Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #5429

[error in script] (2017) بررسی کارایی کربن فعال تولیدی از تفاله خرما در جذب سطحی سرب و متیلن بلو از محلول های آبی. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
hedarinejad.jpg

Download (353kB) | Preview

Abstract

مینه و هدف: سرب و متیلن بلو آلاینده های رایجی هستند که در فاضلاب صنایع مختلف یافت می شوند. آنها ممکن است موجب آسیب به محیط های آبی و به مخاطره افتادن سلامت موجودات زنده و بخصوص انسان گردند. جذب سطحی بخصوص توسط کربن فعال یکی از پرکاربردترین روش های حذف فلزات سنگین و رنگ ها از محیط های آبی می باشد. تفاله میوه خرما یک محصول جانبی صنایع پردازش خرما هست که درصورت عدم دفع مناسب می تواند مشکلات زیست محیطی ایجاد کند. این ماده می تواند بعنوان پیش سازی برای تولید کربن فعال مدنظر قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی کربن فعال تولیدی از تفاله خرما در جذب سطحی سرب و متیلن بلو از محلول های آبی می باشد.روش تحقیق: در این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا ماده خام تبدیل به ماده کربنه (CM) شد و سپس به روش اختلاط فیزیکی با KOH و حرارت دادن تا دمای معینی فعالسازی شد. کربن فعال تولیدی در دمای 750 درجه سانتیگراد و نسبت وزنی KOH به CM برابر 3 به 1 (AC-3-750) جهت حذف متیلن بلو و جاذبهای تولیدی در نسبت های 1 به 1 (AC-1-750) و 4 به 1 (AC-4-750) جهت حذف سرب از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفتند. ساختار و خصوصیات سطحی مواد کربونیزه شده و جاذب های تولیدی به روش های جذب/واجذب گاز نیتروژن، FESEM-EDX، FTIR، تیتراسیون بواهم (Boehm) و pHPZC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: مساحت سطح ویژه (SBET) جاذب های AC-1-750، AC-3-750 و AC-4-750 به ترتیب برابر با m2 g-1 2/1237، m2 g-1 5/2632 و m2 g-1 7/2938 بود. هر دو مدل¬های سینتیکی شبه درجه دوم و الوویچ تطابق بیشتری با داده های آزمایشگاهی جذب سطحی متیلن بلو و سرب داشتند. همچنین مدل ایزوترمی ردلیچ-پترسون بخوبی داده¬های تجربی بدست آمده از جذب¬ سطحی تعادلی متیلن بلو و سرب را توصیف کرد. حداکثر ظرفیت جذب تک لایه برای جذب¬ سطحی متیلن¬ بلو بر روی جاذب AC-3-750 در pH برابر با 7، زمان¬ تماس تعادل 180 دقیقه، غلظت اولیه رنگ 800 میلی¬گرم در لیتر و دوز جاذب 1 گرم بر لیتر برابر با mg g-1 8/546 بود. همچنین مقادیر حداکثر ظرفیت جذب تک لایه برای جذب سطحی سرب بر روی جاذب های AC-1-750 و AC-4-750 در pH برابر با 6، زمان تماس تعادل 45 دقیقه، غلظت اولیه سرب 200 میلی گرم بر لیتر و دوز جاذب 1 گرم بر لیتر به ترتیب برابر با mg g-1 96/58 و mg g-1 28/101 بود.نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که کربن فعال تولیدی از تفاله میوه خرما می تواند به عنوان یک جاذب کارآمد جهت حذف رنگ متیلن بلو و فلز سرب از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: جذب سطحی، کربن فعال، تفاله میوه خرما، متیلن بلو، سرب
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حیدری, محسنUNSPECIFIED
Subjects: WA Public Health > WA 525-590 Health Administration and Organization
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Environmental Health Engineering
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/5429

Actions (login required)

View Item View Item