Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2894

[error in script] (2012) بررسی بروز پنوموتوراکس تاخیری در بیماران با ترومای نافذ قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1074.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (235kB)

Abstract

مقدمه: مدت زمان لازم جهت بررسی مجدد بیماران با ترومای نافذ قفسه‌سینه از نظر پنوموتوراکس و هموتوراکس تاخیری همچنان مورد بحث است و در حال حاضر اکثریت پزشکان مدت زمان ‮‭۳‬ ساعت را در نظر می‌گیرند. هدف این مطالعه مقایسه بروز پنوموتوراکس و هموتوراکس تاخیری در فاصله ‮‭۱‬ و ‮‭۳‬ ساعت بعد از پذیرش بیمار می‌باشد.روش‌کار: در این مطالعه توصیفی ‮‭۱۷۲‬ بیمار با ترومای نافذ قفسه سینه در صورتی که بدون علامت بوده و پلو در آنها سوراخ نشده و شواهدی از هموتوراکس و یا پنوموتوراکس در گرافی اولیه بدو پذیرش نداشتند وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات دموگرافیک و یافته های شرح‌حال و معاینه فیزیکی بیماران ثبت گردید. از تمامی بیماران در فواصل یک ساعت و ‮‭۳‬ ساعت بعد از پذیرش عکس قفسه سینه گرفته شد و از نظر بروز هموتوراکس و پنوموتوراکس تاخیری مورد بررسی قرار گرفتند. میزان بروز پنوموتوراکس و هموتوراکس تاخیری در فواصل یک و سه ساعت با استفاده از آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : سن افراد مورد مطالعه ‮‭۷/۹۱‬=+‮‭۲۵/۲۴‬ سال بود. از بین افراد مورد مطالعه ‮‭۱۶۷‬ نفر (‮‭۹۷/۱‬) مرد و ‮‭۵‬ نفر(‮‭۲/۹‬) زن بودند. صدمات وارد شده در ‮‭۱۰۳‬ نفر (‮‭۵۹/۹‬) از روبرو و در ‮‭۶۹‬ نفر (‮‭۴۰/۱‬) از پشت بود. بروز پنوموتوراکس و هموتوراکس تاخیری در فاصله یک ساعت بعد از پذیرش صفر درصد و در فاصله ‮‭۳‬ ساعت بعد از پذیرش ‮‭۶‬/. بود.بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به احتمال بروز پنوتواراکس تاخیری در فاصله یک تا ‮‭۳‬ ساعت بعد از پذیرش بیمار توصیه نمی شودمدت زمان پیگیری بیماران از ‮‭۳‬ ساعت به یک ساعت کاهش یابد. کلمات کلیدی: هموتوراکس، پنوموتوراکس، ترومای نافذ

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: هموتوراکس، پنوموتوراکس، ترومای نافذ
Supervisor:
Supervisor NameEmail
یزدانی, رضاUNSPECIFIED
طبیب‌زاده, اشکانUNSPECIFIED
Subjects: general
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2894

Actions (login required)

View Item View Item