Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5987

[error in script] (2018) ارزیابی هیستوپاتولوژیکی تأثیر عصاره هیدروالکلی زعفران بر ترمیم زخم دهانی در موش آزمایشگاهی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
anoshiravani.jpg

Download (273kB) | Preview
[img] Text
انوشیروانی.pdf

Download (469kB)

Persian Abstract

سابقه و هدف:عوامل بسیار زیادی در سرعت و چگونگی روند ترمیم زخم موثرند.از اهداف علوم پزشکی ترمیم زخم در زمان کوتاه با کاهش عوارضجانبی است .از آنجاییکه تاثیر مکانیسم و عملکرد زعفران بر ترمیم زخم دهانی شناخته شده نیست لذا در تحقیق حاضر اثر عصارههیدروالکلی این گیاه در ترمیم زخم دهانی موش بررسی شده است .مواد و روش ها:به منظور انجام این آزمایش ۳۶ سر موش نر از نژاد ویستار، در محدوده وزنی ۱۵۰ - ۲۰۰ گرم مورد استفاده قرار گرفته است که شامل۶ گروه بوده و به ۲ دسته مستقل پنج روز و ده روز تفکیک شده و هر دسته خود شامل ۳ گروه با دوز ۲۰۰mg/kg ،گروه و۳۰۰mg/kg عصاره زعفران و آب مقطر (کنترل منفی)می باشد.در هر گروه ۶ سرموش جای گرفته است . موشها ابتدا بیهوش شده، زخمی به ارتفاع ۱ ± ۳ میلی متر و طول ۱۰ ± میلی متر در سمت راست زبان با استفاده از بیستوری ایجاد شده. در گروه تیمار به مدت ۵ و ۱۰ روز روزانه یک بار ۰.۲cc عصاره زعفران بر روی زخم دهان استعمال شد. جهت بررسی های سلولی و مطالعات بافت شناسی و هیستوپاتولوژی پس از ۵ و ۱۰ روز موش ها کشته شده و از هر گروه نمونه برداری های لازم به عمل آمد.یافته ها :در بررسی ضخامت اپی تلیوم و آستر مخاط در گروه های ۵ روزه تیمار با زعفران (کروسین ) ۲۰۰ و ۳۰۰ mg/kg تفاوت معناداریمشاهده نشد .در بررسی ماست سل ها تنها در گروه کروسین ۲۰۰ mg/kg بین روز ۵ و روز ۱۰ اختلاف معنادار گزارش شد.و دربررسی ائوزینوفیل ها در رنگ آمیزی کنگو رد تنها در دو نمونه روز پنجم سلول های ائوزینوفیل به تعداد ۳ تا ۴ عدد در هر اسلایددیده شد و در سایر اسلاید ها دیده نشدنتیجه گیری:نتایج مطالعه نشان داد که عصاره زعفران در افزایش ضخامت اپی تلیوم، کاهش ضخامت آستر مخاط، افزایش تعداد ماست سل ها وائوزینوفیل ها موثر نبوده و در نتیجه در ترمیم زخم دهانی موش آزمایشگاهی نقشی ندارد. کلیدواژه ها: موش آزمایشگاهی،عصاره زعفران، ترمیم زخم، ماست سل، ائوزینوفیل.

Title

ندارد

Abstract

ندارد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Persian Keywords: هیستوپاتولوژیکی،هیدروالکلی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ریانی, آرزوUNSPECIFIED
Subjects: WU Dentistry. Oral Surgery > WU 140-166 Diseases. Injuries. Technology. Therapeutics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral and Maxillofacial Pathology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5987

Actions (login required)

View Item View Item