Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6070

[error in script] (2018) نقش کانال‌های پتاسیمی وابسته به ولتاژ و کلسیم (BK channel) در بی‌دردی حاصل از گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک در هسته لوکوس سرولئوس. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
kazemi.jpg

Download (285kB) | Preview

Abstract

درد یکی از شایعترین پدیده در علوم پزشکی است. طبق مطالعه صورت گرفته نشان می دهد استفاده از داروهای ضد درد مانند آگونیست های آلفا-2 آدرنرژیک در مقایسه با داروهای دیگر عوارض جانبی کمتری دارند و می تواند در کاهش درد موثر باشد. هسته لوکوس سرولئوس نقش مهمی در تنظیم درد دارد. طی بررسی ها، محقیقین دریافتند که گیرنده های آلفا-2 آدرنرژیک با کانال های پتاسیمی ارتباط دارند. روش تحقیق: در این مطالعه از 48 رت نر نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم در شش گروه هشت‌تایی استفاده شد و از دگزمدتومیدین (با دوز 5/3 میکروگرم در 2 میکرولیتر) بعنوان آگونیست گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک و از یوهمبین (با دوز 5 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم) به عنوان آنتاگونیست آن استفاده گردید. ایبریوتوکسین (با دوز 400 نانومول) به عنوان مهارکننده اختصاصی کانال‌های پتاسیمی BK و فرمالین 2% جهت ایجاد درد در رتها به کار گرفته شد. نتایج: داده‌های حاصل از مطالعه بصورت میانگین‌های سه دقیقه‌ای با نرم افزار ایکسل مرتب گردید و سپس با نرم افزار Graph-Pad PRISM 6.01 و به کمک آزمون‌های T-test و ANOVA با در نظر گرفتن (0/05>p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تزریق داخل هسته‌ای دگزمدتومیدین باعث بی دردی می‌شود که این اثر با تزریق داخل هسته‌ای یوهیمبین از بین می‌رود. تزریق داخل هسته‌ای آنتاگونیست کانال پتاسیمی BK نشان داد که می‌تواند بر روی بی دردی ناشی از تزریق داخل هسته‌ای دگزمدتومیدین اثر داشته باشد.بحث: نتایج حاصل از مقایسه، نشان داد که تزریق دگزمدتومیدین به صورت داخل هسته‌ای، گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک موجود در هسته لوکوس سرولئوس باعث بی‌دردی می‌شود که این نتایج با نتایج تزریق یوهیمبین به صورت داخل هسته‌ای، نشان گر نقش بارز گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک مرکزی در بی‌دردی می‌باشد. برای مشخص کردن مکانیسم بی‌دردی گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک در هسته لوکوس سرولئوس، مهار کانال پتاسیمی BK با تزریق داخل هسته‌ای آنتاگونیست کانال پتاسیمی (ایبریوتوکسین) نشان داد که این کانال‌ها یکی از مکانیسم‌های بی‌دردی گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک در این هسته می‌باشد. واژه‌های کلیدی: گیرنده‌های آلفا-2 آدرنرژیک، کانال‌های پتاسیمی BK، تست فرمالین، درد، هسته لوکوس سرولئوس

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: کانال‌های پتاسیمی BK تست فرمالین، درد هسته لوکوس سرولئوس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عطارزاده یزدی, قاسمUNSPECIFIED
Subjects: QT Physiology > QT104-172 Human Physiology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Physiology Medical
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6070

Actions (login required)

View Item View Item