Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3076

[error in script] (2014) مقایسه اثر ضد درد پتدین با دوز بالا و پتدین با دوز پائین همراه با استامینوفن وریدی) آپوتل (در کاهش درد بیماران مبتلا به سندرم سیکل سل در کریز درد. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1196.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (323kB)

Abstract

بیماری سیکل سل یکی از انواع اختلالات هموگلوبین است. علائم این بیماری میتواند بسیار متفاوت باشد و نوع درگیری ارگانها می تواند با توجه به سن متفاوت باشد. درد شدید ناشی از اپیزود های انسداد عروق مهمترین علل عوارض و بستری در این بیماران است، در واقع درد نشانه اصلی کلینیکی در این بیماران است. کنترل درد در این بیماران از مهمترین اقدامات درمانی در این بیماران است. در این مطالعه اثر ضد درد پتدین با دوز بالا و پتدین با دوز پائین همراه با استامینوفن وریدی) آپوتل (در کاهش درد بیماران مبتلا به سندرم سیکل سل در کریز درد در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی پرداختیم. روش کار: در این کارآزمایی بالینی که در سال ‮‭1391 - 1392‬ در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس صورت گرفت، ‮‭60‬ بیمار مبتلا به سیکل سل در دو گروه مورد ‮‭30(‬ نفر) و شاهد ‮‭30(‬ نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تخفیف درد در بیماران گروه مورد از پتیدین با دوز کم و آپوتل و در گروه شاهد فقط از پتیدین استفاده شد. شدت درد بیماران توسط رزیدنت کشیک و براساس معیار‮‭Visual analog pain Scale‬ هر ‮‭6‬ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده وارد برنامه آماری ‮‭SPSS‬ نسخه ی ‮‭22‬ شده و با استفاده از تست های آماری توصیفی و ‮‭test - t‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: از مجموع شرکت کنندگان، ‮‭56/7( 34‬ /) مرد و ‮‭) 43/3( 26‬ زن در این مطالعه حضور داشتند که محدوده سنی آنها ‮‭16‬ تا ‮‭33‬ سال بود و میانگین تعداد روزهای بستری در گروه مورد ‮‭3/74‬ و در گروه شاهد ‮‭3/73‬ روز بود. تفاوت معناداری بین سن و جنسیت و تعداد رو بستری در دو گروه مشاهد نشد. ‮‭.)P<0/05(‬ در گروه مورد میانگین میزان ‮‭1320/58 LDH‬ و در گروه شاهد ‮‭1150/2‬ ومیانگین سطح هموگلوبین ‮‭F‬ در گروه مورد ‮‭10/93‬ و در گروه شاهد ‮‭10/8‬ بود که در هر دو مورد تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. ‮‭P<0/05(‬) در تمام موارد ذکر شده تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر شدت درد مشاهده نشد. شدت درد در روز اول، دوم، سوم تفاوت معناداری نداشت . رابطه ی معناداری بین سطح ‮‭LDH‬ بدو ورود و بروز کریز دردناک در بیماران سیکل سلی مشاهده شد. ‮‭P=0/016(‬) نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه تجویز دوز بالای پتیدین در مقایسه با دوز پایین پتیدین و استامینوفن وریدی اثر ضد دردی مشابهی دارند و همچنین می توان از ‮‭LDH‬ به عنوان یک فاکتور آزمایشگاهی جهت اثبات وجود و شدت درد استفاده کرد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سیکل سل، کریز درد، پتیدین، آپوتل
Supervisor:
Supervisor NameEmail
اوزی, محمدرضاUNSPECIFIED
Subjects: anesthesiology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3076

Actions (login required)

View Item View Item