Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2982

[error in script] (2005) بررسی آنتی بادی‌های ضد پراکسیداز و ضد تایروگلبولین در بیماران هاشیموتو تیروئیدیت شهرستان بندرعباس طی سالهای 4‮‭۸۲-۸. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Capture755.JPG

Download (85kB) | Preview

Abstract

تیروئیدیت هاشیموتو به عنوان شایعترین علت هایپوتیروئیدی درنظرگرفته میشود دراین بیماری تیتراتوآنتی بادیهای تیروئید افزایش می یابد.این مطالعه گذشته‌نگربر روی ‮‭۵۳۰‬ بیمار ‮‭۴۸۶‬ زن و ‮‭۴۴‬ مرد بامیانگین سنی ‮‭۱۰/۸۵‬-+‮‭۲۵/۸۶‬ (سنین ‮‭۲-۶۵‬سال) که‌ازنظربالینی‌باظن قوی به‌تیروئیدیت هاشیموتو پیگیری ودرمان می شدند انجام شده‌است.دربیماران باتوجه به علائم بالینی و وضعیت تستهای تیروئیدی تشخیص گذاشته شده و سپس اتوآنتی بادیهادرخواست میشد. از ‮‭۵۳۰‬ بیمار ‮‭۳۱۱‬ نفر آنتی بادی ضد ‮‭tpo‬ مثبت داشتند (‮‭۵۸/۶۸‬) در صد و در ‮‭۲۷۵‬ نفر آنتی بادی ضد ‮‭tg‬ (‮‭۵۱/۹۸‬) در صد آنها مثبت گزارش شد. از نظر سن و جنس تفاوت خاصی در تیتر اتوآنتی بادیهای تیروئید یافت نشد . از نظر ریسک فاکتور فامیلی همراهی بیشتری با اختلال خود ایمنی تیروئید در خانواده وجود داشت . در بیماران دیابتیک (‮‭۶۳/۳۳‬ در صد‮‭anti-tpo‬ ، ‮‭۶۰‬ درصد ‮‭) anti-tg‬ . از نظر اندازه غده گواتر منتشر:‮‭۵۰۱‬، ندول:‮‭۲۴‬ و آتروفی غده:‮‭۵‬ نفر گزارش شد. ‮‭۲۸۸‬ بیمار هایپوتیروئید، ‮‭۱۷۶‬ نفر یوتیروئید و ‮‭۶۶‬ نفر ساب کلینیکال هایپوتیروئید بودند. در ‮‭۲۱۱‬ نفر ‮‭anti-tg‬ و ‮‭anti-tpo‬ هر دو مثبت بود. تیتر بدست آمده از این مطالعه پایین تر از میزان مورد انتظار بود که این می تواند به علت لحاظ نشدن وضعیت نژادی، تغذیه و شرایط منطقه و یا عدم انجام ‮‭FNA‬ در تایید تشخیص باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آنتی بادی‌های ضد پراکسیداز، هاشیموتو
Supervisor:
Supervisor NameEmail
یزدان پناه, فرانکUNSPECIFIED
سبحانی, علیرضاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
pathology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pathology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2982

Actions (login required)

View Item View Item