Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6203

[error in script] (2019) مقایسه پاسخ درمانی به داروی Calcium EDTA با succimer در بیماران مصرف کننده اپیوم خوراکی با مسمومیت با سرب مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی در سال ۹۶-۱۳۹۵. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
malckpour afshar.jpg
Restricted to Registered users only

Download (364kB)

Abstract

مسمومیت با سرب خود را با علایم و نشانه های غیر اختصاصی مانند درد شکم، یبوست، بی قراری، اختلال تمرکز و کم خونی نشان می دهد. یکی از منابع شایع مسمومیت با سرب وجود سرب در اپیوم می باشد که جهت افزایش وزن آن به اپیوم اضافه گردیده است. این مساله به خصوص در افرادی که اپیوم را به صورت خوراکی استفاده می کنند به صورت شایعی مشاهده می گردد. به منظور درمان مسمومیت با سرب از شلاتورهای آن استفاده می گردد که از جمله آنها می توان به 2و 3 دی مرکاپتوسوکسینیک اسید، سوکسیمر ( DMSA) و Calcium EDTA و آسکوربیک اسید اشاره نمود. مطالعات در زمینه تاثیر دارویی CaEDTA و Succimer کافی نمی باشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه پاسخ درمانی Calcium EDTA و Succimer در بیماران مراجعه کننده با مسمومیت با سرب به بیمارستان صورت گرفت. روش کار: تمامی بیماران با علایم مسمومیت با سرب مراجعه کننده به صورت سرپایی یا بستری به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در صورتی که شرح حال مصرف اپیوم خوراکی را میدادند وارد مطالعه شدند. بیماران سپس به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم و یک گروه Calcium EDTA به همراه پلاسبوی Succimer و یک گروه Succimer به همراه پلاسبوی Calcium EDTA دریافت کردند. بیماران و همچنین فردی که پیامد های مطالعه را ارزیابی می کرد از نحوه گروه بندی ها مطلع نبودند (Double blinded). برای تمامی بیماران سطح خونی سرب و علایم بالینی و اختلالات آزمایشگاهی قبل از درمان و در فواصل ۵ روز و ۲ هفته بعد از درمان چک گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار IBM SPSS 21.0 آنالیز گردید. نتایج: درمجموع در این مطالعه 85 نفر مورد بررسی قرار گرفتند از بین این افراد 41 نفر(48/2%) در گروه Ca EDTA و 44 نفر (56/8 %) در گروه succimer قرار داشتند. همچنین از بین انها 82 نفر(96/5 %) مرد و 3 نفر(3/5 %) زن بودند. میانگین بین افراد مورد مطالعه 10/09 ± 46/04 سال و میانگین مدت زمان استفاده از تریاک خوراکی 8/05 ± 11/38 سال و میانگین مدت زمان شروع علائم 12/632 ±12/85 روز بود. سطح سرب در پایان هفته دوم در گروه Ca EDTA به طور معناداری کمتر از گروه Succimer بود (P = 0.008). از لحاظ میزان هموگلوبین، عملکرد کبد و علائم بالینی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید (P > 0.05).بحث و نتیجه گیری: هم Ca EDTA و هم Succimer، در درمان مسمومیت با سرب ناشی از تریاک موثر میباشند. اگرچه Ca EDTA به طور موثرتری سطح سرب را بعد از 2 هفته بعد از درمان کاهش میدهد اما تفاوتی بین این دو درمان از نظر بهبود علائم بالینی و همچنین عوارض دارویی نمیباشد بنابراین استفاده از این درمان ها در بیماران مذکور توصیه میشود. پیشنهاد میشود در مطالعات آینده، پیگیری بیماران به صورت طولانی مدت تر انجام شود و اثرات درمانی و عوارض در طولانی مدت سنجیده شود و اثرات Ca EDTA و succimer، روی غلظت سرب در کلیه و استخوان ها نیز سنجیده شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: Succimer Ca EDTA مسمومیت سرب اپیوم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صفا ایسینی, هدیUNSPECIFIED
موسوی, حمیدUNSPECIFIED
Subjects: QV Pharmacology > QV 701-835 Pharmacy and Pharmaceutics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6203

Actions (login required)

View Item View Item