Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5955

[error in script] (2018) بررسی آگاهی از بیماری زگیل تناسلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال1397-1396. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
barfi.jpg

Download (334kB) | Preview
[img] Text
Dr Barfi.pdf

Download (356kB)

Abstract

مقدمه و هدف: زگیل ها یا وارت ها ضایعات ایجاد شده ناشی از عفونت های ویروسی پوست یا مخاط هستند که توسط ویروس های پاپیلومای انسانی ایجاد می شوند و بیش از 150 نوع وارت وجود دارد. بیماری های مربوط به ویروس پاپیلوما را به دو دسته درمال (پوستی) و ژنیتال (اندام تناسلی) تقسیم بندی می کنند که برخی از انواع ژنیتال آن همراهی با کنسر های آنوژنیتال دارند. از آنجایی که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اقدامات پیشگیرانه از طریق افزایش آگاهی و دانش اقشار پر خطر بخصوص جوانان الزامیست. لذا بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی آگاهی و شناخت از بیماری زگیل تناسلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1397 انجام دهیم. روش کار: مطالعه حاضر به روش توصیفی مقطعی در سال 1396-1397 در سطح دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، دانشجویان پرستاری، مامایی و بهداشت انجام می گیرد. در این پژوهش 384 نفر وارد مطالعه شدند و معیار خروج از مطالعه، شامل دانشجویان مقاطع بالاتر از علوم پایه رشته پزشکی و عدم تکمیل کامل پرسشنامه ها بود. نتایج: تعداد 384 دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند که از این بین 166 نفر مذکر (43/2%) و 218 نفر (56/8%) مونث بودند و مقطع تحصیلی 212 نفر (55/2%) کارشناسی و 172 نفر (44/8%) دکتری بود. میانگین نمره بدست آمده در مورد آگاهی کلی دانشجویان 3/81±10/5 بود. آنالیز های آماری نشان داد که بین سطح آگاهی دانشجویان با جنسیت (p = 0/344) و همچنین وضعیت تاهل آن ها ارتباط معناداری وجود ندارد (p = 0/259)، در حالی که بین رشته های مختلف تحصیلی اختلاف معنادار بود و دانشجویان رشته های داروسازی و پزشکی بطور محسوس و معناداری آگاهی بهتری نسبت به سایر رشته های تحصیلی داشتند (p<0/001). همچنین مشخص شد که میزان آگاهی و شناخت در دانشجویان مقطع دکتری به طور معناداری بیشتر مقطع کارشناسی است (p<0/001). نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دهنده سطوح پایین آگاهی و شناخت دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، مامایی و بهداشت نسبت به عفونت با HPV، بیماری های مرتبط، واکسیناسیون و روش های انتقال آن بود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زگیل تناسلی، HPV، کنسر سرویکس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
توکلی, صدیقهUNSPECIFIED
Subjects: WP Gynecology and Obstetrics > WP 650-660 Therapy
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5955

Actions (login required)

View Item View Item