Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2929

[error in script] (2007) شیوع هپاتیت ‮‭C‬ در اهدا کنندگان خون و گروههای پر خطر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۶‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
897.jpg

Download (223kB) | Preview

Abstract

سابقه و هدف: یکی از مهمترین بیماریهایی که از طریق خون و فرآورده‌های خون منتقل می شود و باعث ایجاد عفونت و آسیب برگشت پذیر و غیر قابل برگشت سلوهای کبدی و حتی ایجاد سرطان و مرگ می شود بیماری هپاتیت ‮‭C‬ می شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عفونت هپاتیت ‮‭C‬ در اهداکنندگان خون شهر بندرعباس می باشد. مواد و روش: این مطالعه به صورت مقطعی - توصیفی بر روی ‮‭۳۷۷۰‬ نفر اهداکننده که در خرداد لغایت شهریور ماه ‮‭۱۳۸۶‬ به مراکز اهدا خون بندرعباس مراجعه کرده‌اند انجام گردید ابتدا فرم پرسشنامه‌ای شامل اطلاعات دموگرافیک و سابقه اهدا خون و سابقه مصرف مواد و ... و در فرم مربوطه وارد گردید سپس ده سی سی خون جهت آزمایش سورولوژی گرفته و در آزمایشگاه به روش الیزا ‮‭ELISA‬ با استفاده از کیتهای تشخیصی الیزای نسل سوم که حساسیت بالایی دارد انجام گردید و کلیه نمونه ها مثبت با روش ریبا ‮‭RIBA(‬) مجددا آزمایش و تایید گردید. برای آزمایش الیزا از کیت کمپانی اورتو و آزمایش ریبااز کیت کمپانی جین لب استفاده گردید در پایان به جمع آوری اطلاعات و داده‌ها پرداخته و نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز داده‌ها ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭۱۳‬، از آمار توصیفی برای ارائه نتایج، و همچنین ‮‭Chi square‬ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: از مجموع ‮‭۳۷۷۰‬ نفر اهدا کننده خون ‮‭۳۵۴۶‬ نفر (‮‭۹۴/۱‬درصد) مرد و ‮‭۲۲۴‬ نفر (‮‭۵/۹‬درصد) خانم بودند، ‮‭۲۲۷۴‬ نفر (‮‭۶۰/۴‬درصد) اهداکننده مستمر و ‮‭۱۴۹۶‬ نفر (‮‭۳۹/۶‬درصد) برای بار اول خون خود را اهدا نمودند. ‮‭۲۶۸۶‬ نفر (‮‭۷۱/۲‬درصد) متاهل، ‮‭۱۵۸۴‬ نفر (‮‭۴۲‬درصد) دیپلم، ‮‭۱۶۲۸‬ نفر (‮‭۴۳/۲‬درصد) شغل آزاد داشته‌اند. از نظر سنی گروه سنی ‮‭۲۵-۳۰‬ بیشرین (‮‭۳۰‬درصد) فراوانی را داشتند. میانگین سن اهداکنندگان برای بار اول ‮‭۸‬-+‮‭۲۹‬ سال و میانگین سنی اهداکنندگان مستمر ‮‭۹/۴‬-+‮‭۳۵‬ سال برآورد گردید، که این اختلاف معنی دار تلقی شد ‮‭P=0.006‬، درنهایت به کمک روش تشخیصی الیزا در ‮‭۴‬ نفر از کل افراد تحت مطالعه ‮‭HCV‬ مثبت گردید. که همگی موارد مزبور با روش ‮‭RIBA‬ تایید گردیدند. میزان فراوان ی ‮‭HVV‬ در اهداکنندگان ‮‭0.106‬درصد گزارش گردید. نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر شیوع هپاتیت ‮‭C‬ (‮‭۱۰۶‬/.درصد) تعیین گردید که در مقایسه با آمار سایر مناطق ایران و جهان درصد پایینی می باشد. البته این میزان شیوع را نمی توان به کل جامعه تعمیم داد زیرا افرادی که در سالهای قبل هپاتیت ‮‭C‬ در آنها مثبت شده است. از لیست اهدا خون حذف شده‌اند و از آنها خونگیری بعمل نمی آید همچنین این مطالعه در یک مقطع زمانی محدود انجام گرفته است که بیانگر کل جامعه نمی باشد لذا شیوع هپاتیت ‮‭C‬ در جامعه احتمالا بیشتر از مقدار حاصله در این مطالعه خواهد بود و برای تعیین میزان دقیق تر شیوع هپاتیت ‮‭C‬ در جامعه ضروری است جمعیت بیشتری که نماینده کل جامعه باشند استفاده گردد. کلید واژه‌ها: هپاتیت ‮‭C‬، انتقال خون، شیوع، بندرعباس، ایران

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: هپاتیت ‮‭C‬، انتقال خون، شیوع، بندرعباس، ایران
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حامدی, یعقوبUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
جوادپور, صدیقهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
HEMATOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2929

Actions (login required)

View Item View Item