Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2843

[error in script] (2015) بررسی تاثیر روزه داری بر روی آنزیم های کبدی در بیماران مصرف کننده متوترکسات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1476.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (112kB)

Abstract

مقدمه: روزه داری اسلامی دارای خصوصیات ویژه ای است که یک ماه از سال به ان اختصاص می یابد. درطی این یک ماه مسلمانان از مصرف غذا و نوشیدنی از سحر تا افطار امتناع می کنند. در برخی مطالعات نشان داده شده است که روزه داری سبب افزایش آنزیم های کبدی شده است. هدف از این مطالعه نیز بررسی تاثیر روزه داری بر روی آنزیم های کبدی در بیماران مصرف کننده متوترکسات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭1394‬ بوده است. روش کار: در این مطالعه ی آینده نگر که طی ماه رمضان سال ‮‭1394‬ انجام شد، ‮‭100‬ بیماربا سن بین ‮‭20‬ تا ‮‭70‬ ساله مبتلا به بیمارهای روماتیسمی تحت درمان با داروی متوترکسات وارد مطالعه شدند. بیماران به دو گروه ‮‭50‬ نفری تقسیم و از نظر سن و جنس و نوع بیماری و دوز داروی دریافتی و نوع داروی دریافتی همسان سازی شدند. گروه اول تمام طول ماه رمضان را به مدت ‮‭29‬ روز و هر روز میانگین ‮‭16‬ ساعت را با رعایت اصول تغذیه ای توصیه شده توسط پزشک معالج، روزه گرفتند و گروه دوم روزه نگرفت .. و از همه بیماران بعد از توضیح شرایط پژوهش برای شرکت در این پژوهش رضایت آگاهانه گرفته شد. از بیماران ‮‭10‬ سی سی خون وریدی جهت بررسی عملکرد کبدی شامل ‮‭AST‬ ،‮‭ALT‬ ، ‮‭ALP‬ و ‮‭Bilirubin‬ و آلبومین گرفته شد. اطلاعات دموگرافیگ و اختصاصی بیماران ثبت شده و توسط ترن افزار ‮‭spaa‬ مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: در مجموع در این مطالعه ‮‭100‬ نفر وراد مطالعه شدند ‮‭17‬ .نفر مرد و ‮‭83‬ نفر زن بودند. میانگین سنی افراد شر کت کننده در این مطالعه ‮‭43/7-+11/7‬ بوده است. در این مطالعه میانگین ‮‭AST‬ ،‮‭ALT‬، ‮‭ALP‬و ‮‭BILI Total‬ بیماران قبل و بعد از روزه داری در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. ‮‭value>0/05(‬ ‮‭p‬) ارتباط بین ‮‭AST‬ و ‮‭ALT‬ بیماران با نوع داروهای همراه در گروه روزه داران معنادار بوده ‮‭05/0<p value(‬) اما در گروه غیر روزه داران معنادار نبوده است.‮‭05/0>p value(‬) همچنین ارتباط ‮‭ALP‬ و نوع داروهای همراه در هر دو گروه معنادار بوده ‮‭05/0>p value(‬) اما ارتباط ‮‭BILI‬ و داروهای همراه معنادار نبوده است.‮‭.)05/0<p value(‬ نتیجه گیری : در مطالعه ما مشاهده شد که علی رغم مصرف متوتروکسات، روزه داری تاثیری در کاهش و یا افزایش آنزیم های کبدی نداشته است اما برخی مطالعات نتایجی متفاوت با یافته های ما را منتشر کرده اند. به هر حال همچنان نیاز به انجام مطالعات بیش تر در این زمینه وجود دارد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: واژه‌های کلیدی: روزه داری، ‮‭AST‬، ‮‭ALT‬، ‮‭ALP‬، ‮‭BILI‬، متوتروکسات
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فرخ سرشت, رضاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
بوشهری, الهامUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2843

Actions (login required)

View Item View Item