Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6655

[error in script] (2019) بررسی وضعیت آهن در بیماران نارسایی سیستولیک قلبی جبران نشده در بیمارستان شهید محمدی در سال ۹۷-۹۸. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
nikparvar.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)

Abstract

نارسايي قلبي يكي از مهمترين مشكلات سلامت عمومي است كه شيوع آن در حال افزایش میباشد که شناسایی عوامل موثر بر آن امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آهن در بیماران نارسایی سیستولیک قلبی جبران نشده در بیمارستان شهید محمدی میباشد. مواد و روش: این مطالعه بر روی 80 بیمار با نارسایی قلبی مزمن جبران نشده انجام گرفت پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، وضعیت آهن و سایر پارامترهای مربوط به آن ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر، من ویتنی و تی مستقل جهت مقایسه داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه ما نشان داد که شیوع آنمی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جبران نشده به صورت معناداری بالا میباشد به گونه ایی فراوانی کمبود آهن با توجه به سطح آهن (کمتر از 60 mcg/dL) برابر 77/33 %، با توجه به سطح فریتین (فریتین کمتر از 100 بوده،یا وقتی سطح فریتین 100 تا 299 ng/ml و اشباع ترانسفرین کمتر از 20%باشد) برابر 82/66 بود و در مجموع فراوانی TIBC بیشتر از 360 mcg/dL برابر با 66/26% بوده وفراوانی MCV کمتر از 80 fl برابر با 60 % بود. با در نظر گرفتن هموگلوبين كمتر از 13 گرم در دسي ليتر در مردان و كمتر از 12 گرم در دسي ليتر در زنان، شیوع آنمی برابر با 77/3% میباشد و همچنین مشخص شد که سن کمتر از 60 سال، GFR کمتر از 60 و BMI کمتر از 18/5، با احتمال بالاتر ابتلا به آنمی در بیماران همراهی دارد. نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای آنمی در بیماران با نارسایی قلبی سیستولیک جبران نشده و از طرفی با توجه به تاثیر آنمی در پیش آگهی بیماران، درمان موثر در بیماران به خصوص افراد با ریسک بالاتر انجام شود تا شاهد کاهش شدت بیماری در بیماران با نارسایی قلبی جبران نشده و کاهش مرگ و میر شویم. کلمات کلیدی: نارسایی سیستولیک قلبی، آهن، هموگلوبین

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: نارسایی سیستولیک قلبی، آهن، هموگلوبین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نیک پرور, مرضیهUNSPECIFIED
Subjects: Cardiovascular System > WG 500-700 Blood Vessels. Vascular Diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Heart
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6655

Actions (login required)

View Item View Item