات در تشخیص کارسینوم پروستات در بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) اثر درمانی اریترومایسین بر روی ادنوپاتی ناشی از واکسن .‮‭B.C.G‬ در طی مدت یکسال (‮‭۱۳۷۸-۷۹‬) در سطح شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی اکوکاردیوگرافیک درگیریهای پریکارد در بیماران مبتلا به ‮‭Pulmonary TB‬ تحت درمان در طی نیمه اول سال ‮‭۱۳۷۸‬ در شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

ن

[error in script] (1999) بررسی میزان فراوانی اضطراب در دبیرستانهای شبانه‌روزی شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۷۹‬ - ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی شیوع مول‌هیداتیدیفورم و گزارش موارد بدخیمی آن در ‮‭۵‬ سال اخیر در بیمارستان بوعلی(از سال ‮‭۱۳۷۳‬الی ‮‭۱۳۷۷‬). پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) در صد فراوانی سزارین و طبقه بندی علل آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی از تاریخ ‮‭۷۹/۳/۱‬ تا ‮‭۷۹/۵/۳۱‬ ‮‭Fregueney of cesarean secation and the classifiction of its indication in sha. haspital from 1.3.79 to 31.5.79‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی حساسیت و ویژگی و روش ایمونوکروماتوگرافی در تشخیص هپاتیت ‮‭B‬ و مقایسه آن با روش الیزا. پایان نامه مقطع Doctoral.

ه

[error in script] (1999) بررسی تغییرات لیپید در بیماران نارسایی مزمن کلیه ‮‭CRF(‬). پایان نامه مقطع Doctoral.

پ

[error in script] (1999) داروهای مورد استفاده در پیشگیری و درمان عوارض زایمان زودرس. پایان نامه مقطع Doctoral.

ک

[error in script] (1999) اپیدمیولوژی مسمومیت‌های شیمیایی کودکان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) گزارش یک مورد سارکوم بوتروئید در بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس ‮‭۷۵-۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ی

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای شیوع افسردگی بین دختران و پسران دبیرستانهای بستک در سنین ‮‭۱۷‬ - ‮‭۱۵‬ سال در سطح دبیرستانهای بستک در سال ‮‭۷۸‬ - ‮‭۱۳۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

This list was generated on Thu Oct 28 13:24:02 2021 IRST.