Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3017

[error in script] (2004) شیوع عفونت سیستم عصبی مرکزی در بیمارانی که به عنوان تشنج ناشی از تب در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده‌اند. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture768.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (149kB)

Abstract

هدف: تشنج وابسته به تب شایعترین بیماری تشنجی در طی دوران کودکی است که عموما بیش آگهی عالی دارد اما ممکن است به یک بیماری عفونی حاد زمینه‌ای از قبیل سپسیس یا مننژیت حاد دلالت کند. در طی فاز حاد تب و تشنج مهترین مسئولیت پزشک مشخص کردن علت تب و رد کردن مننژیت می‌باشد.اگر کوچکترین شکی به مننژیت وجود داشت. ‮‭LP‬ باید انجام شود. و ‮‭CSF‬ مورد بررسی قرار گیرد. هدف ما از این مطالعه مشخص کردن احتمال وجود مننژیت در بیمارانی است که با اولین اپیزود تشنج ناشی از تب مراجعه کرده و پیدا کردن معیارهای جهت معاف کردن تعدادی از مبتلایان از انجام ‮‭LP‬ است. روش کار: مطالعه بر روی کودکان ‮‭۶‬ تا ‮‭۱۸‬ ماهه‌ای که با تشنج ناشی از تب به اورژانس بیمارستان کودکان آورده شدند انجام شد. این مطالعه از ف‌روردین سال ‮‭۸۳‬ آغاز و تا پایان اسفند ‮‭۸۳‬ ادامه پیدا کرد. افراد انتخاب شده باید معیارهای زیر را می‌داشتند: ‮‭۱‬- تعریف تشنج وابسته به تب در مورد آنها صدق کند. ‮‭۲‬- وجود تب در آنها توسط پرسنل پزشکی مجرب یا در صورت قابل اعتماد بودن افراد خانواده به وسیله آنها به اثبات رسیده باشد. ‮‭۳‬- تشنج وسط همراهیان قابل اعتماد (پدر، مادر یا همراهی‌های دیگر) و یا توسط پرسنل پزشکی مشاهده شده باشد. تعداد ‮‭۶۱‬ بیمار بدین منظور تحت بررسی قرار گرفتند که حدود ‮‭۱۱‬ نفر از مطالعه خارج شدند. ‮‭۸‬ نفر به علت عدم رضایت والدین ‮‭۲‬ نفر به خاطر پیکور شدن ‮‭LP‬ و یک نفر به خاطر نداشتن قند خون همزمان از بقیه در شرایط استریل و در صورت عدم وجود کنترا اندیکاسیون ‮‭LP‬ انجام شد و ‮‭CSF‬ جهت بررسی از نظر شمارش سلولی، قند، پروتئین، اسمیر و کشت به آزمایشگاه ارسال گردید. همچنین مشخصات کودک از نظر سن، جنس، مراجعه به پزشک و مصرف داروی سداتیو قبل از تشنج، نوع تشنج، سابقه بستری نوزادی، وجود اسهال خونی، درجه تب، وجود علائم مننژیت در معاینه فیزیکی و معاینه نورولوژیک، نتایج ‮‭LP‬ و آزمایشات پاراکلینیک در فرم مخصوص ثبت و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: از ‮‭۵۰‬ مورد مطالعه ‮‭۲۷‬ نفر پسر (‮‭۵۴‬ درصد) و ‮‭۲۳‬ نفر دختر (‮‭۴۶‬ درصد) بودند. متوسط سنی بیماران ‮‭۱۲/۱۷‬ ماه از دریخچه بیماران نتایج زیر حاصل شد. مراجعه