Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6546

[error in script] (2019) فراوانی اختلالات شخصیتی در میان افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز نگهداری و درمان هرمزگان در سال 1395. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
GHAVIDEL.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (294kB)

Abstract

هدف این مطالعه تعیین فراوانی اختلالات شخصیتی در میان افراد دارای اختلال مصرف اپیوئید مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان ابن سینا در استان هرمزگان بود. این مطالعه در سال ۱۳۹۵ بر روی ۲۶۳ نفر از افراد مراجعه کننده به این مرکز ارزیابی صورت گرفت. همه افراد مورد بررسی پرسشنامه دموگرافیک و MMPI را پر کردند سپس نیمرخ روانی افراد بر اساس نمرات خام و مقیاس های بدست آمده و مصاحبه بالینی توسط روانشناس مربوطه تفسیر گردید و آمار توسط نرم افزار spss آنالیز شد. به طور کلی ارزیابی های صورت گرفته نشان داد که بیشترین ماده مصرفی متعلق به تریاک بوده که بیشتر آن در میان افراد با سطح تحصیلات زیر دیپلم و افراد مجرد دیده می‌شود. این در حالی است که کمترین ماده مصرفی LSD می باشد. این بررسی بین سن افراد و میزان مصرف ماده مخدر و همچنین سن شروع مصرف رابطه معناداری دیده شد. در این مطالعه فراوانی اختلالات شخصیتی در میان افراد دارای اختلال مصرف مشابه با برخی مطالعات و در تضاد با مطالعات دیگر بود با دانستن ارتباط میان اختلال شخصیت و اختلال مصرف در جامعه می توان با یک برنامه‌ریزی اصولی در جهت پیشگیری و درمان این معضل گام بزرگی برداشت.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مواد مخدر
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدیق, حمزهUNSPECIFIED
Subjects: WM Psychiatry > WM 475-611 Other Disorders
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6546

Actions (login required)

View Item View Item