Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #6050

[error in script] (2018) بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات باکتری های جدا شده از زخم های سوختگی بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی شفا در بندرعباس در سال 97. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Capture1736.JPG

Download (118kB) | Preview
[img] Text
Dr Mojtaba Moradi.pdf

Download (765kB)

Abstract

مقدمه و هدف: عفونتهاي سوختگي بعنوان يك عفونت بيمارستاني، عامل مهمي در مرگ و مير بيماران و ناتوانيهاي بعد از سوختگي محسوب مي شود. از آنجايي كه اطلاع از باكتري هاي شايع ايجاد كننده عفونت و الگوي مقاومت آنها نقش مهمي در پيشگيري و درمان سريع عفونتهاي سوختگي دارد. اين مطالعه به منظور بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات باکتری های جدا شده از زخم های سوختگی بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی شفا در بندرعباس در سال 97-1396 انجام شد.روش کار: در اين بررسي از 57 بيمار بستري در بخش سوختگي بيمارستان دانشگاهي شهید محمدی بندرعباس نمونه گیری انجام شد. بدین صورت که در روزهای اول، سوم و هفتم یا روز ترخیص از تمام زخم های سوختگی دو سوآب گرفته شده و به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان شهید محمدی انتقال داده شد. پس از شناسايي گونه باكتريهاي موجود در نمونه ها، حساسيت اين باكتري ها در برابر آنتي بيوتيك های معمول مورد سنجش قرار گرفت. همزمان اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز از طریق پرسشنامه استخراج شد. نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 01/19±28/28 سال بود. درنمونه زخم نوبت اول، 36 مورد (63.2%) کشت منفی و 21 مورد (37.8%) کشت مثبت داشتند. شایع ترین ارگانیسم های کشف شده در این نوبت شامل استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس و اشریشیاکلای بودند و آنتی بیوتیک های ونکومایسین، ایمی پنم و مروپنم بهترین اثر را داشتند. در کشت نوبت دوم، شایع ترین ارگانیسم اشریشیاکلای با فراوانی 36% و سپس کلبسیلا با فراوانی 24% بود و در این نوبت سودوموناس نیز رشد کرد. در نوبت کشت سوم، شایع ترین ارگانیسم رشد کرده اشریشیاکلای بود که فراوانی 6/31% داشت و سپس سودوموناس با فراوانی 8/15% بود. در نوبت های دوم و سوم، آنتی بیوتیک های مروپنم و ایمی پنم بسیار کم با مقاومت رو به رو شدند و در اکثر موارد موفق و کارا بودند. آنالیز های آماری نشان داد که درصد سوختگی بیماران و درجه سوختگی آن ها با افزایش شانس عفونت زخم آن ها ارتباط معناداری دارد (p<0/05).نتیجه گیری: به طور کلی می توان شایع ترین جرم جدا شده از زخم های سوختگی بیماران را اشریشیاکلای در نظر گرفت و در رتبه های بعدی، استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس قرار داشتند. همچنین می توان آنتی بیوتیک های مروپنم، ایمی پنم، ونکومایسین و آمیکاسین را از بهترین آنتی بیوتیک های مصرفی در نظر گرفت که کمترین میزان مقاومت را داشتند.واژه‌هاي كليدي: سوختگی، آنتی بیوتیک، مقاومت، حساسیت، عفونت های بیمارستانی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سوختگی، آنتی بیوتیک، مقاومت، حساسیت، عفونت های بیمارستانی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
داوودیان, پریوشUNSPECIFIED
مذنبی, فردوسUNSPECIFIED
Subjects: WC Communicable Diseases > WC 195-425 Infection. Bacterial Infections
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Infectious and Tropical Diseases Research Center
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/6050

Actions (login required)

View Item View Item