Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5996

[error in script] (2018) بررسی مقایسه ای بیماران سنگ کلیه که تحت جراحی تخلیه ی سنگ از راه پوست قرار گرفته اند، در دو با تعبیه ی نفروستومی و بدون تعبیه ی نفروستومی از نظر عوارض حین و بعد از عمل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۶. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
janbaz mehrzad.png

Download (172kB) | Preview
[img] Text
Dr Tayebe Mehrvari.pdf

Download (501kB)

Abstract

جراحی سنگ کلیه به علت شیوع بالای این نوع، دارای فراوانی بالایی میباشد که استفاده از روشهای جراحی با کمترین عوارض امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه عوارض جراحی بیماران تحت جراحی تخلیه ی سنگ از راه پوست با تعبیه ی نفروستومی و بدون تعبیه ی نفروستومی میباشد. مواد و روش: این مطالعه بر روی ۱۱۰ بیمار کاندید تخلیهی سنگ از راه پوست انجام گرفت (۵۵ نفر در گروه با تعبیه نفروستومی و ۵۵ نفر در گروه بدون تعبیه نفروستومی). بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و متغیرهای حین و پس از جراحی در بیماران ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر و t test جهت مقایسه داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که PCNL بدون تعبیه نفروستومی سبب کاهش نیاز به انتقال خون، کاهش نیاز به مسکن برای کاهش درد، افزایش میزان برون ده اداری پس از جراحی و در نهایت کاهش مدت زمان بستری بیماران شد. (P<۰.۰۵) اما در خصوص بروز عوارض و بروز مشکل در پیگیری ۶ ماهه بیماران، تفاوت معناداری دیده نشد. (P>۰.۰۵) نتیجه گیری: با توجه به فواید زیاد PCNL بدون تعیبه نفروستومی در قیاس با تعبیه نفروستومی و با توجه به بالا بودن فراوانی انجام PCNL در بیماران با سنگ کلیه، پیشنهاد میشود نتایج این مطاله در اختیار اورولوژیستهای مراکز درمانی مختلف قرار گرفته تا از این پس در بیماران نیازمند PCNL، از تعبیه نفروستومی تا حدی امکان خودداری کرده تا سبب افزایش کیفیت درمان در بیماران شده و سبب برگشت سریع بیماران به انجام فعالیتهای روزمره خود شوند.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: خلیه سنگ از راه پوست، نفروستومی، سنگ کلیه
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سعادت, حسینUNSPECIFIED
گودرزی, رخشانهUNSPECIFIED
Subjects: WS Pediatrics > WS 103-105 Growth and Development
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Dental Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5996

Actions (login required)

View Item View Item