Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3198

[error in script] (2006) میزان شیوع هایپر لیپیدمی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭۸۴-۸۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture799.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (114kB)

Abstract

زمینه: آترواسکلروز از علل اصلی مرگ و ناتوانی زودرس در جوامع بشری می باشد و تخمین زده می شود تا سال ‮‭۲۰۲۰‬ اولین عات مرگ و ناتوانی زودرس گردد. شروع آترواسکلروز در سنین کودکی و در عرض چندین سال و دهه می باشد و پس از یک دوره طولانی سکون ممکن است بصورت یک حادثه طبیعی حاد تظاهر کند. شناسایی و کاستن از عوامل خطر در سنین پایین تر موجب درمان بیماری زمینه ایی آترواسکلروز و جلوگیری از عوارض آن ( از جمله بیماریهای ایسکمیک قلبی و بیماری‌های عروق مغزی و محیطی) خواهد شد و بدلیل اینکه اختلالات مربوط به سطوح لیپیدهای سرم اصلی ترین عامل خطر آترواسکلروز می باشد، شناسایی این اختلال به همراه سایر عوامل در سنین پایین می تواند از بروز عوارض اترواسکلروز جلوگیری نماید. روش اجرا: جهت انجام ایم مطالعه مقطعی در بندرعباس ، تعداد ‮‭۳۵۹‬ دانش آموز ( ‮‭۱۳۰‬ دانش آموز پسر و ‮‭۲۲۹‬ دانش آموز دختر) سنین ‮‭۱۴‬ تا ‮‭۱۸‬ سال، بصورت خوشه‌ای سهمیه بندی شده تصادفی چند مرحله‌ای پس از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش انتخاب شدند و جلساتی در رابطه با اهمیت شناسایی عوامل خطر آترواسکلروز در سنین پایین و توجیه اهداف این بررسی و روش انجام آن برگزار گردید. جهت نمونه گیری پس از ‮‭۱۲‬ ساعت ناشتایی ‮‭۱۰‬ سس خون از هر دانش آموز گرفته شد و بلافاصله نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شده و اندازه گیری سطوح کلسترول، تری گلیسرید، ‮‭HDL‬ و ‮‭LDL‬ بر اساس روش اسپکتروفتومتری بوسیله کیت های پارس آزمون انجام شد، سپس نتایج وارد سیستم کامپیوتری شدند و از طریق نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ نگارش ‮‭۱۳‬ و تست های اماری تی تست و کای اسکوئرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج: بررسی های آماری انجام شده شیوع ‮‭LDL‬ بیشتر از ‮‭۱۶۰‬ میلی گرم در دسی لیتر را ‮‭۴/۵‬ ( ‮‭۳/۷‬ دختران و ‮‭۰/۸‬ پسران) در جمعیت مورد بررسی نشان داد، همچنین در این بررسی شیوع ‮‭HDL‬ کمتر از ‮‭۳۵‬ میلی گرم در دسی لیتر ‮‭۸۲/۲‬ ( ‮‭۵۱/۸‬ دختران و ‮‭۳۰/۴‬ پسران) به دست آمد. شیوع سطح کلسترول تام کمتر از ‮‭۲۰۰‬ میلی گرم در دسی لیتر ‮‭۹۳/۳‬ ( ‮‭۳۴/۸‬ دختران و ‮‭۵۸/۵‬ پسران) به دست آمد و شیوع سطح تری گلیسرید کمتر از ‮‭۲۰۰‬ میلی گرم در دسی لیتر نیز ‮‭۹۹/۲‬ (‮‭۶۳/۸‬ دختران و ‮‭۳۵/۴‬ پسران) به دست آمد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علی رغم پایین تر بودن سطح کلسترول تام، سطوح ‮‭LDL‬ بالاتر و سطح ‮‭HDL‬ پایین تر از مطالعات مشابه می باشد. نتایج بدست آمده، لزوم ارائه آموزشهای گسترده در زمینه اهمیت انجام فعالیت های ورزشی و رژیم غذایی مناسب در جلوگیری از بروز آترواسکلروز زودرس را نشان می دهد .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: هایپر لیپیدمی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
فیاضی, نادرUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
دهقانی زاهدانی, محسنUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
endocrine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3198

Actions (login required)

View Item View Item