Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Research project #3180

(2017) بررسی پلی‌مورفیسم ژن STAT3 وارتباط آن با سطح سرمی IL-22 و IL-17 در بیماران مبتلا به آسیب حاد کلیه بعد از جراحی قلب باز. Under Construction.

[img] Text
1252.doc
Restricted to Registered users only

Download (335kB)

Persian Abstract

آسیب حاد کلیه (Acute kidney injury) یا AKIبیماری است که باکاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی و متعاقب آن کاهش عملکرد کلیه است (1 و 2). اصطلاح AKI شامل طیف گسترده‌ای از تغییرات،از خفیف تا شدید در عملکرد کلیه است (1). این تغییرات با توجه به میزان تغییرات کراتینین سرم دسته‌بندی می‌شود (1). در مرحله خطر (Risk) کراتینین سرم به میزان 5/1 برابر افزایش وGFR به بیش از 25%کاهش می‌یابد؛ در مرحله‌یInjury یا آسیب،افزایش کراتینین سرم به میزان 2 برابر و کاهش GFR به بیش از 50%می‌رسد؛ همچنین در Failure، افزایش 3 برابری در کراتینین سرم و کاهش بیش از 75% در GFR و در مرحله‌ی Loss کاهش کامل عملکرد کلیه به مدت بیش از چهار هفته رخ داده و در نهایت عملکرد کلیه به‌طور کامل از بین می‌رود (3). برخی از عوامل خطرساز که احتمال وقوع آسیب کلیه را افزایش می‌دهند شامل موارد زیر است: سن،کاهش فشار خون،کاهش حجم خون،سپسیس،دیابت ملیتوس،کم‌خونی،جراحی آئورت،بای پس قلبی – ریوی طولانی‌مدت،جنس مؤنث،انسداد مزمن ریوی (1 و 3و4). مطالعات نشان داده‌اند که میزان بروز AKI در بزرگ‌سالان 21.6% (95% CI, 19.3-24.1) و در کودکان 33.7% (95%CI, 26.9-41.3) و میزان مرگ‌ومیر ناشی از آن در بزرگ‌سالان 23.9% (95%CI, 22.1-25.7) و در کودکان 13.8% است (5). عمل جراحی قلب باز (cardiac pulmonary bypass –CPB) از اهم عوامل ابتلا به AKI است (1 و 6) و معمولاً 30% افرادی که تحت جراحی بازقلب قرار می‌گیرند (5(1-4)) به این بیماری دچار می‌شوند (4و8)که از این میزان 1% نیاز به دیالیز پیدا می‌کنند. (4) طی جراحی قلب با استفاده ازپمپ قلبی ریوی یا پای پس قلبی ریوی، قلب و ریه ازسیستم گردش خون خارج شده که درنتیجه خون از طریق دهلیز راست وارد دستگاه پمپ قلبی ریوی می‌شود و بعد از گذشتن ازدستگاه اکسیژناتور واکسیژنه شدن توسط پمپ‌های ویژه‌ای که کار قلب را انجام می‌دهند از طریق لوله‌های مخصوص وارد آئورت ودرنهایت سیستم گردش خون بدن می‌شود. این فرایند سبب فعال شدن هر دو نوع پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی می‌شود. در طول انجام CPB جریان خون حالت ضربان دار ندارد و وقتی به بافت هدف می‌رسد جریان آن کمتر از حالت نرمال بوده و درنتیجه سبب ایجاد ایسکمی و آسیب سلولی کلیه می‌شود،این حوادث سبب ایجاد اثرات همودینامیک چشمگیر می‌شود که می‌تواند علت آغاز یا گسترش آسیب کلیوی باشد(4 و کتاب دکتر منتظر قائم). افزایش سطح کراتینین سرم در 48 ساعت اول بعداز عمل نشان‌دهنده‌ی آسیب کلیوی است(6). التهاب نقش اساسی در پاتوژنزAKI به عهده دارد. ایسکمی سلول‌های کلیه در طول CPB،سبب تغیر در عملکرد بافت اندوتلیال توبول های اپیدرمی کلیه می‌شود و با افزایش بیان مولکول‌های چسبنده همانند ICAM-1، p-سلکتین و ... همراه می‌باشد که سبب مهاجرت لکوسیت ها از قبیل نوتروفیل، ماکروفاژ،سلول‌های کشنده‌ی طبیعی و لنفوسیت‌ها به کلیه آسیب‌دیده می‌شوند. تولیدمیانجی‌های التهابی