Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3158

[error in script] (2005) تعیین همراهی دو اختلال وسواسی - اجباری و افسردگی اساسی در افراد مراجعه کننده به کلینیک در طی ‮‭۳‬ ماه در سال ‮‭۱۳۸۴‬ در شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture791.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (123kB)

Abstract

در ایت پایان نامه به بررسی شیوع همراهی دو اختلال وسواسی و اجباری افسردگی اساسی در افراد مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی و مطب شخصی در سال ‮‭۱۳۸۴‬ پرداخته شده است. از آنجایی که رفتارها و افکارها وسواسی یکی از اختلالهای اضطرابی نسبتا شایع جامع ما محسوب میشود و از جمله اختلالهایی است که درصد قابل توجهی از مراجعات به کلینیک ها را تشکیل میدهد. شاید بیشتر از هر اختلال اضطرابی دیگر، اختلال وسواسی - جبری اغلب با افسردگی همراه باشد. لذا تصمیم بر این گرفته شد که تحقیقی در این زمینه صورت گیرد تا شاید توانسته باشیم گامی در جهت درمان و پیشگیری این بیماری برداریم. این تحقیق به روش توصیفی - مقطعی است و با استفاده از تست استاندارد یک فرم بلند و پرسشنامه حاوی ‮‭۲۱‬ سوال و تست مادزلی و پرسشنامه حاوی ‮‭۳۰‬ سوال انجام شد. تعداد افراد مورد بررسی ‮‭۵۸‬ نفر (از هر دو جنس) بود. پس از انجام تست و جمع آوری پرسشنامه عملیات ‮‭chi-squre‬ بر روی داده‌ها صورت گرفت که بطور خلاصه از این قرار است:تعداد زنان مورد بررسی ‮‭۳۷‬ نفر بود و تعداد مردان مورد بررسی ‮‭۲۱‬ نفر بود، تعداد زنانی که به همراه اختلال وسواسی - جبری، اختلال افسردگی عمده را داشتند:‮‭۲۲‬ نفر بودند(‮‭۳۷/۹۳‬ درصد) تعداد مردانی که به همراه اختلال وسواسی - جبری، اختلال افسردگی عمده نیز داشتند:‮‭۱۲‬ نفر بودند(‮‭۲۰/۶۹‬ درصد) در این تحقیق ما ‮‭۴‬ نوع وسواس:شستشو، کندی - تکرار، وارسی و تردید را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج زیر بدست آمد:در گروه خانمها:‮‭۱۲‬ نفر وسواس شستشو داشتند(‮‭۲۰/۶۹‬ درصد) ‮‭۸‬ نفر آنها دچار اختلال افسردگی بودند و ‮‭۴‬ نفر بدون افسردگی. ‮‭۴‬ زن وسواس کندی - تکرار داشتند (‮‭۶/۸۹‬ درصد) که از بین آنها یک نفر افسردگی داشت و ‮‭۳‬ نفر دیگر افسردگی بود.‮‭۱۷‬ زن وسواس تردید داشتند (‮‭۲۹/۳۱‬ درصد) که ‮‭۱۱‬ نفر آنها با افسردگی همراه بود و ‮‭۶‬ نفر بدون افسردگی بودند. ‮‭۱۵‬ زن وسواس وارسی داشتند (‮‭۲۵/۸۶‬ درصد) که از بین آنها ‮‭۱۰‬ نفر به همراه افسردگی بود و ‮‭۵‬ نفر بدون افسردگی . در گروه آقایان:وسواس شستشو نداشتند، ‮‭۴‬ مرد مبتلا به وسواس کندی - تکرار بودند (‮‭۶/۸۹‬ درصد) که ‮‭۳‬ نفر از آنها به همراه اختلال افسردگی و ‮‭۱‬ نفر بدون افسردگی بود. ‮‭۱۴‬ مرد وسواس تردید داشتند (‮‭۲۴/۱۳‬ درصد) که ‮‭۷‬ نفر به همراه افسردگی بود و ‮‭۱‬ نفر هم بدون افسردگی بود.‮‭۴‬ نفر وسواس وارسی داشتند (‮‭۶/۸۹‬ درصد)که ‮‭۲‬ نفر به همراه افسردگی و ‮‭۲‬ نفر بدون افسردگی بودند. با توجه به نتایج بدست آمده در مردان بیشترین ‮‭comorbidity‬ همراه وسواس تردید بوده است و در خانمها بیشترین ‮‭comobidity‬ به همراه وسواس تردید و وارسی بوده است. پس از بررسی آماری از طریق آزمون ‮‭chi-square‬ و ‮‭P< 5‬ نتایج زیر حاصل شد:متغیر وسواس شستشو و افسردگی از طریق آزمون ‮‭chi-square‬ مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آزمون ‮‭P=0/804‬ و ‮‭X=0/61‬ بود که ارتباط معنی داری وجود ندارد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اختلال وسواسی - اجباری،افسردگی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, سید محمدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3158

Actions (login required)

View Item View Item