Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2830

[error in script] (2016) بررسی میزان ‮‭missing‬ دندان های دائمی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۴-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1470.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (78kB)

Abstract

مقدمه: فقدان دندانی از اختلالات تکاملی دندان هادر مرحله آغازین و مرحله تکثیر است که به صورت کاهش در تعداد دندان ها نسبت به حالت نرمال نمود پیدا می کند. از لحاظ زیبایی و عملکرد فقدان دندان می تواند برای فرد مشکل آفرین باشد و در نتیجه در روحیه بیمار تاثیر منفی بگذارد. روش کار: تحقیق حاضر یک مطلعه ی ‮‭Cross-SecTional‬ بود و تعداد ‮‭700‬ رادیوگرافی پانورامیک از بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی هرمزگان در سال تحصیلی ‮‭64-95‬ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ نسخه ی ‮‭22‬ استفاده شد و بررسی آماری توسط آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: بیشترین ‮‭missing‬ در دندان‌ها به ترتیب مولر سوم، دندان لترال و دندان پرمولر دوم بود. همچنین ارتباط معنا داری میان ‮‭missing‬ دندان ها و جنسیت، پراگندگی در فک‌ها و پراگندگی در دو سمت فک ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع فقدان مادرزادی در جامعه بیماران دندانپزشکی بندرعباس به نسبت بالا است. بنابراین از آن جا فقدان دندان باعث مشکلات جدی در زیبایی و تکلم می شود، معاینه مکرر و دقیق دندان های کودکان جهت تشخیص زود هنگام ضروری به نظر می رسد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دندان، رادیولوژی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناصری, مهدیUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: restorative dentistry
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2830

Actions (login required)

View Item View Item