Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6868

[error in script] (2020) بررسی فراوانی مصرف ترکیبات کانابینوئید در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی 98-1397. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
pourshahsavari.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (270kB)

Abstract

اعتیاد و سوء مصرف مواد یکی از مهم ترین مشکلات زیستی-اجتماعی در میان دانشجویان میباشد. دانشجویان علوم پزشکی به دلیل آشنایی با این مواد و سهولت دسترسی به برخی از این ترکیبات شانس بیشتری برای سوء مصرف این مواد را دارند. هدف از این مطالعه شیوع مصرف ترکیبات کانابینوئید (حشیش و ماری جوانا) در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. روش کار: این مطالعه ی توصیفی مقطعی در سال تحصیلی 97-98 در بین 320 نفر از دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی هرمزگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک افراد و همچنین سوالات بسته مربوط به مصرف ترکیبات کانابینوئید و برخی دیگر از مواد مخدر در اختیار دانشجویان قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری تی مستقل و اسکوترو همچنین آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری به صورت p-Value < 0.05 در نظر گرفته شد. نتایج: یافته ها نشان داد که میزان شیوع ترکیبات کانابینوئید در دانشجویان حدود 10% بود که این شیوع در دانشجویان مرد، مجرد، ساکن خوابگاه های مجردی و همچنین سابقه ی مصرف مواد در خانواده ارتباط مستقیمی داشت. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که سیگار و الکل بیشترین همزمانی مصرف را در میان دانشجویان مصرف کنندهی ترکیبات کانابینوئید داشتند. نتیجه گیری: مصرف ترکیبات کانابینوئید در دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر شیوع بالاتری دارد و این امر لزوم توجه بیشتر مسئولین دانشگاه و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه را در این امر ضروری میسازد. کلمات کلیدی: ترکیبات کانابینوئید، مواد مخدر، دانشجویان پزشکی، اعتیاد، وابستگی، سوء مصرف

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ترکیبات کانابینوئید، مواد مخدر، دانشجویان پزشکی، اعتیاد، وابستگی، سوء مصرف
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مازیار, ماهانUNSPECIFIED
Subjects: WM Psychiatry > WM 475-611 Other Disorders
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6868

Actions (login required)

View Item View Item