Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5992

[error in script] (2018) مقایسه ی اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به بتا تالاسمی ماژور با جمعیت عادی در مرکز ابوریحان بندرعباس در گروه سنی 10 تا 17 سال. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
hashemi.jpg

Download (295kB) | Preview
[img] Text
Dr Lale Hashemi.pdf

Download (375kB)

Abstract

بتا تالاسمی ماژور بیماری است که خصوصا در جنوب ایران با شیوع بالایی همراه است. مبتلایان به این بیماری با مشکلات جسمی و روانشناختی بسیاری روبرو هستند و بنابراین هدف از انجام این مطالعه مقایسه ی سطح اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور نسبت با افراد سالم جامعه بوده است. روش کار: در این پژوهش 60 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز بیماری های خاص بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 96-97 به عنوان گروه مورد و 180 فرد سالم به عنوان گروه شاهد بر اساس معیارهای ورود به مطالعه و خروج از آن مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری از بیماران تالاسمی به روش در دسترس صورت گرفته و گروه شاهد به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه، سه پرسشنامه ی افسردگی بک، اضطراب بک و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHO) توسط افراد پر شد. داده ها پس از جمع آوری به منظور تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 19 گردید و توسط آمار توصیفی و آزمون های کای دو، t مستقل و MANOVA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه میانگین نمرات کیفیت زندگی با وجود بالاتر بودن در گروه سالم از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت (P=0.927). میانگین نمرات برخی خرده مقیاس های پرسشنامه ی کیفیت زندگی از جمله سلامت جسمی، روانشناختی و اجتماعی در گروه سالم بالاتر از گروه مبتلا بود اما اختلاف میان میانگین نمرات دو گروه از نظر آماری معنادار نبود (به ترتیب P=0.38، P=0.67 و P=0.83). از خرده مقیاس های کیفیت زندگی میانگین نمره ی سلامت محیطی در گروه مبتلا بالاتر از گروه سالم بود اما این اختلاف هم از نظر آماری معنادار نبود (P=0.97). همچنین میانگین نمرات پرسشنامه ی افسردگی در دو گروه سالم و مبتلا از نظر آماری معنادار نبود (P=0.9). میانگین نمره ی اضطراب به طور معناداری در گروه مبتلا نسبت به گروه سالم بالاتر بود (P<0.001). اختلاف میانگین نمره ی اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بر اساس سن، جنس و محل سکونت (شهر یا روستا) بین دو گروه معنادار نبود (P>0.05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها سطح اضطراب به طور معنادار در گروه مبتلا به بتا تالاسمی نسبت به گروه سالم بالاتر بوده است و این در حالی است که سطح کیفیت زندگی و تمام خرده مقیاس های آن به علاوه ی سطح افسردگی اختلاف معناداری بین گروه مبتلا و سالم نداشته است. بعلاوه به نظر می رسد سن، جنسیت و محل سکونت تاثیر معناداری بر اختلاف سطح افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی افراد مبتلا به تالاسمی نداشته باشد. واژگان کلیدی: اضطراب، افسردگی، کیفیت زندگی، بتا تالاسمی ماژور

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اضطراب افسردگی، کیفیت زندگی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گلبن, عطیهUNSPECIFIED
مازیار, ماهانUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: QU Biochemistry. Cell Biology and Genetics > QU 100-133 Biochemistry of the Human Body
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5992

Actions (login required)

View Item View Item