Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2954

[error in script] (2004) بررسی عفونتهای انگلی روده‌ای در پرسنل و ساکنین خانه سالمندان تازیان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Capture746.JPG

Download (120kB) | Preview

Abstract

چاپی چکيده : زمینه: با توجه به رشد سریع جمعیت در دوره‌های قبل و جمعیت جهان کنونی، می‌توان چنین انتظار داشت که جمعیت جوان امروز در آینده‌ای نزدیک به جمعیت زیادی از میانسالان و سالمندان تبدیل شود. خصوصا که با افزایش سطح بهداشت و امید به زندگی، جمعیت سالمندان در آینده بیش از آنچه امروز تصور میشود افزایش می‌یابد. چنین تغییراتی به موازات صنعتی شدن جامعه و تغییر رفتارهای اجتماعی، چشم اداز مراکز نگهداری سالمندان را پدیدار می‌کند. از آنجا که ارتقاء سطح خدمات نگهداری سالمندان، نیازمند ارزیابی شرایط مجود است. بررسی بیماریهای انگلی سالمندان و شرایط سلامتی ایشان ضروری است. زیرا بسیاری از انگلهای بیماریزای انسان در مراکز با تراکم بالا بویژه در سالمندان شایع است. روش انجام کار: این یک مطالعه توصیفی، مقطعی است که به منظور بررسی عفونتهای انگلی روده‌ای و پوستی در بین تمامی جمعیت ساکنین و پرسنل خانه سالمندان تازیان (‮‭۱۰۰‬ نفر) بمدت ‮‭۵‬ ماه از دیماه ‮‭۸۳‬ تا اردیبهشت ماه ‮‭۸۴‬ انجام گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات شامل: ‮‭۱‬- پرسشنامه (پیوست) که حاوی اطلاعات: نام و نام خانوادگی، سن، جنس، مدت اقامت، میزان سواد، بیماری زمینه‌ای، مصرف دارو و تظاهرات گوارشی بود. ‮‭۲‬ - معاینات بالینی (قد، وزن، فشارخون، راش پوستی) ‮‭۳‬ - جمع‌آوری و آزمایش مدفوع: یکبار مدفوع تازه بدون ماده نگهدارنده و یکبار با ماده نگهدارنده‌ی فرمالین ‮‭۱۰‬ جمع آوری و آزمایش شد. آزمونها روش‌های آماری: از ‮‭SPSS‬ بسته تحت ‮‭Windows‬ وارزتستهای آماری ‮‭Descriptive ,Cross tab‬ و ‮‭Chi-square‬ استفاده شده است. نتایج: از بین ‮‭۱۰۰‬ نفر جمعیت تحت مطالعه، ‮‭۶۹‬ نفر سالمند و ‮‭۳۱‬ نفر پرسنل بودند. میزان فشار خون بالا( ‮‭Hypertension‬) در این مطالعه ‮‭۲۱‬ بود و ارتباط معناداری بین سن و شیوع فشار خون بالا وجود داشت.(‮‭۰۲۵‬/=‮‭P‬) ‮‭۷۷/۳‬ درصد از سالمندان دچار بیماریهای زمینه‌ای بودند و ارتباط معنی‌داری راش پوستی و بیماری زمینه‌ای وجود داست. (‮‭۰۱‬/>‮‭P‬) ‮‭۸۱‬ درصد سالمندان بیسواد بودند، شیوع گال ‮‭Scabies(‬) در بین سالمندان ‮‭۸۲/۶‬ درصد بود در حالیکه هیچ کدام از پرسنل مبتلا به ‮‭Scabies(‬) نبودند، ارتباط معنی داری بین راش پوستی و میزان سواد وجود داشت.(‮‭۰۱‬/>‮‭P‬) تست انگل شناسی: ‮‭۴۲‬ درصد افراد تحت مطالعه دارای انگل روده‌ای بودند که از این میان ‮‭۳۲‬ انگل همسفره و ‮‭۱۰‬ پاتوژن داشتند، از میان انگلهای همسفره بیشترین شیوع مربوط به انتاموباکلی (‮‭۳۱‬ درصد) و از میان انگلهای پاتوژن بیشترین شیوع مربوط به انتاموباهیستولیتیکا یادیسپار، (‮‭۸‬درصد) بود. شیوع انگلها پاتوژن در پرسنل این مرکز بیشتر از سالمندان بود. نتیجه‌گیری: شیوع‌انگلها پاتوژن در ساکنین این مرکز، بدلیل درمان دسته جمعی و دورهای سالمندان، کمتر از انتظار بود و میزان شیوع بیماریهای روانی و گال ‮‭Scabies(‬) در بین ساکنین این مرکز بسیار بالا بود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: عفونت های انگلی ،سالمندان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حامدی, یعقوبUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
صلاحی‌مقدم, یعقوبUNSPECIFIED
Subjects: medical parasitology
infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Microbiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2954

Actions (login required)

View Item View Item