Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #7219

[error in script] (2020) بررسی فراوانی انواع سروتیپ های ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در گردن رحم در زنان استان هرمزگان بر اساس محل سکونت و تحصیلات در سال های 1397-1399. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
askari.jpg

Download (324kB) | Preview

Abstract

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) دارای دو نوع پرخطر و کم خطر است که نوع پرخطر آن می تواند عامل سرطان باشد. توزیع و شیوع HPV در نقاط مختلف جهان متفاوت است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی فراوانی انواع سروتیپ های HPV در گردن رحم زنان بود.روش کار: در این مطالعه ی مشاهده ای گذشته نگر، نمونه ی پاپ اسمیر 247 زن که در سال های 1397-1399 توسط متخصصین زنان شهر بندرعباس جهت انجام تست HPV به آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر موسوی ارجاع داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفت. 18 سروتیپ کم خطر و 18 سروتیپ پرخطر از HPV با استفاده از آزمایش PCR در نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعلاوه مشخصات دموگرافیک زنان از جمله سن، وضعیت تأهل، محل سکونت (شهر/ روستا) و میزان تحصیلات از پرونده ی آن ها استخراج شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 25 گردید.یافته ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 74/7 ± 14/31 سال بود و تمام آن ها متأهل بودند. شایع ترین HPV کم خطر HPV6 (4/47 %) و شایع ترین HPV پرخطر HPV16 (17 %) بود. عفونت همزمان با دو یا تعداد بیشتری سروتیپ در 7/43 % از زنان مشاهده شد. شیوع کلی HPV های کم خطر (نمونه ی مثبت با حداقل یک سروتیپ کم خطر) برابر با 1/74 % و شیوع کلی HPV های پرخطر 3/58 % بود. هیچ کدام از نمونه‌ها از نظر سروتیپ های 26، 33، 61، 69، 70، 71، 72 و 89 مثبت نبودند. فراوانی عفونت همزمان، HPVهای کم خطر و پرخطر، هر سه در زنان 20 تا 29 ساله بیش از سایر گروه های سنی بود. اما تفاوت معناداری از نظر فراوانی سروتیپ های مختلف HPV بین گروه های سنی وجود نداشت (P>0.05). به غیر از HPV59 که به طور مساوی در زنان ساکن شهر و روستا وجود داشت و HPV84 که در زنان ساکن روستا بیش از زنان ساکن شهر بود، سایر سروتیپ ها، عفونت همزمان با چند سروتیپ، عفونت با سروتیپ های کم خطر و پرخطر، همگی در زنان ساکن شهر بیش از زنان ساکن روستا بود. در این میان تنها تفاوت میان زنان ساکن شهر و روستا از نظر HPV53 از لحاظ آماری معنادار بود (P=0.049). فراوانی HPV11 (P=0.020) و HPVهای پرخطر (P=0.009) به طور معناداری در زنان دارای تحصیلات دیپلم و HPV84 در زنان دارای تحصیلات دبیرستان (P=0.037) بیش از سایرین بود. رگرسیون لجستیک نشان داد که شانس ابتلا به HPVهای کم خطر در زنان دارای لیسانس به طور معناداری بیش از زنان دارای تحصیلات دبیرستان بود (نسبت شانس: 58/6، با فاصله اطمینان 95 % در محدوده ی 34/1 تا 33/32، P=0.020).نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای عفونت با انواع پرخطر HPV در زنان این مطالعه، آموزش عمومی و برنامه ریزی های بهداشتی برای جلوگیری از سرطان سرویکس با استفاده از واکسیناسیون و تشخیص زودرس با تست های غربالگری در این جمعیت ضروری است. همچنین در تدوین برنامه های جامع پیش‌گیری از سرطان سرویکس بایستی توزیع ژنوتیپ های شایع را مد نظر داشت. واژگان کلیدی: ویروس پاپیلومای انسانی، سروتیپ کم خطر، سروتیپ پرخطر، گردن رحم، زنان

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ویروس پاپیلومای انسانی، سروتیپ کم خطر، سروتیپ پرخطر، گردن رحم، زنان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, عبداللهUNSPECIFIED
Subjects: WP Gynecology and Obstetrics > WP 400-480 Uterus. Cervix
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/7219

Actions (login required)

View Item View Item