Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2808

[error in script] (2000) بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
Capture730.JPG

Download (117kB) | Preview

Abstract

مرگ و میر بیمارستانی قسمت عمده‌ای از مرگهای اجتماع را بخود اختصاص می دهد. در ایران در مطالعه کشوری که در سال ‮‭۱۳۷۹‬ صورت گرفته بیش از ‮‭۵۰‬ مرگهای ناشی از بیماریهای عفونی، ‮‭۳۰‬ مرگهای ناشی از سرطانها، بیش از ‮‭۳۵‬ مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی - عروقی و حدود ‮‭۴۰‬ مرگهای ناشی از حوادث غیر مترقبه در بیمارستانها رخ داده‌اند.هدف از این مطالعه بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس می باشد.روش انجام کار:این مطالعه به روش ‮‭cross sectional‬ توصیفی انجام شده است. بدین صورت که در طول یک دوره ‮‭۶‬ ماهه پرونده تمامی بیماران فوت شده در بیمارستان ظرف حداکثر ‮‭۴۸‬ ساعت پس از فوت برررسی شده و یافته‌ها بر اساس پرسشنامه تدوین شده، از پرونده‌ها استخراج و در صورت عدم وجود اطلاعات مورد نیاز به پزشک معالج مراجعه می شد. در آنالیز آماری داده‌ها از نرم افزارهای ‮‭Epilnfo‬ و ‮‭Spss‬ استفاده شده است. نتایج:در این مطالعه مشخص شد که میزان مرگ و میر کلی بیمارستان ‮‭۳‬ و حداکثر موارد فوت شده، ساکن شهر بندرعباس بوده اند(‮‭۴۷/۳‬) متوسط سن هنگام فوت در مجموع برابر ‮‭۲۲/۸‬+-‮‭۵۱/۴‬ سال، در بیماران ترومایی برابر با ‮‭۱۹/۸‬+-‮‭۳۳/۲‬ سال و در بیماران سکته قلبی ‮‭۳/۸‬+-‮‭۶۴/۶‬ سال و سکته مغزی (شایعترین علت فوت در بیمارستان) برابر ‮‭۱۴‬+-‮‭۶۴/۶‬ سال می باشد. در صد قابل توجه‌ای از بیماران فوتشده ‮‭۲۹/۳‬ ارجاعی بوده اند که مهمترین علل ارجاع نیاز به ویزیت متخصص ‮‭۳۴/۳‬ و نیاز به ابراز تشخیصی ‮‭۲۵/۶‬ بوده اند. متوسط زمان ویزیت توسط متخصص یا رزیدنت از بدو پذیرش در مجموع برابر با‮‭۱/۸‬-+‮‭۴‬ ساعت بود که سرویس های سوختگی ، جراحی، ارتوپدی بیشترین مدت زمان و سرویسهای داخلی، نورولوژی و قلب (که توسط رزیدنت سرویس دهی شده اند) کمترین مدت زمان متوسط را داشته‌اند. ‮‭۵‬ بیماران فوت شده بدون ویزیت متخصص یا رزیدنت بوده‌اند که مدت زمان متوسط از بستری تا فوت در آنها برابر با ‮‭۱‬+-‮‭۱/۱۶‬ ساعت می باشد. ‮‭۹۴‬ بیماران فوت شده بصورت اورژانس پذیرش شده‌اندو میزان مرگ و میر بخشهای اورژانس بیش از ‮‭۴۱‬ کل موارد فوت شده می باشد. شایع ترین علل فوت در بیمارستان شهید محمدی به ترتیب شیوع سکته مغزی (‮‭۱۵‬) ، ضربه مغزی (‮‭۱۰/۵‬) ، سکته قلبی (‮‭۹/۷۵‬) و سپتی سمی (‮‭۶/۲۵‬) می باشد و در بین موارد سکته مغزی اکثر موارد از نوع همورژاریک (‮‭۶۴/۵‬) می باشند. بدخیمی ها ‮‭۶/۸‬ موارد مرگ را بخود اختصاص داده است و تشخیص نهایی ‮‭۴/۳‬ بیماران مشخص نشده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل در این مطالعه، میزان مرگ و میر بیمارستان در حد قابل قبولی بوده و همچنین به نظر میرسد که حضور رزیدنت در بیمارستان کیفیت ارائه خدمات پزشکی نقش موثری داشته باشد. ‮‭۲‬لزوم توجه به اهمیت درمان صحیح فشار خون با توجه به موارد بالای ‮‭CVA‬ هموراژیک منجر به فوت در این مطالعه کاملا مشخص می باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مرگ ومیر، بیمارستان شهید محمدی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فیاضی, نادرUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
ماهوری, خاطرهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
vital statics
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2808

Actions (login required)

View Item View Item