Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2873

[error in script] (2014) مقایسه سطح فریتین سرم در بیماران تالاسمی ماژور در گروه تحت درمان بادسفرال به تنهایی و گروه تحت درمان با دسفرال ودفرازیروکس در شهر بندرعباس در سال ‮‭1391-1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1187.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (304kB)

Abstract

زریق مکرر خون در بیماران تالاسمی ماژور به عنوان یک درمان حمایتی انجام می شود و در نهایت منجر به افزایش بار آهن می شود، بار اضافی آهن باعث عوارض و مرگ و میر در این بیماران می شود، از برخی دارو های شلاتور آهن برای کاهش عوارض استفاده می شود، هدف از این مطالعه مقایسه سطح فریتین سرم در بیماران تالاسمی ماژور در گروه تحت درمان بادسفرال به تنهایی و گروه تحت درمان با دسفرال ودفرازیروکس در شهر بندرعباس در سال ‮‭1391 - 1392‬ بود. روش کار: در کل ‮‭94‬ بیمار با تالاسمی ماژور وابسته به تزریق به صورت رندوم به دو گروه تقسیم شدند، ‮‭48‬ نفر در گروه کنتر دسفرال (دفروکسامین) را با دوز ‮‭50mg/kg‬، سه باردرهفته تزریقی، ‮‭46‬ نفر در گروه مورد تحت درمان با دسفرال بعلاوه دفرازیروکس (با دوز‮‭40mg/kg‬ تا‮‭20‬) خوراکی ، به مدت یکسال قرار گرفتند، تغییرات سطح فریتین قبل از مطالعه،‮‭3‬ ،‮‭6‬ ، ‮‭9‬ و ‮‭12‬ ماه بعد از مطالعه، تغییرات آنزیم های کبدی، آزمایش خون کامل و کراتینین قبل از مطالعه و ‮‭12‬ ماه بعد اندازه گیری شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از تست های آماری توصیفی، ‮‭chi-square‬، ‮‭t-test‬ مورد آنالیز قرار گرفت‌نتایج :سطح سرمی فریتین در گروه کنترل از ‮‭4094.4_+4552,84‬ در ابتدای مطالعه به‮‭3441,2_+1910.0‬ در انتهای مطالعه رسید، در گروه مورد از‮‭4004,8_+1717.14‬ در ابتدای مطالعه به‮‭3529,04_+1540.36‬ در انتهای مطالعه رسید. تفاوت در این کاهش میزان در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت،مقدار جزیی لکوسیتوز، افزایش آنزیم های کبدی دیده شد، اما این اختلاف مهنادار نبود. بحث: درمان ترکیبی بین دفرازیروکس و دفروکسامین سطح سرمی فریتین را کاهش می دهد، اما این میزان موثرتراز درمان تنهایی دفروکسامین نیست، انجام مطالعات کنترل شده بیشتری را جهت برسی اثر درمانی و عوارض دارویی درمان ترکیبی در مقایسه با درمان تنهایی پیشنهاد می شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دفرازیروکس، دفروکسامین، بار آهن، تالاسمی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مولوی, محمدعلیUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2873

Actions (login required)

View Item View Item