Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2878

[error in script] (2011) بررسی تاثیر توام فلوتیکازون داخل بینی در درمان آنتی بیوتیکی سینوزیت حاد در بیماران ‮‭۲‬ تا ‮‭۱۴‬ سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی و کودکان بندرعباس از مهر ‮‭۱۳۸۷۸‬ تا اسفند ‮‭۱۳۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1064.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (236kB)

Abstract

مقدمه: سینوس‌های پارانازال یک محل شایع عفونت در کودکان و از علل نسبتا شایع مراجعه پزشکی کودکان می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر توام فلوتیکازون داخل بینی در درمان آنتی‌بیوتیکی سینوزیت حاد در بیماران ‮‭۲‬ تا ‮‭۱۴‬ سال مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی و کودکان بندرعباس از مهر ‮‭۱۳۸۸‬ تا اسفند ‮‭۱۳۸۹‬ می‌باشد. روش کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی ‮‭۱۰۰‬ بیمار انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول آموکسی‌سیلین با دوز ‮‭۸۰‬ تا ‮‭۱۰۰‬ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم در روز تا بهبودی یا ‮‭۱۴‬ روز و گروه دوم آموکسی سیلین با دوز ‮‭۸۰‬ تا ‮‭۱۰۰‬ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم در روز تا بهبودی یا ‮‭۱۴‬ روز با فلوتیکازون داخل بینی یک اسپریث در هر بینی روزی ‮‭۲‬ بار به مدت ‮‭۱۴‬ روز دریافت نمودند. قبل و بعد از مطالعه بیماران از نظر شدت علایم سینوزیت مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS17‬ مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: نمره شدت علایم قبل از شروع درمان و همچنین خصوصیات دموگرافیک دو گروه با یکدیگر تفاوت معنادار آماری نداشت. نمره شدت علایم در گروه درمان ‮‭۲/۶۶‬+-‮‭۱۱/۶۸‬ و در گروه کنترل ‮‭۲/۹۲‬+-‮‭۱۴/۸۴‬ بود. نمره شدت علایم در گروه درمان به طور معنی داری در پایان مطالعه کمتر از شدت علایم در گروه کنترل بود (‮‭۰/۰۰۱‬>‮‭.)P‬ بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از فلوتیکازون می‌تواند در بچه‌های مبتلا به سینوزیت از شدت علایم بکاهد. پیشنهاد می‌شود که این درمان در کودکان مبتلا به سنوزیت حاد مد نظر قرار گیرد. واژگان کلیدی: فلوتیکازون، سینوزیت، آنتی بیوتیک

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: فلوتیکازون، سینوزیت، آنتی بیوتیک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
محبی, صالحUNSPECIFIED
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Subjects: general
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2878

Actions (login required)

View Item View Item