Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2890

[error in script] (2011) بررسی شیوع مصرف متامفتامین‌ها در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1071.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (284kB)

Abstract

مقدمه و اهداف: اکستازی یکی از مواد مخدر صنعتی است که از ترکیبات آمفتامین و مت آمفتامین تهیه می‌شود. مصرف این مواد بواسطه‌ای ایجاد سرخوشی به طور خطرناکی در بین جوانان در حال گسترش است. در این بین انجام مطالعات شیوع سنجی در کشور ایران بواسطه قرار گیری در منطقه‌ای که علاوه بر دارا بودن رتبه اول در تولید مواد مخدر سنتی، از نظر تولید مواد مخدر صنعتی نیز به سرعت در حال پیشرفت است، حائز اهمیت می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع مصرف متامفتامین و رفتارهای پر خطر در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر بندرعباس بوده است. روش کار: در طی یک مطالعه توصیفی - مقطعی ‮‭۱۰۰۰‬ دانش آموز پسر از ‮‭۴‬ نوع دبیرستان دولتی، غیر دولتی (غیر انتفاعی)، نمونه مردمی و تیزهوشان شهر بندرعباس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌گیری به این صورت بود که ابتدا لیست دبیرستان‌ها از آموزش و پرورش گرفته شد. تعداد ‮‭۴۰۰‬ پرسشنامه در بین دبیرستان‌های دولتی، ‮‭۲۰۰‬ پرسشنامه دبیرستان‌های غیر انتفاعی، ‮‭۲۰۰‬ پرسشنامه تیزهوشان توزیع و در پوشه‌های جداگانه که نام دبیرستان، مقطع تحصیلی نوشته شده بود جمع‌آوری شد. سپس به طور تصادفی از بین پرسش‌نامه‌های هر مقطع تحصیلی تعداد نمونه انتخاب و کد کذاری شد و داده‌ها وارد نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از آزمون ‮‭Chi-Square‬ برای تعیین ارتباط بین متغیرها و از آزمون ‮‭Logical Regression‬ برای تعیین تاثیر عوامل مختلف بر مصرف متامفتامین‌ها و آمار توصیفی استفاده شد. نتایج: در این مطالعه ‮‭۱۰۰۰‬ پرسشنامه در بین دانش‌آموزان توزیع شد و کل ‮‭۱۰۰۰‬ نفر (‮‭۱۰۰‬درصد) به پرسشنامه پاسخ دادند. از کل دانش‌آموزان تحت مطالعه ‮‭۲۹‬ نفر (‮‭۹,۲‬درصد) مصرف متامفتامین داشته‌اند که از این افراد ‮‭۲۲‬ نفر (‮‭۷۵/۸۶‬درصد) در یک ماه گذشته و ‮‭۶‬ نفر (‮‭۲۰/۶۸‬درصد) در یک سال گذشته مصرف کرده‌اند. از نظر دفعات مصرف متامفتامین ‮‭۴‬ نفر (‮‭۱۴/۳‬درصد) فقط یک بار مصرف کرده‌اند و بقیه بیش از یک بار مصرف کرده بودند. ‮‭۲۹‬ نفر (‮‭۲/۹‬درصد) نیز مصرف سایر مواد مخدر را ذکر میکردند. در این مطالعه از ‮‭۱۰۰‬ دانش آموز تحت مطالعه ‮‭۵۰‬ نفر (‮‭۵‬درصد) مصرف سیگار داشته‌اند. پس از انجام ‮‭ogistic regression‬ عوامل موثر بر مصرف متامفتامین، شرکت در مهمانی‌های دوستانه ‮‭P=0.000(‬) و مصرف سیگار ‮‭P=0.000(‬) نشان داده شد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف متامفتامین‌ها در سنین پایین در حال گسترش است. و این مسئله لزوم توجه هر چه بیشتر خانواده‌ها و مسئولین بخصوص در حوزه آموزش و پرورش را در زمینه ارتقاء سطح آموزش‌های مربوط به عوارض مواد مخدر را می‌طلبد. کلید واژه: متامفتامین، شیوع، عوامل موثر، دانش‌آموزان دبیرستانی، بندرعباس

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: متامفتامین، شیوع، عوامل موثر، دانش‌آموزان دبیرستانی، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علی‌ملایری, نوشینUNSPECIFIED
گل‌میرزایی, جوادUNSPECIFIED
Subjects: general
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2890

Actions (login required)

View Item View Item