Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #3005

[error in script] (2003) بررسی وضعیت زانوها در مدارس سطح شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture763.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (104kB)

Abstract

هدف: تعیین مقادیر طبیعی زاویه عمل عضله چهار سر ران و زاویه تیبیو فمورال در کودکان و بزرگسالان. روش کار: این مطالعه توصیفی به مدت مقطعی و بر روی ‮‭۲۰۰‬ نفر دانش‌آموز در مدارس سطح شهر بندرعباس انجام گرفت به تفکیک ‮‭۵۰‬ دختر و ‮‭۵۰‬ پسر ‮‭۷‬ ساله و ‮‭۵۰‬ پسر ‮‭۱۷‬ ساله بودند. که موارد زیر در آنها اندازه‌گیری شد؛ زاویه زاویه عمل عضله چهار سر ران (راست و چپ)، زاویه تیبو فمورال (راست و چپ)، قد ایستاده و قد نشسته، فاصله زانوها و قوزکهای داخلی، (زاوایا هم در حالت ایستاده و هم در حالت خوابیده اندازه‌گیری شد). نتایج: زاویه عمل چهار سر ران در حالت خوابیده از زانوی راست در پسران هفت ساله ‮‭۱/۷۶‬-+‮‭۸/۴۸‬ درجه، در دختران هفت ساله ‮‭۲/۷۵‬+-‮‭۷/۷۲‬، در پسران هفده ساله ‮‭۲/۷۷‬-+‮‭۷/۷۲‬ و دختران هفده ساله ‮‭۲/۷۷‬-+‮‭۱۱/۷‬ بود. در حالت ایستاده زاویه اندازهگیری شده از زانوی راست در پسران هفت ساله ‮‭۲/۱۶‬-+‮‭۹/۱۰‬، در دختران هفت ساله ‮‭۲/۲۰‬-+‮‭۸/۳۰‬، در پسران هفده ساله ‮‭۲/۸۳‬-+‮‭۹/۸۸‬ و در دختران هفده ساله ‮‭۲/۱۳‬-+‮‭۱۲/۷۰‬ درجه بود. در نهایت مقادیر طبیعی برای زاویه عمل عضله چهار سر ران در حالت خوابیده و ایستاده و زاویه های چپ و راست با هم تفاوت معنی‌داری از نظر آماری نشان دادند ‮‭value(‬ ‮‭P‬ به ترتیب ‮‭.)0.033-0.04-0.0.045‬ همچنین این زاویه در دختران و پسران هفت ساله و پسران هفده ساله تفاوت معنی‌داری با هم نداشت( ‮‭Value‬ ‮‭P‬ ب‌ه ترتیب ‮‭0.3-0.33-0.4‬) این در حالی است که میزان اندازه‌گیری شده زاویه در مورد دختران هفده ساله با تمام گروههای دیگر تفاوت معنی‌داری داشت. میزان زاویه تیبیو فمورال اندازه‌گیری شده از زانوی راست در حالت ایستاده از پسران هفت ساله ‮‭۲/۰۳‬-+‮‭۵/۱۶‬، در دختران هفت ساله ‮‭۱/۷۲‬-+‮‭۷/۹۴‬، از پسران هفده ساله ‮‭۱/۴۱‬-+‮‭۴/۶۴‬ و از دختران هفده ساله ‮‭۱/۸۷‬-+‮‭۸/۹۴‬ بود. زاویه تبیو فمورال بین دختران هفده ساله و پسران هفت ساله و بین دختران و پسران هفده ساله و همچنین بین دختران هفت ساله تفاوت معنی داری داشت، چه در زانوی چپ و چه در زانوی راست ‮‭PValue(‬ به ترتیب ‮‭.)0.046-0.03-0.029‬ در مورد پسران هفت و هفده ساله اگر چه تفاوت معنی‌دار نبود‮‭Value=0.061(‬ ‮‭P‬) ولی زاویه واضحا کاهش نشان می‌داد. نتیجه گیری کلی: بنابراین می‌توان گفت زاویه تیبیو فمورال از هفت سالگی به بعد نیز تغییر می‌کند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زانو،بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سعید, علیرضاUNSPECIFIED
Subjects: orthopedic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Orthopedic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/3005

Actions (login required)

View Item View Item