Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6134

[error in script] (2019) بررسی رابطه میزان هوش معنوی با کارایی شغلی در کادر درمان مشغول در اورژانس بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی شهید محمدی بندرعباس در آذر ماه سال ۱۳۹۷. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
raeisi.png
Restricted to Repository staff only

Download (222kB)

Abstract

اهميت و ضرورت طرح موضوع معنويت و مذهب، به ويژه هوش معنوى، از جهات مختلف در عصر جديد احساس مى شود. يكى از اين ضرورت ها در عرصه ى انسان شناسى توجه به بعد معنوى انسان از ديدگاه دانشمندان، به ويژه كارشناسان سازمان جهانى بهداشت است كه اخيراً انسان را موجودى زيستى، روانى، اجتماعى و معنوى تعريف مى كند. ضرورت ديگر طرح اين موضوع ظهور دوباره ى كشش معنوي و نيز جستجوي درک روشن تری از ايمان و كاربرد آن در زندگي روزانه و همچنين گستره ى معنويت و مذهب در همه ى زواياى زندگى انسان و نيز لزوم ارزيابي مجدد نقش مذهب در بهداشت رواني است. در حال حاضر ما بر آن شدیم که بتوانیم با توجه به فرهنگ غنی این مرزو بوم و اعتقادات غنی اسلامی ، بسنجیم که آیا اعتقادات و میزان معنویت بر میزان هوش افراد و همچنین میزان عمکرد افراد در یکی از مهم ترین قسمت ها که اورژانس بیمارستان می باشد اثر دارد یا خیر.روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی مقطعی(Cross sectional) بوده که جمعیت مورد مطالعه کادر درمان مستقر در اورژانس بیمارستان شهید محمدی می باشند. نحوه نمونه گیری بصورت سرشماری می باشد و تمام کادر درمان اورژانس بیمارستان شهید محمدی وارد مطالعه خواهند شد. پس از ثبت مشخصات افراد ؛ از هر فرد خواسته می شود یکبار پرسشنامه کینگ را که قبلا فارسی و هنجاریابی شده است را تکمیل کند.این پرسشنامه در سال ۲۰۰۸ توسط کینگ (به نقل از کینگ و دیسکو(۲۰۰۹)) طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه است و چهار خرده مقیاس دارد که هدف پرسشنامه هوش معنوی کینگ، سنجش میزان هوش معنوی از ابعاد مختلف (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، بسط حالت هشیاری، آگاهی متعالی) می باشد.نتایج: در مطالعه حاضر میانگین نمره کلی آزمون در افراد شرکت کننده در طرح پژوهشی ما برابر با۷۱/۷۱ با انحراف معیار۲۰/۱۴ بود که نشان دهنده میانگین هوش معنوی متوسط در شرکت کنندگان در این پژوهش بوده است. ماکسیمم نمره کسب شده از آزمون برابر با۱۰۷ و مینیمم نمره برابر با ۳۶ می باشد. نتایج مطالعه ما نشان داد که در مردان، تفاوت معناداری بین نمرات تفکر وجودی انتقادی و آگاهی متعالی در رده¬های مختلف متغیر کارایی شغلی وجود دارد. اما در زنان، نمرات هیچ کدام از متغیرها به طور میانگین تفاوت معناداری را در رده¬های مختلف متغیر کارایی شغلی نشان نمی¬دهد. نتایج مطالعه ما نشان داد بین ابعاد هوش معنوی و کارایی شغلی در سطوح مختلف سن ارتباطی برقرار نیست. همچنین میانگین هوش معنوی و ابعاد آن در هیچ کدام از سطوح تحصیلات، تفاوت معناداری را بین سطوح کارایی شغلی ندارند. نتایج مطالعه ما بیانگر آن بود که میانگین هوش معنوی و ابعاد آن در هیچ کدام از سطوح وضعیت تاهل، تفاوت معناداری را بین سطوح کارایی شغلی ندارند. نتایج مطالعه ما نشان داد که میانگین هوش معنوی و ابعاد آن در هیچ کدام از سطوح وضعیت شغل افراد، تفاوت معناداری را بین سطوح کارایی شغلی ندارند. به عبارت دیگر، رابطه¬ی بین هوش معنوی و ابعاد آن با کارایی شغلی بر اساس وضعیت شغل دیده نشد. لازم به ذکر است که طبق مطالعه حاضر میانگین هوش معنوی و ابعاد آن در رده¬های مختلف رضایت شغلی و علاقه به شغل تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد.نتیجه گیری : به طور کلی نتایج این مطالعه ، نشان داد که بین دو بعد از هوش معنوی (تفکر وجودی انتقادی و آگاهی متعالی) و کارایی شغلی در مردان ارتباط وجود دارد اما در زنان بین هیچ کدام از ابعاد هوش معنوی و کارایی شغلی ارتباطی دیده نمی شود. از سوی دیگر بین هوش معنوی و کارایی شغلی در سطوح مختلف مشخصات فردي از جمله تأهل، گروه سني، جنسيت و آخرين مدرك تحصيلي ارتباطی مشاهده نشد که با توجه به تعداد اندک پژوهش ها در اين زمينه و همچنين تفاوت در نتايج آنها، نتيجه گيري قطعي ممكن نيست و لذا براي حصول نتيجه دقيق تر نياز به پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه وجود دارد.واژه‌هاي كليدي: هوش معنوی/اورژانس/پزشک/پرستار/بندرعباس/ کارایی شغلی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: هوش معنوی اورژانس کارایی شغلی پرستار بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حیاتی, سعیدUNSPECIFIED
یزدانی, رضاUNSPECIFIED
Subjects: QZ Pathology > QZ 140-180 Pathologic Processes
WBPractice of Medicine > WB 141-293Diagnosis
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6134

Actions (login required)

View Item View Item