Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3077

[error in script] (2014) ارزیابی سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در کودکان مبتلا به حمله آسم بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬ و مقایسه آن با کودکان طبیعی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1197.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)

Abstract

مقدمه :مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که کمبود و سطح ناکافی ویتامین ‮‭D‬ در سراسر جهان شایع است و در ارتباط با بسیاری از بیماری ها از جمله آسم است .هدف از این مطالعه بررسی سطح ویتامین ‮‭D‬ سرم در کودکان مبتلا به آسم در بیمارستان کودکان بندر عباس در مقایسه با کودکان نرمال در ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬ بود .روش کار :این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ‮‭155‬ کودک در بیمارستان کودکان بندرعباس در بندر عباس در ‮‭۱۳۹۰-۱۳۹۱‬ انجام شد .کودکان بین ‮‭6‬ ماه تا ‮‭5‬ سال ‮‭) 60(‬ماه که به علت حمله آسم بستری شده بودند در این مطالعه شرکت کردند ‮‭1.5‬ .سی سی خون از شرکت کنندکان برای تعیین سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ گرفته شد و به آزمایشگاه فرستاده شد .کودکانی که با تشخیص حمله آسم در بیمارستان بستری شده بودند و فاقد بیماری های زمینه ای موثر بر سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ بودند وارد مطالعه گردیدند .افرادی که تمایل به شرکت در مطالعه نداشتند از مطالعه خارج شدند .اطلاعات جمع آوری شد و وارد نرم افزار ‮‭SPSS‬ شد .یافته ها ‮‭155‬ :کودک در این مطالعه شرکت داده شدند، ‮‭80‬ نفر ( ‮‭51.61‬) در گروه شاهد و ‮‭75‬ نفر ( ‮‭48.38‬) درصد درگروه مورد بودند .میانگین سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در گروه مورد ‮‭24.43+-1.27‬ برآورد شد، در حالی که میانگین سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ در گروه شاهد ‮‭21.49 +-1.68‬ برآورد شد .بین دو گروه ارتباط معنا داری وجود نداشت ‮‭.)P value : 0.011(‬ نتیجه :در مطالعه حاضر، مشخص شد که سطح سرمی ‮‭25‬ هیدروکسی ویتامین ‮‭D‬ در کودکان شهر بندر عباس پایین است، همچنین میانگین سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ برای دو گروه مورد و شاهد در محدوده نا کافی ‮‭Insufficient‬ بود به همین دلیل نمی توان بین سطح سرمی ویتامین ‮‭D‬ و ابتلای به آسم رابطه مشخصی را تعریف کرد .همچنین عوامل مخدوش کننده متعددی ممکن است بر نتیجه این مطالعه اثر گذاشته باشند

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آسم، ویتامین‮‭D‬ ، کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
صفدریان, فاطمهUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3077

Actions (login required)

View Item View Item