Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6078

[error in script] (2018) همراهی پلی ‏مورفیسم‏های-922A/G, -786T/C, 4a/4b, 894G/T ژن نیتریک اکسایدسنتاز اندوتلیومی(eNOS) با بیماری عروق کرونر زودرس(pCAD) در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
aghabozorgi.jpg

Download (312kB) | Preview

Abstract

اندوتلیوم نیتریک اکساید (eNO)، مهم ترین ترکیب اتساع کننده عروق میباشد که توسط آنزیم نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) تولید می گردد. نقص در eNO و به دنبال آن ایجاد ناهماهنگی در سیستم هومئوستاز قلب و عروق، می تواند منجر به بروز بیماری های قلب و عروقی (CVDs) چون بیماری عروق کرونر زودرس (pCAD) شود. این اختلال می تواند در نتیجه تاثیر برخی پلی مورفیسم های ژن eNOS/NOS3 در بیان آنزیم eNOS در سلول های اندوتلیال عروق باشد. در مطالعه حاظر، همراهی بین پلی مورفیسم های –922A/G, –786T/C, 4b/4a, 894G/Tژن NOS3 بصورت انفرادی و همچنین به صورت هاپلوتایپ های چهارتایی با pCAD در جمعیت استان هرمزگان مورد آنالیز قرار گرفته است. مردان زیر 45 سال و زنان زیر 55 سال به تعداد 150 فرد بیمار و 150 فرد سالم در این مطالعه وارد شدند. نتایج نشان داد که فراوانی¬ آلل های جهش یافته برای پلی مورفیسم های -922A/G, -786T/C, 4b/4a, 894G/T در بین دو گروه کنترل و بیمار به صورت معنی داری اختلاف داشتند (P<0/0001) و با افزایش خطر ابتلا به pCAD همراه بودند (650/1OR=، 21/2OR=، 107/3OR=، 966/1OR=، به ترتیب). همچنین هاپلوتایپ های H4 (bGCT) و H7 (aGCG) به طور معناداری با pCAD همراهی داشته و به عنوان هاپلوتایپ های مستعدکنند (P<0/0001, P>0/01) به ترتیب (معرفی گردیدند. علاوه بر این، هاپلوتایپ (H1 (bATG همراهی معنادار معکوسی با pCAD از خود نشان داد که بنابراین به عنوان یک هاپلوتایپ حفاظتی P<0/0001 معرفی شد. به دلیل نتایج متناقض آنالیزهای تک جایگاهی در مطالعات مشابه، پیشنهاد می شود که آنالیز هاپلوتایپ می تواند ابزاری معقول تر باشد. بنابراین، به منظور فهم بهتر اساس ژنتیکی pCAD به عنوان یک بیماری پیچیده، این مطالعه برای اولین بار از هاپلوتایپ های چهارتایی پلی مورفیسم های ژن eNOS به عنوان بیومارکرهای pCAD، استفاده نموده است

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: اندوتلیوم نیتریک اکساید : بیماری قلب و عروق، : پلی مورفیسم : هاپلوتایپ : یماری عروق کرونر زودرس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نجاتی زاده, عبدالعظیمUNSPECIFIED
فرشیدی, حسینUNSPECIFIED
Subjects: QU Biochemistry. Cell Biology and Genetics > QU 300-560 Cell Biology and Genetics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Genetic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6078

Actions (login required)

View Item View Item