Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2944

[error in script] (2002) بررسی وضعیت مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان زنان باردار پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture742.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (135kB)

Abstract

با توجه به نقش و اهمیت مراقبت های قبل و بعد از زایمان در تضمین سلامت و کاهش بروز مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد در این طرح به بررسی مراقبت های قبل و بعد از زایمان باردار در پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر بندرعباس واقع در کشور جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است . هدف اصلی از انجام این مطالعه کمک به یافتن راهکارهای مناسب در جهت ایجاد طرح های مداخله‌ای به منظور ارتقا آگاهی و نهایتا بهبود وضعیت مشارکت و ارائه مراقبت های قبل و بعد از زایمان است . پایگاه جمعیتی شهر بندرعباس ، جمعیتی قابل تعمیم از این شهر که در حوزه مراکز بهداشتی درمانی شماره های ‮‭۸‬ ، ‮‭۱۴‬،‮‭۱۳‬، ‮‭۱۵‬، ‮‭۱۶‬ و خیریه قرار داشته و شامل ‮‭۸۸۶۶‬ خانوار با ترکیب ‮‭۱۹۶۱۴‬ نفر مرد ، ‮‭۱۹۰۱۶‬ نفر زن که از این تعداد ‮‭۴۲۶‬ زن باردار و ‮‭۶۴۳‬ زنی که در عرض یکسال قبل از طرح زایمان نموده‌اند می‌باشد . جمع آوری داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه های طراحی شده و بوسیله مصاحبه مستقیم و خانه به خانه صورت گرفته است . پس از پرسشگری و بررسی پرسشنامه ها و انجام تجزیه و تحلیل آماری قسمتی از نتایج به شرح ذیل است : درصد زیادی بالغ بر ‮‭۸۹/۶۲‬ از زنان باردار و ‮‭۸۱/۰۶‬ از مادرانی که تا یکسال قبل از انجام طرح ، زایمان بودند تحت مراقبت داشتند . فقط ‮‭۳/۱۲‬ از زنانی که تحت مراقبت قرار داشتند در اولین ماه حاملگی و در مجموع ‮‭۱۵/۱۶‬ از آنان بعد از پایان ماه سوم حاملگی جهت دریافت اولین مراقبت که از اهمیت خاصی برخوردار است مراجعه نموده بودند . تعداد قابل توجهی بالغ بر ‮‭۲۳/۴۰‬ از زنان باردار ، حاملگی غیر انتخابی داشتند . ‮‭۴/۰۵‬ از زنان باردار در ماه اول حاملگی ، ‮‭۱۲/۳۸‬ آنان در ماه ششم حاملگی و ‮‭۹/۷۶‬ در ماه نهم حاملگی بسر می بردند و این در حالی است که ‮‭۲۲/۱۳‬ زنان باردار تا زمان مصاحبه یکبار ، ‮‭۱۰/۶۷‬ شش بار و در مجموع ‮‭۷/۷۳‬ ، ‮‭۸-۱۰‬ بار مراقبت شده بودند . ‮‭۳۱/۰۸‬ از زنانی که بیش از ‮‭۴۰‬ روز از زایمانشان گذشته بود کمتر از ‮‭۲‬ مرتبه مراقبت پس از زایمان را دریافت نموده بودند . تعداد قابل توجهی بالغ بر ‮‭۳۱/۷۰‬ - ‮‭۱۱/۲۷‬ از زنان باردار بر اساس نوع بروز فرضی علایم خطر مراجعه فوری به مراکز پزشکی را ذکر نکردند . بیشترین آموزش های ارائه شده در دوران بارداری به بهداشت محیط با ‮‭۲۶/۹۹‬ بوده است . در مورد آموزش های ارائه شده در ارتباط با مراقبت پس از زایمان ، بیشترین آموزش در ارتباط با نحوه تغذیه مادر با ‮‭۵۰/۳۳‬ مادران و کمترین آموزش متعلق به نحوه مقابله با افسردگی پس از زایمان با ‮‭۱۲/۵۹‬ مادران بوده است . بیشترین استفاده از منابع مهم دریافت آموزش های دوران بارداری به کتاب با ‮‭۳۱/۴۸‬ ، تلوزیون با ‮‭۲۵/۴۲‬ ، پزشک با ‮‭۱۶/۲۲‬ و مراکز بهداشتی درمانی با ‮‭۱۳/۳۲‬ تعلق داشت . نتیجه گیری : در طراحی یک برنامه مدرن جهت مراقبت های قبل و بعد از زایمان باید تاکید بر کاهش تعداد ویزیت ها و ارائه مراقبت بصورت گروهی در افراد با سن حاملگی یکسان و چرخش تمرکز صرف از ویزیت های روتین به سمت هدفمند کردن هرویزیت با توجه به نیازهای آموزشی ، رفتاری ، اجتماعی ، فرهنگی و مامایی - طبی و توجه خاص به ارائه مباحث آموزشی مرتبط با مسایل مهم جسمی و روانی دوران قبل و بعد از زایمان و ارتقاء دانش ، مهارت و توانایی ارتباطی ارائه دهندگان مراقبت در مواجه با مراقبت شوندگان به منظور ارائه بهتر مراقبت و ایجاد اعتماد پایدار در آنها در جهت بکار بستن آموزش های ارائه شده و حذف یا کم رنگ کردن موانع اقتصادی مدنظر قرار گیرد .

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زنان باردار،بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
Subjects: midwifery
obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2944

Actions (login required)

View Item View Item