همانند سایتوکاین¬های التهابی (IL-2,IL-6,IL-10 و TNF-a...) که از لوکوسیت ها و توبول های کلیه ترشح می‌شوند،نقش اساسی در آغاز و گسترش التهاب به عهده دارند (9). مسیرهای پیام ‌رسانی مختلفی در ایجاد التهاب نقش دارند و یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که در سال‌های اخیر شناسایی شده، مسیری است که در آن STAT3(signal transducer and activator of transcription) به ‌عنوان میانجی عمل می‌کند، ژن STAT3 روی بازوی بلندکروموزوم 17((17q21.1 قرار دارد و شامل 24 اگزون است. پروتئین STAT3 عضوی از خانواده‌ی بزرگ STAT ها به شمار می‌رود که به عنوان فاکتور نسخه برداری عمل کرده و در فرودست خود رونویسی بسیاری از ژن‌هاازجمله ژن IL-22 و IL-17a را فعال می‌نماید، دوپلی‌مورفیسم ژن STAT3 که در ناحیه‌ی غیر کدونی اینترون واقع‌شده است شامل rs744166 و rs2293152، در بسیاری از بیماری‌های التهابی نقش مهمی بر عهده دارند (11و12) (IL-23,IL-6) از جمله سایتوکاین هایی هستند که در فعال شدن پاسخ التهابی و ایجاد التهاب از طریق مسیر STAT3 نقش مؤثری ایفا می‌کنند. این سایتوکاین ها پس از اتصال به گیرنده سطح سلول‌هایT (T-cell)، سبب فسفریله شدن ریشه‌ی تیروزین در STAT3 و فعال شدن آن شده و این فرآیند سبب تمایز گروه خاصی از سلول‌هایT به نام T-helper17(TH17) می‌گردد. این سلول‌هاIL-17 را ترشح می‌کنند که یک سایتوکاین التهابی بوده و در ایجاد التهاب نقش کلیدی ایفا می‌کند (13و14و15). IL-17 دو نوع IL-17a و IL-17b دارد.IL-17a نقش مهمی در بیماری‌های خود ایمنی، سرطان، بیماری‌های التهابی روده و پسوریازیس ایفا می‌کند و در موقعیت بازوی کوتاه کروموزوم 6p12 قرار گرفته و حاوی 3 اگزون است. پلی‌مورفیسم2275913که در ناحیه‌ی تنظیمی پروموتور واقع شده بیشترین نقش را در بیماری‌های التهابی به عهده دارد (16و 17و 13). سایتوکاین دیگری که توسط سلول‌هایTH17 ترشح می‌شودIL-22 است (14). ترشح، IL-22 نیز تحت تأثیرSTAT3 بوده و همانند IL-17 در پیشبرد التهاب ایفای نقش می‌کند (16). تاکنون هیچ مطالعه‌ای در رابطه با نقش سایتوکاین های ذکرشده در بیماری AKI انجام نشده است، از طرفی گزارش‌های متعدد نشان داده است که تفاوت ‌های ژنتیکی در افراد مختلف جامعه در بروز یا عدم بروز انواع بیماری‌ها نقش مهمی دارند. بر این اساس، در این مطالعه سطح سرمی سایتوکاین های IL-22 و IL-17 در بیماران مبتلا به AKI بعد از جراحی قلب باز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ازآنجاکه ترشح هر دو سایتوکاین ذکرشده تحت کنترل فاکتور نسخه‌برداریSTAT3 است، پلی‌مورفیسمهای rs2293152 و rs7441166 در ژن STAT3 و ارتباط آن با احتمال بروز AKI ارزیابی خواهد شد. همچنین پلی‌مورفیسمrs2275913 در پروموتور ژن IL-17a و ارتباط آن با سطح سرمی IL-17 بررسی خواهد شد

Title

Study of the STAT3 gene polymorphism and its association with serum level of IL-22 and IL-17 in acute kidneyinjury patients after coronary artery bypass

Item Type: Research project
Subjects: biochemistry
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Food Health Research Center
Depositing User: مركز تحقيقات سلامت مواد غذایی
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3180

Actions (login required)

View Item View Item