پزشکی و دریافت آنتی‌بیوتیک ‮‭۴۸‬ ساعت قبل از تشنج در ‮‭۹‬ نفر (‮‭۱۸‬ درصد) از بیماران، تشنج در اورژانس در ‮‭۳‬ بیمار (‮‭۶‬ درصد). سابقه تب و تشنج در بستگان درجه اول بیمار در مورد ‮‭۵‬ نفر (‮‭۱۰‬ درصد) آنان، هیچکدام داروی سداتیو قبل از تشنج دریافت نکردند. تشنج نوع ساده در ‮‭۳۵‬ بیمار (‮‭۷۰‬ درصد) و نوع کمپلکس در ‮‭۱۵‬ بیمار (‮‭۳۰‬ درصد) گزارش شد، یکی از بیماران (‮‭۲۰‬ درصد) سابقه اسهال خونی داشته، نتایج معاینه فیزیکی نیز شامل موارد زیر بود: متوسط درجه آگزیلد ‮‭۳۸/۵‬ درجه، شایعترین عفونت منجر به تب و تشنج ‮‭URI‬ به تعداد ‮‭۳۵‬ بیمار (‮‭۷۰‬ درصد). وجود پشتی یا اختلال سطح هوشیاری با درجه معادل کما در هیچکدام از آنها دیده نشد. نتایج معاینه نورولوژیک به شرح زیر: دو بیمار فونتانل برجسته داشتند (‮‭۴‬ درصد) هیچکدام از بیماران علائم تحریک مننژ (کرنیک یا برودزینسکی) یا علائم فوکال عصبی نداشته و تمام آنها به تحریک دردناک پاسخ زیر: نتایج بررسی ‮‭CST‬: متوسط ‮‭WBC‬ به میزان ‮‭۲‬/. (‮‭۱/۲۸‬=‮‭SD‬) فقط ‮‭۲‬ بیمار تعداد ‮‭۵‬ عدد ‮‭WBC‬ داشتند که هر دو نفر ‮‭۴‬ تا ‮‭۵‬ عدد ‮‭WBC‬ سلول مونونوکلئر بود. متوسط ‮‭RBC‬ به میزان ‮‭۷‬/. (‮‭۱۵/۷۷‬= ‮‭.)SD‬متوسط میزان گلوکز ‮‭۷۳/۳۲‬(‮‭۱۹/۳‬= ‮‭.)SD‬ هیچکدام از بیماران اسمیر و کشت مثبت نشان ندادند. نتایج بررسی پاراکلینیک: آزمایش مدفوع مثبت از نظر گلبول سفید و قرمز در ‮‭۳‬ بیمار (‮‭۶‬ درصد)، آزمایش کامل و کشت ادار مثبت در یک بیمار (‮‭۲‬ درصد) نتایج بررسی الکترولیتی در همه بیماران بجز یک بیمار در محدوده نرمال بود. نتیجه قند همزمان ‮‭CSF‬ ‮‭۹۱/۲‬(/‮‭۱۸۱SD‬) گزارش شد. یکی از بیماران کلسیم ‮‭۶/۸‬ داشت که بعد از درمان کلسیم نرمال گزارش شد. تعداد متوسط ‮‭WBC‬ ‮‭۸۰۰۲۱/۴۲‬ مقدار ‮‭PMN‬ به درصد حدود ‮‭۶۳/۴۲‬(‮‭۲۲/۴۸‬=‮‭.)SD‬ متوسط درصد ‮‭MN۳۱/۶۲‬(‮‭۱۵/۴۷‬=‮‭.)SD‬ متوسط حدود ‮‭۱۸/۳‬ و ‮‭CRP‬،‮‭۱‬+ بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی مایع مغزی نخاعی مشخص شد که هیچدام از بیماران ما مبتلا به مننژیت نبوده ضمنا در سیر بیماری نیز هیچکدام نیاز به ‮‭LP‬ مجدد پیدا نکردند. همچنین تعدادی از بیماران ‮‭۱۵‬ نفر (‮‭۳۰‬درصد) آنها تشنج نوع کمپلکس داشتند که یکی از معیارهای انجام ‮‭LP‬ است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تشنج
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مویدی, علیرضاUNSPECIFIED
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
nearology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3017

Actions (login required)

View Item View Item