Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2923

[error in script] (2007) بررسی عیوب انکساری در دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
891.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (174kB)

Abstract

زمینه و بیان مساله: پژوهش های زیادی در ‮‭۱۵۰‬ سال اخیر برای یافتن عواملی که بر نزدیک‌بینی اثر دارد انجام شده است. عاملی که در کنار مورد توجه قرار گرفته است اثر محیط می باشد که خصوصا کار نزدیک و مطالعه بر ایجاد و پیش رفت نزدیک‌بینی موثر داشته شده است. اهداف اصلی: این مطالعه با هدف تعیین شیوع نزدیک‌بینی در دانشجویان علوم پزشکی شهر بندرعباس و تعیین ارتباط نوع و میزان نزدیک‌بینی با اندکس‌های بیومتری و کار نزدیک انجام گرفت. روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی انجام گرفت، که ‮‭۱۶۴‬ دانشجوی پزشکی پیراپزشکی تحت معاینات سیکواتورفرکتومتری، ‮‭Ascan‬، کراتومتری، معاینه شبکیه و معاینه با لامپ اسلیت، تست ‮‭Cover-Uncover‬ و اندازه‌گیری حدت بینایی قرار گرفتند؛ سپس اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار‮‭۱۳‬- ‮‭SPSS‬ آنالیز گردید. نتایج: محدوده سنی ‮‭۱۸‬ تا ‮‭۲۶‬ سال (‮‭۲۱/۲۲‬:‮‭M‬)، (‮‭۱/۸۳‬:‮‭SD‬)، بود شامل بر ‮‭۴۰‬ پسر (‮‭۲۴/۴‬درصد) و ‮‭۱۲۴‬ دختر (‮‭۷۵/۶‬درصد). محدوده سنوات تحصیلی ‮‭۱‬ تا ‮‭۷‬ سال (‮‭۲/۷۶‬:‮‭M‬)، (‮‭۱/۸۵‬:‮‭SD‬) بود. ارتباطی میان سنوات تحصیلی با شیوع و شدت نزدیک‌بینی دیده نشد (‮‭۰/۰۵۸‬:‮‭)P‬(‮‭۸۵۷‬/.:‮‭.)P‬ شیوع نزدیک‌بینی ‮‭۳۲/۹‬درصد بود که دختر و پسر تفاوتی نداشت (‮‭۰/۸۴۷‬:‮‭P‬) شدت نزدیک‌بینی در دختر پسر تفاوتی نداشت (‮‭۰/۴۵‬:‮‭.)P‬ شیوع دوربینی ‮‭۳۲/۹‬درصد بود. شیوع و شدت دوربینی در دختر و پسر یکسان بود (‮‭۰/۵۴‬:‮‭P‬)و (‮‭۰/۵۴۴‬:‮‭.)P‬ طول محوری چشم با نزدیک‌بینی پیوستگی داشت (‮‭۰/۰۰‬:‮‭P‬) طول محوری چشم و طول اتاقک قدامی در افراد نزدیک بین، بیشتر از افراد غیر نزدیک بین بود(‮‭۰۰۰‬/:‮‭P‬) و (‮‭۰/۰۲۶‬:‮‭.)P‬ میزان مطالعه در طول روز با شیوع و شدت نزدیک‌بینی در ارتباط نبود (‮‭۲۸۷‬ /‮‭۰‬:‮‭.)P‬ نتیجه‌گیری: در این مطالعه شیوع نزدیک بینی در دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس در رشته‌های مختلف و در هر دو جنس یکسان بود و نوع نزدیک بینی از نوع محوری ‮‭AXial(‬) بود. ارتباطی با ساعات مطالعه یا کار با کامپیوتر و سنوات تحصیلی نداشت.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: عیوب انکساری-دانشجویان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
پاکدل, فرزادUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: OPHTHALMOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Eye
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2923

Actions (login required)

View Item View Item