Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Item Type
Jump to: T
Number of items: 47.

T

[error in script] (2013) ارزیابی ارتباط میان وضعیت پریودنتال و میزان فاکتورهای ‮‭CRP‬ و ‮‭IL6‬ در سرم بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) ‭STRESS - RELATED DENTAL PROBLEMS AMONG SENIOR STUDENTS IN MCU COLLEGE OF DENTISTRY‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) بررسی میزان شیوع روت فنستریشن با استفاده از ‮‭CBCT‬ در دندان های پرمولر فک بالا در مراجعه کنندگان به رادیولوژی های تخصصصی دهان و فک و صورت شهر بندرعباس در سال ‮‭94 - 1392‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) ارزیابی میزان توانایی دانشجویان رشته دندانپزشکی علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان در درک فیلم های آموزشی به زبان انگلیسی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی میزان دی و روی سرم در کودکان ‮‭۶‬ ماه تا ‮‭۱۲‬ سال در درمانگاه بیمارستان کودکان در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی رابطه ناامیدی و تصویر از خدا با خودکشی در افراد معتاد اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خود کشی در بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تاثیر دو روش پارامدین و مدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) ‭A study in micro leakage of retrograde fillindg matarials‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) مقایسه اثر ‮‭Dexmedetomidine‬ و ‮‭bupivacaine‬ با ‮‭bupivacaine‬ به تنهایی بر روی کیفیت بلوک کمپارتمان فاسیای ایلیاک با راهنمایی سونوگرافی در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی فیکساسیون شکستگی فمور در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ‮‭1393 - 94‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) تعیین اثر درمان ایندومتاسین در مقایسه با نیفدیپین در توقف دردهای زایمانی زودرس در بیماران بستری در بیمارستان شریعتی در سال ‮‭1392‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) بررسی مداخله ای آموزسی در بروز کاندیازیس دهانی در استفاده کنندگان از دست دندان کامل در سطح شهر بندرعباس در سه پمفلت، ‮‭CD‬ و شفاهی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی میزان ‮‭DMFT‬ و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان ‮‭۷‬ تا ‮‭۱۲‬ ساله شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های مولکولی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) CAREER OPTIONS AND PLANS OF SENIOR DENTISTRY STUDENTS IN MANILA CENTRAL UNIVERITY A. Y 2011-2012‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) ‭Comparison of 4-hangded dentistry versus 2-handed dentistry Amongst the clinical trainee in Ajman University of Science Technolog. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) مقایسه استحکام باند ‮‭push-out‬ پست های کوارتز فایبر هوشمند با پست های گلاس فایبر معمولی در داخل کانال ریشه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی فراوانی و الگوی آنتی بیوتیکی سودوموناس های جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی تاثیر تمرین تمرکز و تعقیب چشمی بر عملکرد کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش فعالی در آزمایه رایانه ای طراحی شده به منظور سنجش تکانش گری و توجه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی عوامل خطر ساز شکاف لب و کام در کودکان متولد شده در شهر بندرعباس از سال ‮‭۱۳۸۰‬ تا ‮‭۱۳۹۲. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین شیوع افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه سطح سدیم و پتاسیم ادرار کودکان بالای دو سال مبتلا به ایدیوپاتیک هایپرکلسیوری با کودکان سالم در همان گروه سنی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس از نیمه دوم سال ‮‭۱۳۹۱‬ تا نیمه دوم سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی روش ایمونوهیستوشیمی در بیماران گاستریت مزمن هلیکوباکترپیلوری منفی به روش هماتوکسیلین - ائوزین در بخش آسیب شناسی بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) اثر تزریق زیر مخاطی مواد حجم دهنده در درمان بی اختیاری مدفوعی بیماران مقعد بسته مراجعه کننده به مرکز جراحی کودکان بندر عباس ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال خلفی دو قطبی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینای بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین تأثیرافزودن فنتانیل اینتراتکال در دوزهای مختلفبه مارکائین ‮‭0.5‬ بر میزان بروز درد بعد ازعمل سزارین الکتیو. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی اثر آرامسازی پیشرونده ی عضلانی برروی فشارخون و ضربان نبض دربیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ازمهرماه‮‭1390‬ تااسفند ‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی فراوانی آسیبهای ناشی از وسائل تیز و برنده حین آموزش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از سال ‮‭1391‬ تا‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه سبک های دلبستگی مردان متاهل عضو انجمن های معتادان گمنام با افراد غیر عضو مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر بندرعباس در سال‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تخمین محل مناسب قرار گیری نوک کاتتر ورید مرکزی در دو روش مختلف کارگذاری کاتتر با استفاده از ‮‭CXR‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) بررسی میزان ویتامین ‮‭D‬ سرم وارتباط آن با کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی دربیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2013) بررسی میزان روی سرم در کودکان مبتلا به عفونت‌های تنفسی و گوارشی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۹-۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه میزوپروستول خوراکی و درمان جراحی استاندار برای درمان سقط جنین نا کامل. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین فراوانی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان هرمزگان از مهر ‮‭۱۳۸۹‬ لغایت اسفند ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی مایع مغزی نخاعی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت در بیمارستان کودکان بندرعباس در طی سالهای ‮‭۱۳۸۰-۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) میزان عود عفونت ادراری در بیماران با رفلاکس اداری و تحت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیمارستان کودکان شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی اپیدمیولوژی تشنج ناشی از تب و اتیولوژی بیماری‌های تب‌دار منجر به تشنج در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سالهای ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی مقایسه اثر والپرووات سدیم و دپاکین در پیشگیری از میگرن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تراکم استخوان و مارکرهای جذب استخوان در بیماران مبتلا به دیابت نوع ‮‭۱‬ با افراد غیر دیابتی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی تاثیر دگزامتازون بر مدت اقامت بیمارستانی کودکان مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه، بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال های ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی اثر ارسال پیامک به بیمارانی که دست به خودکشی زده اند در وداومت آنان در درمان بیماری در شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تزریق تریامسینولون استوناید با روش جراحی در درمان شالازیون. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) شیوع بی خوابی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) ارزیابی اختلالات عملکرد کلیوی در بیماران کم خونی داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در فاصله زمانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه اثرات تیوپنتال و پروپوفول روی طول مدت تشنج و پارامترهای همودینامیک حین تشنج درمانی الکتریکی در بیمارستان ابن سینای بندرعباس طی سال ‮‭1391-1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه تغییرات قند خون قبل و بعد از الکترشوک درمانی ‮‭ECT(‬) در بیماران غیر دیابتی در سال ‮‭۱۳۹۱‬ در بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) اثر اندانسترون در پیشگیری از افت فشار خون ناشی ازبیحسی نخاعی در خانمهای حامله کاندید عمل جراحی سزارین الکتیو) در بیمارستان شریعتی در سال‮‭1392(‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی شاخصهای رشدی قد و وزن کودکان ‮‭۲‬ تا ‮‭۵‬ ساله بندرعباس (دختر و پسر) و فاکتورهای موثربرآن و مقایسه آن بامنحنی رشداستاندارد. پایان نامه مقطع Doctoral.

This list was generated on Fri Aug 14 13:42:12 2020 IRDT.