Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2986

[error in script] (2004) بررسی کارآیی واکسیناسیون بر علیه هپاتیت ‮‭B‬ و تاثیر دوز بوستر در بیماران تالاسمی مرکز تالاسمی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۳. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture757.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (110kB)

Abstract

با توجه به شیوع بالای تالاسمی در استان هرمزگان ضرورت ایجاد می کند پروژه های تحقیقاتی در مورد خطرات ناشی از ترانسفوزیون های طولانی مدت و احتمال بالای انتقال بیماریهای عفونی از جمله هپاتیت ‮‭B‬ در طی ترانزفوسیون و تاثیر واکسیناسیون آن در بیماران تالاسمی صورت گیرد . تجمع آهن در بدن این بیماران باعث درجاتی از اختلال ایمنی می شود و این مساله علاوه بر موارد فوق سبب خطر بالای عفونت هپاتیت ‮‭B‬ و تاثیر احتمالی در پاسخ بدن به واکسیناسیون آن می گردد ، لذا با دانستن تاثیر واکسیناسیون می توان از بروز این بیماری و عوارض آن جلوگیری کرد . روش کار : جهت انجام این مطالعه تمامی مراجعین به مرکز تالاسمی بندرعباس که مبتلا به تالاسمی ماژور، سیکل تالاسمی و تالاسمی اینترمدیت بودند، در طی یکسال ( از فروردیم ماه ‮‭۸۳‬ تا پاین فروردین ماه‮‭۸۴‬) تحت بررسی قرار گرفتند ودر نهایت اطلاعات مربوط به ‮‭۴۰۶‬ بیمار تالاسمی که تحت ترانسفوزیون قرار گرفته و واکسیناسیون هپاتیت ‮‭B‬ را دریافت کرده بودند از طریق پرونده ها و پرسشنامه جمع آوری شد . پس از کد گذاری از طریق نرم افزار ‮‭minitab‬ و به روش ‮‭chi-square‬ و ‮‭t-test‬ آنالیز داده‌ها صورت گرفت . نتایج : در جمعیت تحت این مطالعه (‮‭۴۰۶‬ نفر) ، ‮‭۶۹/۷۰‬ تالاسمی مازور ‮‭۱۹/۴۶‬ تالاسمی اینترمدیت و ‮‭۱۰/۸۴‬ سیکل تالاسمی بودند که ‮‭۹۹/۰۱‬ از این بیماران ، واکسیناسیون روتین دریافت کرده بودند . ‮‭۱۹۶‬ نفر از بیماران ، مذکر با میانگین سنی ‮‭۱۳/۵‬ ( ‮‭۷/۳۵‬:‮‭SD‬) و ‮‭۲۱۰‬ نفر مونث ، با میانگین سنی ‮‭۱۲/۴۷‬ (‮‭۷/۲۷‬:‮‭SD‬) بودند. ‮‭HBsAb‬ در ‮‭۷۹/۱۰‬ از کسانی که واکسیناسیون روتین دریافت کرده بودند مثبت و در ‮‭۲۰/۹۰‬ منفی بود. ‮‭۶۱‬ نفر از جمعیت تحت مطالعه ، دوز بوستر و ‮‭۲۳‬ نفر سه دوز اضافی را علاوه بر واکسیناسیون روتین دریافت کرده بودند مثبت و در ‮‭۱۴/۲۱‬ منفی بود و همچنین در ‮‭۸۶/۹۶‬ از کسانی که برایشان سه دوز دیگر تجویز شده بود مثبت و در ‮‭۱۳/۰۴‬ منفی بود که در هر دو مورد ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه نهایی ‮‭HBsAb‬ در ‮‭۸۶/۴۵‬ بیماران مثبت و در ‮‭۱۳/۵۵‬ منفی بود. بحث : در مطالعات انجام شده در سایر کشورها، به جز مطالعه ‮‭Kvakli‬ و همکارانش در بلژیک نتایج متفاوتی بدست آمده است و این پژوهش نشان میدهد که واکسیناسیون روتین به تنهایی نمی تواند در بیماران تالاسمیایی در مقابل بیماری هپاتیت ‮‭B‬ موثر باشد و لزوم دوز بوستر یا سه دوز اضافی احساس می شود و پبشنهاد می شود که هر ‮‭۴-۵‬ سال یکبار میزان ‮‭HBsAB‬ سنجیده شود و بر اساس آن دوز اضافی تجویز گردد. کلمات کلیدی : تالاسمی ، هپاتیت ‮‭B‬ ، واکسیناسیون ، ‮‭HBsAb‬

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تالاسمی ، هپاتیت ‮‭B‬ ، واکسیناسیون ، ‮‭HBsAb
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناظمی, عبدالمجیدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
infectious diseases
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Infectious and Tropical Diseases Research Center
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2986

Actions (login required)

View Item View Item