Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Items where Subject is "psYCHIATRICS"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | D | J | M | N | R | ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
Number of items at this level: 100.

B

(2010) بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول - 1387. Hormozgan Medical Journal.

D

(2010) اختلالات روانپزشکی و سطح عملکرد در فرزندان مبتلایان به بیماری دوقطبی. Hormozgan Medical Journal.

(2009) بررسی نگرش روستاییان تابعه شهرستان بندرعباس در رابطه با اختلالات روانپزشکی. Hormozgan Medical Journal.

J

(2009) مقایسه روشهای مقابله ای در افراد اقدام کننده به خودکشی با افرادی که سابقه اقدام به خودکشی نداشته اند در مددجویان مراجعه کننده به بیمارستان شهید فقیهی شیراز در سال 1386. Hormozgan Medical Journal.

M

(2013) شیوع اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه در دانش‌آموزان ابتدایی شهر بندرعباس در سال 1388. Hormozgan Medical Journal.

(2016) The Effect of Training of Stress Management on life Quality and Mental Control of Mothers with Autism off Spring. International Journal of Current Research in Medical Sciences.

N

(2016) Health Related Quality of Life in Family Caregivers of Patients Suffering from Mental Disorders. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR.

R

(2012) مقایسه اختلالات روانشناختی همبود در زنان و مردان مبتلا به درد اسکلتی عضلانی مزمن. Hormozgan Medical Journal.

(2007) مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بزرگسال دیابتی مصرف کننده قرص و انسولین. Hormozgan Medical Journal.

(2013) بررسی سوگیری اسنادی در افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی با توهم شنوایی. Hormozgan Medical Journal.

ا

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای هوش کودکان دختر و پسر (دانش‌آموزان ‮‭۱۱‬ - ‮‭۹‬ سال). پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2014) پیش بینی کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان شهید محمدی بر اساس روش های مقابله ای و جهت گیری مذهبی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2003) بررسی مسیر مراجعه بیماران روانی به بیمارستان روانپزشکی ابن سیناو مطبهای روانپزشکی در سطح شهربندرعباس در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر‮‭۱۳۸۲. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2015) مقایسه فراوانی افسردگی در کودکان و نوجوانان سالم و مبتلا به بدخیمی در شهربندرعباس در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2004) مطالعه توصیفی مصرف مواد در معتادان مراجعه کننده به واحد خود معرف بهزیستی بندرعباس در سال ‮‭۸۳‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی روند خودکشی های ثبت شده در مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از سال ‮. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2014) بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۳‬ به بیمارستان ابن سینای بندر عباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1388) Stingma‬ در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی. پایان نامه مقطع Doctoral.

ب

[error in script] (2012) بررسی فراوانی اختلال بیش فعالی - کم توجهی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2006) بررسی موارد اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از فروردین ‮‭۱۳۸۴‬ لغایت فروردین ‮‭۱۳۸۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1993) درمانهای نوین دارویی در افسردگی. پایان نامه مقطع Doctoral.

ج

[error in script] (1999) بررسی آمار میزان شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) عنوان پایان نامه یا رساله بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سیگار در سال ‮‭۱۳۹. پایان نامه مقطع Doctoral.

ح

[error in script] (2012) بررسی شیوع اختلال بیش فعالی/ کم توجهی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2012) بررسی شیوع اختلال بیش فعالی/ کم توجهی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2015) مقایسه اثر سدیم والپروات و کاربامازپین بر عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به صرع در شهر بندرعباس در سال های ‮‭1393 - 9. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) بررسی علائم عصبی نرم در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی و مقایسه آن با کودکان سالم در بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2002) بررسی میزان شیوع اختلال بیش فعالی کم توجهی در دانشجویان. پایان نامه مقطع Doctoral.

خ

[error in script] (2000) مقایسه بهره هوشی فرزندان والدین خوشاوند و فرزندان دارای والدین غیر خویشاوند در رده سنی ‮‭۹‬ تا ‮‭۱۱‬ ساله دردبستانهای ناحیه ‮‭۲‬ آموزش و پرورش بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

د

[error in script] (2001) بررسی شیوع اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان علوم پزشکی ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۸۱-۸۰‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2012) تاثیر کوئیزهای درون بخشی در نمره ارزشیابی پایان بخش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش روانپزشکی در سال ‮‭۱۳۹۰-۹۱‬‬‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) بررسی میزان و علل استرس در دانشجویان دندانپزشکی بندرعباس در سال ۱۳۹۵ در بخش های مختالف بالینی و ارتباط آن با کارایی (نمره عملکرد) دانشجویان در هر بخش. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1993) تصویر برداریهای مغزی در بیماری اسکیزوفرنی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی عوامل مرتبط با عود در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی بستری در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنی و افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا شهر بندرعباس در سال 1395-1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

