Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5528

[error in script] (2017) فراوانی استرانژیلوئیدس استرکورالیس با استفاده از روش های مختلف انگل شناسی و ملکولی در مرکز توانبخشی حبیب ابن مظاهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
vahedeh mohammadi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (328kB)

Abstract

مقدمه و هدف: استرونژیلوئیدس استرکورالیس عمدتا یک عفونت بدون علامت بوده و تشخیص عفونت های نهفته بسیار مشکل می باشد. این انگل یکی از چالش های بزرگ مراکز توانبخشی است. به علت خصوصیت هر کدام از روش های تشخیصی، این مطالعه با هدف تعیین و معرفی بهترین روش تشخیصی و کاربردی برای این انگل در یکی از این مراکز انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، ۱۶۳ نمونه مدفوع (پرسنل، ۳۷ نمونه ۲۲/۷درصد و معلولین، ۱۲۶ نمونه ۷۷/۳درصد) از مرکز توانبخشی حبیب ابن مظاهر از مرداد ماه ۱۳۹۵ به مدت ۶ ماه جمع آوری شد. کلیه نمونه ها با استفاده از روش مستقیم، فرمالین- اتیل استات، بائرمن، هاراداموری، آگارپلیت و روش ملکولی PCR ( برای تشخیص استرونژیلوئیدس) و هم چنین در موارد مشکوک، برای تشخیص تک یاخته ها، با کمک رنگ آمیزی دائمی تریکروم مورد آزمایش قرار گرفتند. آنالیز داده ها با استفاده از تست های MC Nemarsx۲ انجام شد و P<۰/۰۵ به عنوان نشانگر اختلاف معنی داری استفاده شد. نتایج: ۲۱ نفر از پرسنل (۵۶/۷درصد) و ۶۹ نفر از معلولین (۵۴/۸درصد)، آلوده به حداقل یکی از انگل های روده ای بودند. فروانی استرونژیلوئیدس استرکورالیس در مطالعه حاضر، ۳۰ مورد (۱۸/۴درصد)، به دست آمد که به ترتیب در پرسنل ۱ مورد (۲/۷درصد) و در معلولین ۲۹ مورد (۲۳درصد) بود. روش بائرمن توانست ۲۷ مورد (۹۰درصد) از موارد مثبت شده را تشخیص دهد که اثر بخشی بالاتری رادر مقایسه با ۴ روش انگل شناسی و PCR در تشخیص موارد مثبت شده نشان داد. تشخیص انگل، با روش مستقیم ۱۶ (۵۳/۳درصد) مورد و با روش فرمالین - اتیل استات ۱۱ (۳۶/۶درصد) مورد بود. این در حالی است که با استفاده از روش هاراداموری لارو انگل فقط در ۱ مورد (۳۰/۳درصد) مشاهده شد. آگار پلیت توانست ۵ مرد (۱۶/۶درصد) از موارد عفونت را نشان دهد. با استفاده از روش PCR، ۹ مورد (۳۰درصد) از موارد مثبت را توانستیم تشخیص دهیم. هم چنین ۳ نمونه با روش فرمالین - اتیل استات مثبت شدند که در آزمایش با روش بائرمن منفی بودند. نتیجه گیری: روش بائرمن بیشترین موارد مثبت را در بین روش های مختلف به کار برده شده حتی زمانی که فقط یک بار نمونه گیری انجام شد را نشان داد. بهتر است آزمایشگاه های تشخیص طبی از این روش ساده و کم هزینه در مواردی که به این انگل مشکوک هستند استفاده کنند.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: استرانژیلوئیدس استرکورالیس- عفونت- مرکز توانبخشی حبیب ابن مظاهر- بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, خجستهUNSPECIFIED
Subjects: QX Parasitology > QX 1-45 Parasitology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Parasitology Mycology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5528

Actions (login required)

View Item View Item