Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3103

[error in script] (2004) بررسی اثر بروفن خوراکی در بستن مجرای شریانی باز در نوزادان نارس در بیمارستان کودکان بندرعباس‍. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
Capture789.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (114kB)

Abstract

بیان مسئله: مجرای شریانی باز (‮‭Patent Ductus Arterios]PDA[‬) در نوزادان نارس شایع بوده و می‌تواند به شانت قابل توجه چپ به راست بیانجامد. در این نوزادان ‮‭PDA‬ باعث افزایش خطر خونریزی داخل بطنی، انترکولیت نکروزان، دیسپلازی و برونکوپولمونر و مرگ شده و بر پیش آگهی این بیماران تاثیر منفی دارد. از ایندومتاسین و بروفن وریدی جهت درمان طبی ‮‭PDA‬ استفاده دو دارو باعث بسته شدن ‮‭PDA‬ و کاهش خونریزی داخل بطنی می‌شوند ولی ایندومتاسین جریان خون مغزی را کاهش داده و نجر به لکوملاسی دور بطنی می‌شود. ایندومتاسین و بروفن وریدی در بستن ‮‭PDA‬ با هم تفاوت چندانی ندارد. اگر تاثیر آنها برابر است پس بروفن خوراکی مزایای بیشتری نسبت به راه وریدی دارد. این مطالعه به بررسی فایده و ایمن بودن بروفن خوراکی در بستن ‮‭PDA‬ نوزادان نارس می‌پردازد. روش انجام مطالعه: در یک مطالعه کارآزمائی بالینی به ده نوزاد نارس با سن کمتر از دو هفته، میانگین سن بارداری بیست و نه هفته و سه روز (دامنه: ‮‭۲۴-۳۶‬هفته) میانگین وزن نوزادان هزار و سیصد و بیست گرم (‮‭۱۳۲۰‬ گرم) و دامنه تغییرات (‮‭۹۷۰-۱۹۰۰‬گرم) که ‮‭PDA‬ با تغییرات همودینامیکی قابل توجه داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این نوزادان مجرای شریانی باز بر اساس کراتیریای بالینی (مثل‌؛ سوفل قلبی، افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و هپاتومگالی) و عکس قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی تشخیص داده شد، میزان هماتوکریت پلاکت، اوره، کراتینین و الکترولیتها نیز قبل و بعد از درمان اندازه‌گیری شد.به نوزادان انتخاب شده روز اول بروفن خوراکی به میزان‮‭mg/kg‬ ‮‭۱۰‬(ا زراه‌دهان یا گاواژ) داده شد. سپس در ساعت ‮‭۲۴‬ و ‮‭۴۸‬ به نوزادان میزان ‮‭mg/kg۵‬ خورانده شد. بیست و چهار ساعت پس از آخرین دوز بروفن خوراکی اکوکاردیوگرافی مجدد انجام شد.نتایج: در اکوکاردیوگرافی به عمل آمده، پس از روز سوم درمان، ‮‭PDA‬ نه نفر از نوزادان (‮‭۹۰‬درصد) کاملا بسته شده بود،در یک نفر هم میزان شانت خون کاهش قابل توجه یافته بود. در هیچکدام ازنوزادان عوارض خونریزی، کاهش حجم ادار یا افزایش اوره و کراتینین دیده نشد. در پیگیریهای به عمل آمده ‮‭PDA‬ هیچگدام از نوزادانی که ‮‭PDA‬ آنها بسته بود مجدا باز نشد. نتیجه‌گیری: در این مطالعه در یافتیم که بروفن خوراکی دارویی ایمن و موثر در بستن مجرای شریانی باز با شانت قابل توجه در نوزادان نارس است و هفته دوم عمر نوزاد نیز می‌تواند منجر به بستن ‮‭PDA‬ شود و عوارض جدی مهمی ندارد.پیشنهاد می‌شود جهت ارزیابی بهتر اثر به عوارض این دارو، مطالعه در سطح وسعتری انجام شود و اثر آن با ایندومتاسین و مفنامیک اسید بررسی گردد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: بیمارستان کودکان بندرعباس،
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رجایی, شاهرخUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3103

Actions (login required)

View Item View Item