Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2908

[error in script] (2007) بررسی ارتباط ‮‭Skin tag‬ با بیماری دیابت شیرین. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
887.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (153kB)

Abstract

هدف: بررسی ارتباط ضایعات ‮‭SKIN - TAG‬ با بیماری دیابت ملیتوس. روش کار: مطالعه به صورت مورد - شاهدی انجام شد، جهت کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ‮‭۵‬ آذر گرگان آزمایشات ذیل شامل ‮‭FBS, HBA 1C‬ درخواست شد و همچنین از بیماران قد و وزن جهت تعیین ‮‭BMI‬ و فشار خون اندازه گیری شد و اطلاعات بدست آمده همراه با سن و جنس و تعداد ‮‭ST‬ در فرم مخصوص ثبت گردید، و از روش ‮‭SPSS‬ برای آنالیز داده ها استفاده گردید. نتایج: کلا ‮‭۱۲۰‬ بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها ‮‭۶۰‬ نفر افراد با ‮‭Skin - tag‬ بودند (گروه مورد) و ‮‭۶۰‬ نفر افراد بدون ‮‭Skin - tag‬ (گروه کنترل) از میان متغیرهای زمینه های افراد تحت مطالعه به تفکیک با و بدون ‮‭skin tag‬ شامل، (سن، جنس، ‮‭DiaBP,BMI,FBS, HBA 1C, SYSBP‬) طبق آنالیز آماری تنها ‮‭BMI‬ (‮‭۰/۰۳۵‬=‮‭P‬) قند خون ناشتا (‮‭۰۰۸‬=‮‭P‬) و فشار خون دیاستولی (‮‭۰/۰۰۰۱‬>‮‭P‬) با وقوع ‮‭Skin - tag‬ ارتباط معنی داری داشتند. نسبت شانس دیابت در افراد با ‮‭Skin - tag‬، ‮‭۳/۱۴‬ برابر افراد بدون ‮‭Skin - tag‬ برآورد گردید. این رابطه پس از کنترل نقش متغیر اضافه وزن همچنان وجود داشت. همچنین بین محل ‮‭ST‬ با ‮‭DM‬ نیز ارتباط معنی داری وجود داشت. شانس دیابت در افراد با ‮‭ST‬ در گردن ‮‭۳/۹۷‬، و شانس آن در افراد با ‮‭ST‬ در ناحیه شکم ‮‭۶/۳۱‬ بیش از افرادی بود که ‮‭ST‬ در نواحی پلک، زیر بغل و کشاله ران داشتند. ( درمورد گردن ‮‭۰/۰۱۸‬ =‮‭P‬ و در مورد شکم ‮‭۰/۰۱۲‬ =‮‭) P‬ بحث و نتیجه گیری نهایی: بر اساس این مطالعه ‮‭Skin - tag‬ می تواند وسیله‌ای برای شناسایی دیابت باشد. ممکن است کنترل فشار خون و چاقی بتواند از میزان بروز ‮‭Skin - tag‬ بکاهد. واژگان کلیدی: ‮‭Skin - tag‬، دیابت ملیتوس، چاقی، فشار خون

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ‭Skin - tag‬، دیابت ملیتوس، چاقی، فشار خون
Supervisor:
Supervisor NameEmail
دهقان, محمدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
کشتکار, عباسعلیUNSPECIFIED
Subjects: DERMATOLOGY
clinical pathology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pathology
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Skin
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2908

Actions (login required)

View Item View Item