ر

[error in script] (1386) بررسی شدت افسردگی و اضطراب در بیماران آلوپیشیا آرناتای مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ‮‭۱۳۸۷-۱۳۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر پروپوفول با اتومیدیت بر روی پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمان الکتریکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا بندرعباس در سال ‮‭93 - 94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2000) مقایسه تحریفات شناختی در بیماران مبتلا به وابستگی مواد و افراد غیر وابسته. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) شیوع بی خوابی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1993) درمانهای نوین بیولوژیک اختلال وسواسی - اجباری. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) تعیین شیوع افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1995) اختلالات فزونی فعالیت - کاستی توجه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) بررسی عوامل مرتبط با مثبت شدن آنتی ژن های هپاتیت B و C و ایدز در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس از سال 1388 تا 1392. پایان نامه مقطع Doctoral.

ز

[error in script] (1995) کلوزاپین. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) مقایسه سبک دلبستگی و سوگیری اسنادی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1995) درمانهای نوین دارویی بیماری مانیا. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1997) بررسی مقایسه‌ای اختلالات روانی در ‮‭۶۰‬ خانم با حاملگی خواسته و ناخواسته در بیمارستان شریعتی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

س

[error in script] (2013) بررسی رابطه ناامیدی و تصویر از خدا با خودکشی در افراد معتاد اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خود کشی در بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2006) بررسی بینش بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به بیماری خود و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دندانپزشکی بندرعباس در سال ۹۵-۱۳۹۴. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2014) بررسی فراوانی سوء رفتار با کودک و هر یک از انواع آن در دانش آموزان دختر ‮‭۱۱-۱۳‬ ساله شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭۹۳-۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2014) بررسی رابطه هوش معنوی و خصوصیات اسکیزوتایپی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در بندر عباس در سال ‮‭1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ش

(2016) بررسی بیان ژن ERBB3 و لیگاند آن NRG1 دربیماران مبتلا به افسردگی در استان هرمزگان. completed.

ص

[error in script] (1997) خواب و اختلالات آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2002) شیوع افسردگی در دانشجویان در ارتباط با استفاده از اینترنت. پایان نامه مقطع Doctoral.

ظ

[error in script] (2012) مقایسه وضعیت روانی بیماران وابسته به اپیوئید در مراکزدرمان نگهدارنده با متادون ودرمان اجتماع مدار در بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه اثرات تیوپنتال و پروپوفول روی طول مدت تشنج و پارامترهای همودینامیک حین تشنج درمانی الکتریکی در بیمارستان ابن سینای بندرعباس طی سال ‮‭1391-1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ع

[error in script] (2012) مقایسه شیوع افسردگی در مادران آموزگار و خانه‌دار در بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی بیمارستان شهید محمدی نسبت به همراهان سالم آنها. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی میزان فراوانی دیسکنزی تاردیو ناشی از مصرف داروهای آنتی‌سایکوتیک در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس به مدت ‮‭۶‬ ماه. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2000) بررسی خصوصیات دموگرافیک و روانی - اجتماعی و علل و روشهای شایع خودکشی در بیماران ارجاع داده شده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از مهرماه ‮‭۷۹‬ تا خردادماه ‮‭۸۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1995) بررسی اپیدمیولوژیک افسردگی در دانشجویان پزشکی بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭۱۳۷۳-۷۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی همبودی مصرف مواد مخدر در بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در بیمارستان ابن سینا شهرستان بندرعباس طی سال های ‮‭1390‬ تا‮‭1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

غ

[error in script] (2012) بررسی شیوع اختلال کم توجهی و بیش فعالی بالغین در زنان با حاملگی خواسته در بیمارستان شریعتی در سال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) مقایسه سبک های دلبستگی مردان متاهل عضو انجمن های معتادان گمنام با افراد غیر عضو مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهر بندرعباس در سال‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ف

[error in script] (2006) تعیین شیوع اختلالات خواب در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۸۳-۸۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2005) تعیین همراهی دو اختلال وسواسی - اجباری و افسردگی اساسی در افراد مراجعه کننده به کلینیک در طی ‮‭۳‬ ماه در سال ‮‭۱۳۸۴‬ در شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2013) بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به اختلال خلفی دو قطبی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینای بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲-۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) مقایسه میزان عود در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بر حسب سوء مصرف مواد و بدون آن در بیماران بستری شده در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1997) هیستری. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل روانی - اجتماعی بر میزان شیوع افسردگی در پرسنل نظامی شاغل در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

ق

[error in script] (1380) مقایسه تاثیر کلونیدین با ویتامین ‮‭B6‬ در درمان معتادان به مواد مخدر در مرکز بازپروری و بازتوانی استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

ل

[error in script] (1999) بررسی ارتباط بین خصوصیات شخصیتی افراد با بیماری عروق کرونر قلب. پایان نامه مقطع Doctoral.

