Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2872

[error in script] (2011) تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و نگرش در مورد صرع در مربیان آموزش بهداشت بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1062.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (304kB)

Abstract

مقدمه: تشنج، علایم و نشانه‌های موقت نورواوژیک است که از فعالیت نورونی غیرطبیعی، همزمان و حمله‌ای در قشر مخ منشا می‌گیرد. صرع گروهی از اختلالات هستند که با تشنج‌های مکرر مشخص می‌شود و علت شایعی برای از دست رفتن مکرر هوشیاری است. میزان بروز آن در جمعیت عمومی ‮‭۴۵‬ در صد هزارنفر است و شیوع آن ‮‭۵‬/. درصد است . اگر معلم اطلاعات کافی در مورد صرع نداشته باشد منجر به اختلالات جدی در کنترل کلاس درس می‌شود و این به شدت به ضرر دانش آموز مبتلا به صرع است . هدف از این مطالعه بررسی اثر مداخله آموزش برای آگاهی و نگرش مربیان بهداشت شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۸۹‬ بود.روش کار: این مطالعه از نوع مداخله‌ای نیمه تجربی ‮‭semi experimental(‬) می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل مربیان بهداشت مدارس مقاطع مختلف آموزش و پرورشی شهرستان بندرعباس می‌باشد. در این مطالعه در این تحقیق شامل مربیان بهداشت مدارس مقاطع مختلف آموزش و پرورشی شهرستان بندرعباس می‌باشد. در این مطالعه ابتدا پرسش نامه نگرش و آگاهی سنجی انجمن صرع ایران به شرکت کنندگان ارائه شد و پس از برگزاری کلاس آموزشی ‮‭۳‬ ساعته مجددا اطلالات معلمین بهداشت با همان پرسشنامه سنجیده شد. این پرسشنامه در چهار بخش زمینه‌ای، آگاهی، نگرش و عملکرد ارائه شد و به هر پاسخ صحیح یک امتیاز تعلق گرفت . سپس داده‌ها وارد نرم افزار ‮‭۱۳‬ ‮‭SPSS‬ شدند و توسط تست‌های توصیفی ارائه شدند. همچنین جهت اطلاعات تحلیل و آزمون فرضیه از تست کااسکوئر جهت متغیرهای کیفی و از تی تست جهت متغیرهای کمی استفاده شد.نتایج: در این مطالعه ‮‭۹۵‬ معلم شرکت کردند. میانگین سنی این شرکت کنندگان ‮‭۵.۲۹۷‬-+‮‭۳۳.۴۵‬ سال بود. در میان کل شرکت کنندگان ‮‭۸۷‬ نفر (‮‭۹۱.۶‬ درصد) زن و ‮‭۸‬ نفر (‮‭۸.۴‬ درصد) مر بودند. همچنین ‮‭۱۶‬ نفر (‮‭۱۶.۸‬ درصد) از میان کل شرکت کنندگان مجرد و ‮‭۷۶‬ نفر (‮‭۸۰‬ درصد) متاهل بودند. در بخش آگاهی، میانگین امتیاز به دست آمده در نوبت اول آزمون در قسمت آگاهی ‮‭۱۶.۰۲‬ بود. در آزمون مجدد، میانگین امتیاز به دست آمده یافت و به ‮‭۱۷.۴۶‬ رسد. میانگین امتیاز به دست آمده در نوبت اول آزمون در قسمت نگرش ‮‭۵.۷۸‬ بود. در آزمون مجدد، میانگین امتیاز به دست آمده افزایش یافت و به ‮‭۶.۱۵‬ رسد. میانگین امتیاز به دست آمده در نوبت اول آزمون در قسمت عملکرد ‮‭۳.۳۰‬ بود. در آزمون مجدد، میانگین امتیاز به دست آمده افزایش یافت و به ‮‭۳.۴۸‬ رسید. میان سطح آگاهی، و نگرش و عملکرد بیماران و مداخله انجام شده، رابطه معنی‌داری یافت شد‮‭.)P-value>0.05(‬ بحث و نتیجه‌گیری: همانگونه که مشاهده شد، تمتمی امتیازات به دست آمده در رده‌های مختلف پس از انجام مداخله ارتقا پیدا کردند . این نشان از تاثیر آموزش صرع در افزایش سطح آگاهی و نگرش مربیان بهداشت در مورد بیماری صرع دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که این گونه کلاس‌های آموزشی به طور مداوم در برنامه ضمن خدمت معلمین آموزش و پرورش گنجانده شود تا علاوه بر کاهش بارروانی وارده بر این کودکان و بالا بردن سطح آموزش به این کودکان، کیفیت زندگی این کودکان ارتقا یابد و از این طریق از صدمات وارده بر جامعه، و از هزینه‌های وارده بر سیستم سلامت کاهش داده شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نگهی, احمدUNSPECIFIED
Subjects: general
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2872

Actions (login required)

View Item View Item