Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2952

[error in script] (2003) بررسی وظیفه بندی ‮‭۱۵۰‬ گونه گیاه دارویی موجود در استان هرمزگان بر اساس اطلاعات علمی و سنتی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture745.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (106kB)

Abstract

با وجودی که در قرن حاضر تهیه مواد دارویی از طریق صناعی متداول است ، اما استفاده از گیاهان دارویی بعلت دارا بودن موادی موثر و ارزشمند سهم عمده‌ای از داروها را به خود اختصاص داده و با توجه به اهمیت امر گیاه درمانی با توجه به اینکه تعداد زیادی از گونه های موجود در استان هرمزگان با نام محلی خاص خود به طور سنتی مورد مصارف درمانی قرار می گیرند و از قضا هر کدام از گونه های مورد مصرف در درمان بیماریهای مورد نظر عوام نتایج درمانی خوبی هم از خود نشان میدهند: هدف : بر آن شدیم که‍ ‮‭۱۵۰‬گونه گیاه دارویی موجود در استان هرمزگان را از نظر اثرات دارویی بدست آمده از منابع علمی و مصارف سنتی مورد بررسی قرار دهیم و پس از تطبیق اطلاعات بدست آمده طبقه بندی نماییم . روش کار : به منظور بررسی ‮‭۱۵۰‬ گونه گیاه دارویی موجود در استان هرمزگان ابتدا با مراجعه به منابع گیاهشناسی و دارویی و هر بار یومی مرکز تحقیقات منابع کشاورزی نسبت به یادداشت برداری نام علمی، نام محلی ، نام خانواده ، پراکنش در استان ، مشخصات گیاه شناسی ، زمان گلدهی ، قسمتهای مورد استفاده گیاه اقدام شد . سپس با مراجعه به رویشگاههای گونه ها و مصاحبه با افراد بومی و محلی نسبت به ثبت اطلاعات دارویی سنتی اقدام شد . و پس از آن با مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و بررسی های علمی در خصوص مواد موثره و ترکیبات موجود در این گیاهان به همراه اثرات درمانی آنها اقدام شده و در نهایت این تعداد گونه به روش گفته شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پس از تطبیق اطلاعات دارویی علمی و سنتی بدست آمده طبقه بندی شده اند. نتایج: پس از بررسی ‮‭۱۵۰‬ گونه گیاه دارویی موجود در استان هرمزگان نتایج حاصله بدین صورت بود : ‮‭۱‬- ‮‭۱۵۰‬ گونه گیاه به صورت تک نگارهای جداگانه نام خانواده، نام فارسی ، نام محلی ، پراکنش در استان ، مشخصات گیاهشناسی ، موسوم گل ، قسمت مورد استفاده، مواد و ترکیبات شیمیایی ، مصارف سنتی و اثرات درمانی مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد ‮‭۵۰‬ گونه از آنها حاوی اثرات درمانی و اطلاعات علمی اندو تعداد ‮‭۱۰۰‬ گونه از آنها فاقد اثرات درمانی و اطلاعات علمی اند و هیچگونه اطلاعاتی از منابع مورد بررسی در مورد آنهایافت نشد . ‮‭۲‬ - نتیجه حاصله از تطبیق اثرات درمانی با مصارف سنتی : وجود تفاوت واضح بین مصارف سنتی و اثرات درمانی بررسی شده مشهود است .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
قنادی, علیرضاUNSPECIFIED
صفا, امیدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
سلطانی‌پور, محمد امینUNSPECIFIED
Subjects: phARMACOGNOSY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Pharmacy > گروه شیمی دارویی
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2952

Actions (login required)

View Item View Item