م

(2014) ارتباط هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.

[error in script] (1996) بررسی زار روش سنتی درمان بیماریهای روانی در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2003) مقایسه اثر بخشی فلوگزتین و کلومیپرامین در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - جبری. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2007) بررسی اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان زیر ‮‭۱۵‬ سال پایگاه جمعیتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۶‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2006) مصرف الکل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) بررسی رابطه ی بین اضطراب و کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دکترای حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) بررسی اثر ارسال پیامک به بیماران مبتلا به بیش فعالی در مداومت آنان در درمان آن. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2017) بررسی اثر کتامین داخل وریدی بر افکار خودکشی بیماران افسرده اساسی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا بندرعباس در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶. پایان نامه مقطع Doctoral.

ن

[error in script] (1999) بررسی میزان فراوانی اضطراب در دبیرستانهای شبانه‌روزی شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۷۹‬ - ‮‭۱۳۷۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2011) مطالعه‌ای مقایسه‌ای در خصوص علایم اختلال‌های هیجانی - رفتاری در فرزندان مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و گروه کنترل در سال ‮‭۱۳۸۸‬ در بیمارستان ابن سینا بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (1388) بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1998) بررسی تحقیقی آماری میزان افسردگی در بین دانش آموزان ‮‭۱۷‬ - ‮‭۱۵‬ ساله ناحیه دو بندرعباس در طی سال تحصیلی ‮‭۷۷‬ - ‮‭۱۳۷۶‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

ه

[error in script] (2013) بررسی اثر ارسال پیامک به بیمارانی که دست به خودکشی زده اند در وداومت آنان در درمان بیماری در شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

و

[error in script] (2003) بررسی فراوانی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در دانش آموزان دبستانی شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2016) مقایسه اثر پروپوفول با ترکیب پروپوفول - کتامین بر روی پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمان الکتریکی در بیمارستان ابن سینا بندرعباس در یک دوره ‮‭6‬ ماهه در سال ‮‭93 -. پایان نامه مقطع Doctoral.

پ

[error in script] (2011) بررسی اختلالات همراه اختلال بیش فعالی و کم توجهی در کودکان مبتلا به این بیماری در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع PhD.

[error in script] (2012) مقایسه هوش هیجانی مردان معتاد عضو انجمن‌های معتادان گمنام با مردان معتاد غیر عضو مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1384) تعیین شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

ک

[error in script] (2016) مقایسه اختلال عملکرد جنسی در معتادان تحت درمان نگه دارنده متادون و معتادان گمنام در بندرعباس در سال ‮‭1393 - 139. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2011) بررسی شیوع اختلال نقص توجه بیش فعالی بالغین در شهر بندرعباس ‮‭۱۳۹۱-۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2001) بررسی ارتباط بین اختلال بیش فعالی/ کم توجهی بالغین و ترومای ناشی از تصادفات رانندگی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2015) بررسی سلامت روان و افکار خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی تکانشی و غیرتکانشی در بندرعباس طی سال های ‮‭1393 - 9. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (2014) مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی در دوره های مختلف سیکل قاعدگی در زنان و دختران ‮‭49 - 14‬ سال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭1392- 93‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

گ

[error in script] (2016) بررسی فراوانی انواع سوء رفتار با کودک در دانش آمزان پسر ‮‭11-13‬ ساله شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭93-94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1995) نقش استرس‌های روحی بر حوادث قلبی عروقی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[error in script] (1996) اختلال عصبی بیماری دیابت شیرین. پایان نامه مقطع Doctoral.

ی

[error in script] (1999) بررسی مقایسه‌ای شیوع افسردگی بین دختران و پسران دبیرستانهای بستک در سنین ‮‭۱۷‬ - ‮‭۱۵‬ سال در سطح دبیرستانهای بستک در سال ‮‭۷۸‬ - ‮‭۱۳۷۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

This list was generated on Tue Dec 7 12:36:01 2021 IRST.