Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2903

[error in script] (2007) تاثیر دگزامتازن پس از تولد بر رتینوپاتی نوزادان نارس بستری در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
885.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (191kB)

Abstract

مقدمه و هدف: رتینوپاتی نارسی ‮‭ROP(‬) یکی از علل عمده نابینایی در نوزادان نارس است. در مورد تاثیر استروئید پس از تولد بر ‮‭ROP‬ اختلاف نظر شدید وجود دارد. برخی مطالعات موید تاثیر مثبت آنها در کاهش شدت ‮‭ROP‬، برخی حاکی از بی‌تاثیر بودن آنها و برخی نیز بیانگر اثر سو بر ‮‭ROP‬ می باشند. در این مطالعه تاثیر دگزامتازن با شروع متوسط زودرس (‮‭۷-۱۴‬ روزگی) بر بروز و شدت ‮‭ROP‬ در نوزادان نارس و ارتباط آن با سایر فاکتورهای خطر عمده برای ‮‭ROP‬ ارزیابی شده است. روش اجرا: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور و آینده‌نگر در بخش‌های نوزدان و مراقبت ویژه نوزادان ‮‭Nicu(‬) بیمارستان کودکان بندرعباس در سال‌های ‮‭۱۳۸۵-۸۶‬ انجام گرفت. کلیه نوزادان نارس بستری با وزن بدو تولد کمتر از ‮‭۱۵۰۰‬ گرم یا سن حاملگی کمتر از ‮‭۲۹‬ هفته و نوزادان با سن حاملگی ‮‭۲۹‬ تا ‮‭۳۴‬ هفته با وضعیت بالینی ناپایدار ‮‭unstable(‬) انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند نوزادان گروه مورد از روز هشتم تا چهاردهم تولد تحت درمان با دگزامتازن وریدی به میزان ‮‭0.25mg/kg/12h‬ قرار گرفتند. در صورت مشاهده آنومالیهای مادرزادی پیچیده و بروز عوارض دارویی از مطالعه خارج می‌شدند. معاینات افتالموسکوپی غیر مستقیم در سن ‮‭۴‬ هفتگی توسط متخصص چشم صورت گرفت و در صورت لزوم با فواصل متوسط ‮‭۲‬ هفته نا پایدارشدن عروق شبکیه تکرار شد و نتایج بر اساس ‮‭ICROP‬ ثبت گردید. مقایسه بروز و شدت ‮‭ROP‬ در دو گروه و ارتباط آن با متغییرهای سن حاملگی، وزن بدو تولد، آپگاردقیقه پنجم، میزان و مدت دریافت اکسیژن تکمیلی و دریافت یا عدم دریافت استروئید قبل از تولد به کمک نرم‌افزار ‮‭SPSS‬ و آزمونهای آماری کای - اسکوئر، رگرسیون لجیستیک و ‮‭T.test‬ تجزیه و تحلیل شد. نتایج: گروه مورد شامل ‮‭۲۷‬ نوزاد(‮‭۱۳‬ پسر و ‮‭۱۴‬ دختر) با میانگین وزن بدن ‮‭۱۴۳۴‬ گرم و میانگین سن حاملگی ‮‭۳۰/۰۷‬ هفته و گروه شاهد شامل ‮‭۳۱‬ نوزاد (‮‭۱۸‬ پسر و ‮‭۱۳‬ دختر) با میانگین وزن بدو تولد ‮‭۱۴۷۹‬ گرم و میانگین سن حاملگی ‮‭۳۰/۸‬ هفته بودند. بروز ‮‭ROP‬ در گروه مورد ‮‭۳۷‬ (‮‭۱۰/۲۷‬) و در گروه شاهد ‮‭۲۹‬ (‮‭۹/۳۱‬) بود (‮‭۳۵‬/.=‮‭.)P‬ بروز ‮‭ROP‬ متوسط یا شدید ‮‭Stage<II(‬) در گروه مورد ‮‭۷/۴‬درصد (‮‭۲/۲۷‬) و در گروه شاهد ‮‭۹/۷‬درصد (‮‭۳/۳۱‬) بود (‮‭۰/۳۶‬=‮‭.)P‬ نتیجه‌گیری: دگزامتازن پس از تولد با شروع متوسط زودرس ‮‭moderatory early(‬) تاثیری بر بروز و شدت ‮‭ROP‬ نداشت و این عدم تاثیر مستقل از سن حاملگی، وزن و آپگار بدو تولد، جنسبت نوزادان، مدت و میزان دریافت اکسیژن و دریافت یا عدم دریافت استروئید قبل از تولد بود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دگزامتازن-رتینوپاتی -نوزادان نارس بستری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نادری, سلماUNSPECIFIED
علیشری, علیUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2903

Actions (login required)

View Item View Item