Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5984

[error in script] (2018) مقایسه اثر دو پد بنزوکائین و کتوپروفن در کاهش درد بیماران تحت درمان بادستگاههای ارتودنسی ثابت درمطب های خصوصی بندر عباس در سال 97. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Untitled.png

Download (142kB) | Preview
[img] Text
نازیلا رسالت پناه.pdf

Download (272kB)

Abstract

مقدمه: کنترل و کاهش دردهای ارتودنسی برای بیماران و دندانپزشکان بسیارحیاتی است. برای حل این مهم پژو هشگران روشهای متعددی را به کار گرفتند که هر کدام مزایاو معایب خاص خود را دارد. هدف مطالعه حاضر ، مقایسه اثر پچ کتوپروفن و پچ بنزوکائین در کاهش درد بیماران طی درمان ارتودنسی انجام شده است مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی دو سو کور 40 بیمار با دامنه ای سنی ۱۱ خط فاصله ۲۵ سال که جهت آغاز درمان ارتودنسی ثابت مراجعه کرده بودند و برای آنها سپریتو قرار داده شد انتخاب شدند. پس از جایگذاری سپریتور بین دندانی برای افراد برای افراد ،بیماران پچ های بنزوکائین و کتوپروفن را دریافت کردند و آموزش های لازم جهت استفاده از پچ ها به آنها داده شد. به طور تصادفی هر پچ حاوی بنزوکائین در یک سمت سر و پچ حاوی کتوپروفن در سمت دیگر خط قرار داده شده. سپس بیماران میزان درد خود را در سمت راست و چپ فکین در زمانهای2ساعت، ۶ ساعت، ۲۴ ساعت بعد از جایگذاری سپریتور و همچنین روز دوم ساعت ۶ بعدازظهر، روز سوم ساعت ۱۰ صبح ،روز هفتم ساعت ۱۰ صبح روز هفتم ساعت ۱۰ و روز هفتم ساعت ۶ بعد از ظهر ، روی مقیاس پنج گزینهای VAS ثبت کردند. ازمون اماری SPSS برای مقایسه تاثیر دو دارو در کاهش درد ارتودنتیک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: 40 نفر شرکت کننده در مطالعه 28 زن و 12 مرد بودند. کمترین مقدار میانگین درد در هر دو گروه در بعدازظهر روز هفتم و بیشترین مقدار میانگین درد در هر دو گروه در بعد از ظهر روز دوم بود.بررسی های اماری شاخص درد بر اساس معیار وس بین( 0تا 5 )نشان داد که میزان درد در گروه پچ کتوپروفن بیشتر از کروه پچ بنزوکائین است. با این حال بر اساس انالیز اماری اس پی اس، بالاتر بودت تاثیر پچ حاوی بنزوکائین فقط در زمان های 2ساعت، روز سوم ساعت 10 صبح و روز هفتم ساعت 10صبح، از لحاظ اماری معنی داربود.بحث و نتیجه گیری: اگر چه پچ بنزوکائین کارایی بیشتری نسبت به پچ کتوپروفن در کاهش درد در تمامی زمانها نشان داد اما این تفاوت از لحاظ اماری بین پچ های بنزوکائین و کتوپروفن فقط در دو ساعت، روز سوم ساعت 10صبح و روز هفتم ساعت 10صبح اول معنی دار بود. کمترین میزان درد در هر دو گروه در ساعت 18 روز هفتم می باشد و بیشترین درد نیز در گروه بنزوکائین 6 ساعت بعد از شروع و در گروه کتوپروفن 24 ساعت بعد از شروع درمان بود. واژگان کلیدی :درد ارتودنسی، کتوپروفن، بنزوکائین

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ارتودنسی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فخری, فرنازUNSPECIFIED
Subjects: WU Dentistry. Oral Surgery > WU 400-440 Orthodontics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Orthodontics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5984

Actions (login required)

View Item View Item