Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2978

[error in script] (2002) بررسی وضعیت مراقبتهای بهداشتی کودکان زیر یکسال در پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture753.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (111kB)

Abstract

با توجه به اینکه سال اول زندگی ، مهمترین و حساسترین دوره رشد و نمو کودک را شامل می شود . لذا ارزیابی و پایش منظم ماهیانه رشد و انجام واکسیناسیون نقش مهمی را در سلامت و تکامل کودک بر عهده دارد . بطوریکه با نظارت دقیق و تشخیص به موقع قادر به خارج ساختن کودک از شرایط خطرساز و بحرانی می باشیم . این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مراقبتهای کودکان زیر یکسال در پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۱‬ صورت پذیرفت . روش کار : در این مطالعه مقطعی توصیفی ، تحلیلی کل جمعیت پایگاه مشتمل بر ‮‭۳۶۸۳۰‬ نفر در قالب ‮‭۸۸۶۶‬ خانوار مورد مطالعه قرار گرفتند روش جمع آوری اطلاعات بصورت مراجعه حضوری به منازل و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بوده است . نتایج : تعداد کودکان زیر یکسال در این مطالعه ‮‭۷۱۴‬ نفر بوده است که ‮‭۹۴/۹‬ درصد از این تعداد دارای پرونده مراقبت بهداشتی بوده‌اند و تشکیل پرونده کودکان زیر یکسال دارای مراقبت بهداشتی در ‮‭۹۸/۵‬ درصد موارد مراکز بهداشتی - درمانی بوده است ‮‭۹۵/۲۰‬ درصد از مادران از تاریخ مراقبت بعدی کودکشان اطلاع داشته‌اند همچنین تاریخ مراجعه بعدی کودک بر روی کارت مراقبت در ‮‭۹۰/۷‬ درصد موارد ثبت شده بود. وضعیت رسم منحنی رشد در ‮‭۷۷/۷‬ درصد موارد بصورت کامل ، ‮‭۹/۸‬ درصد موارد بصورت ناقص بوده و در ‮‭۱۲/۴‬ درصد موارد منحنی رشد رسم نگردیده بود . وضعیت کودک در آخرین توزین منحنی رشد که توسط پرسشگر مشاهده شده است به شرح زیر بود : ( ‮‭۶/۵‬ درصد زیر صدک ‮‭۳‬) ، ( ‮‭۵۵/۲‬ درصد بین صدک ‮‭۳‬ تا ‮‭۴۹‬) ، ( ‮‭۳۳‬ درصد بین صدک ‮‭۵۰‬ تا ‮‭۹۵‬) ، ( ‮‭۵/۳‬ درصد صدک ‮‭۹۷‬ و به بالا ) . ‮‭۴۵/۲‬ درصد مادران منحنی رشد را به خوبی و ‮‭۲۴/۲‬ درصد آنها تا حدی ، تفسیر می کردند . ‮‭۳۰/۶‬ درصد مادران قادر به تفسیر منحنی رشد نبودند . وضعیت واکسیناسیون کودکان زیر یکسال در زمان انجام مصاحبه ، بصورت زیر بوده است : ‮‭۹۵/۳‬ درصد مادران از تاریخ بعدی واکسیناسیون کودکانشان اطلاع داشتند . نتیجه گیری کلی : با توجه به اینکه درصد قابل ملاحظه‌ای از کودکان مورد مطالعه تحت پوشش مراقبتهای بهداشتی بوده‌اند ولی وضعیت رسم کامل و دقیق منحنی رشد در حد مطلوبی نمی باشد . همچنین بیش از نیمی از مادران یا اصلا قادر به تفسیر منحنی رشد کودک خود نبوده و یا تنها تا حدی از این توانایی برخوردار بودند . لذا پیشنهاد می گردد که مسئولین بهداشتی - ذرمانی ضمن نظارت دقیق تر به انجام مراقبتهای کودکان زیر یکسال تمهیداتی را نیز جهت آموزش مادران در خصوص تفسیر منحنی رشد کودکان زیر یکسال مبذول دارند .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مراقبت بهداشتی کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: health Education and Promotion
public health
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2978

Actions (login required)

View Item View Item