Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2827

[error in script] (2014) بررسی کیفیت آموزش سرپایی در درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه دانشجویان و اساتید. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1178.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (329kB)

Abstract

قش عمده ای که پزشکان عمومی به عنوان یکی از رده های فعال تیم سلامتی در مواجهه و درمان بیماران سرپایی بر عهده دارند برکسی پوشیده نیست و براساس بررسی های به عمل آمده در سیستم بهداشتی درمانی کشو، در برنامه های آموزش پزشکی، آموزش سرپایی به عنوان یک مبحث اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آموزش سرپایی در درمانگاه های آموزشی بخش های مادر (داخلی،زنان،اطفال و جراحی) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه دانشجویان و اساتید صورت گرفته است. روش کار این مطالعه یک مطالعه توصیفی می باشد که در سال ‮‭1393‬ در بندرعباس صورت گرفته است. پرسشنامه به ‮‭200‬ دانشجو و ‮‭36‬ استاد مستقیما توسط محقق تحویل داده شد که ‮‭183‬ دانشجو و ‮‭17‬ استاد پس از پر کردن فرم آن را به محقق تحویل دادند. این پرسشنامه علاوه بر اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان، ‮‭20‬ سوال در مورد ویژگی های آموزشی درمانگاهی از جمله شرایط فیزیکی، کیفیت، تعداد وتنوع بیماران، امکان دسترسی به منابع علمی ، تعداد فراگیران، فعالیت مستقل فراگیران در اخذ شرح حال، معاینات و تجویز دارو، کیفیت فعالیت آموزشی اساتید و میزان علاقه آنان به آموزش درمانگاهی می باشد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار ‮‭SPSS‬ وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج امتیاز مربوط به کیفیت آموزش درمانگاه در اکسترن ها (کارآموزان مقطع بالینی سال دوم) بیش از اینترن ها (کارورزان) و استیودنت ها (کارآموزان مقطع بالینی سال اول) بود. از نظر مشخص بودن اهداف آموزشی بخش زنان بیشترین درصد و بخش داخلی کمترین درصد را داشتند. بیشترین میزان استفاده از اینترنت در بخش اطفال بود تفاوتی بین امتیاز اساتید در بخش های مختلف نسبت به کیفیت آموزش درمانگاهی وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری‌با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود آموزش درمانگاهی با برنامه ریزی دقیق تر صورت گیرد. همچنین نیاز به کلاس های توجیهی برای رزیدنت ها و اساتید در این زمینه وجود دارد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: -
Supervisor:
Supervisor NameEmail
محمودی, رامینUNSPECIFIED
رادافشار, زهرهUNSPECIFIED
Subjects: health Information management
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Paramedical > Department of Health Information Technology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2827

Actions (login required)

View Item View Item