Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6380

[error in script] (2019) بررسی الگوی تجویز و مصرف آلبومین انسانی در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
akhondi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)

Abstract

هزینه بالا و منابع محدود آلبومین، مصرف منطقی آن را ضروری می سازد. این مطالعه قصد دارد تا الگوی مصرف آلبومین را بر اساس گایدلاین های معتبر بررسی نماید. مواد و روش¬ها: این پژوهش در قالب یک مطالعه مقطعی-توصیفی در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس انجام شد. پس از تهیه چک لیست، اطلاعات پرونده شامل دستورات پزشکی، یادداشت های پرستاری و اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به 277 بیمار دریافت کننده آلبومین در طی یکسال گذشته مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی الگوی تجویز آلبومین از پروتکل استاندارد American Society of Health‑System (ASHP) استفاده شد.یافته ها: 250 بیمار به دلایل مشخص و 22 بیمار به دلایل نامشخص آلبومین دریافت کردند که در2/45 % تجویز آلبومین مناسب و در 8/54 % نامناسب انجام گرفته بود. تجویز آلبومین در هیپوآلبومینمی(6/39%) و بعنوان مکمل غذایی (2/13%) بیشترین موارد تجویز نامناسب این دارو را به خود اختصاص دادند. سندروم نفروتیک (4/18 %) و ARDS (16 %) هم از مواردی بودند که تجویز آلبومین در آنها بدرستی صورت گرفته بود. در مجموع 919 ویال در این مطالعه مصرف شد و میانگین مصرف برای هر بیمار 38/3 ویال محاسبه گردید. نتیجه گیری: با توجه به اطلاعات به دست آمده از این مطالعه مشخص گردید که بسیاری از تجویزهای آلبومین در بخش_ های مختلف بیمارستانی نامناسب بوده است که باعث تحمیل هزینه های زیادی به بیمارستان و سیستم های بیمه گر شده است. پیشنهاد می شود با طراحی پروتکل های بومی و آموزش پزشکان در خصوص جای گزین های درمانی مناسب، در هزینه و هدر رفت این دارو به میزان زیادی صرفه جویی شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آلبومین بیماران بستری Drug Use Evaluation
Supervisor:
Supervisor NameEmail
احمدی, مطهرهUNSPECIFIED
Subjects: QV Pharmacology > QV 350-370 Anti-Bacterial Agents. Tissue Extracts
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Pharmacy > Clinical Pharmacy Department
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6380

Actions (login required)

View Item View Item