Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2956

[error in script] (2012) مقایسه اثر بخشی و عوارض دو روش تجویز میزوپروستول واژینال در ختم حاملگی در سه ماهه اول بارداری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس از دی ماه ‮‭۱۳۸۸‬ تا دی ماه ‮‭۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1096.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (230kB)

Abstract

مقدمه: مطالعات قبلی اثر میزوپزوستول را در ختم بارداری در سه ماهه اول بارداری نشان داده‌اند. با این وجود نتایج مطالعات بر روی رژیم‌ها متفاوت میزوپروستول متفاوت بوده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر بخشی و عوارض دو روش میزوپروستول واژینال در ختم حاملگی در سه ماهه اول بارداری می‌باشد. روش کار: دریک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بیماران بارداری که به دلیل مرگ جنین یا به دلایل طبی نیازمند به سقط جنین در سه ماهه اول بارداری بودند در صورتی که کرایتریای ورود را داشتند وارد مطالعه شدند. بیمارانی که رضایت نداشتند و یاکرایتریای خروج را داشتند از مطالعه خارج شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم گرفته و تحت درمان با ‮‭۸۰۰‬ میکروگرم میزوپروستول واژینال هر ‮‭۱۲‬ ساعت یا ‮‭۴۰۰‬ میکروگرم میزوپروستول واژینال هر ‮‭۶‬ ساعت تا ‮‭۴۸‬ قرار گرفتند. بیماران ازنظر نحوه و مدت زمان لازم جهت دفع و همچنین از نظر عوارض با یکدیگر مقایسه گردیدند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بین دو گروه از نظر نحوه دفع، مدت زمان طول کشیده جهت دفع و از نظر عوارض تفاوت معنادار آماری وجود نداشت (‮‭۰/۰۵‬<‮‭.)P‬ بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه اختلافات در دو گروه در این مطالعه معنادار نبود اما با توجه به اینکه نتایج بهتری در گروه ‮‭۴۰۰‬ میکروگرم هر ‮‭۶‬ ساعت گرفته شده است این رژیم در درمان این بیماران توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: میزوپروستول، سقط سه ماهه اول، ختم بارداری

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: میزوپروستول، سقط سه ماهه اول، ختم بارداری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رجایی, مینوUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2956

Actions (login required)

View Item View Item